ÚVZ SR: Upozorňuje na nebezpečné farby na tetovanie

Bratislava 20. januára (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov – farby na tetovanie v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Dánsku a v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 1513/ 11 Názov: farby na tetovanie 1. Intenze Cherry Bomb Tatoo ink, Výrobná dávka: M32O35W57, RD27IMX40, červená platová fľaška s modrým a bielym označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu. 2. Intenze Light Green Tattoo ink, Výrobná dávka: Y53W57G41IMX40/Y50W57G40, zelená platová fľaška s modrým a bielym označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu. 3. Intenze Lemon yellow Tatoo ink, Výrobná dávka: W57Y50 G41IMX40, žltá platová fľaška s modrým a bielym označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu. 4. Intenze Bright Red, Výrobná dávka: RD28Y50 O35MX40, červená platová fľaška s modrým a bielym označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu. Značka: Intenze Krajina pôvodu: USA Výrobky predstavujú chemické riziko, pretože obsahujú karcinogénne látky: Aniline, o-Anisidine a 3,3 – Diclorbenzidine.

2. hlásenie č. 1515/ 11 Názov: farby na tetovanie 1. Tattoo Red, červená platová fľaška s bielym označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu. 2. Tattoo Brown, hnedá platová fľaška s bielym označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu. Značka: Tattoo Krajina pôvodu: neznáma Výrobná dávka: neznáma Výrobky predstavujú chemické riziko, pretože obsahujú karcinogénne látky: Aniline a 3,3 – Diclorbenzidine.

3. hlásenie č. 1516/ 11 Názov: Tattoo ink: MOM`S Agent orange – tetovacia farba Značka: MOM`S Krajina pôvodu: neznáma Výrobná dávka: AO100831 Výrobca: New Image, 66 Laughton Road, Dinnington, Sheffield, England, S25 2PS Popis: oranžová platová fľaška s bielym označením, čierny uzáver s kvapkadlom na aplikáciu. Výrobok predstavuje chemické riziko, pretože obsahuje karcinogénnu látku Aniline.

4. hlásenie č. 1536/ 11 Názov: farby na tetovanie 1. Starbrite Tribal Black, Výrobná dávka: batch: 17, Lot: TB62001, čierna platová fľaška s bielym označením, červený uzáver s kvapkadlom na aplikáciu. 2. Strabrite Crimson Red, Výrobná dávka: batch: 11, Lot: CR60001, červená platová fľaška s bielym označením, červený uzáver s kvapkadlom na aplikáciu. 3. Starbrite Rusty Orange, Výrobná dávka: batch: 6/3b, Lot: RO341259, červená platová fľaška s bielym označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu. 4. Starbrite Grape Ape, Výrobná dávka: batch: 7, Lot: GRP8001, čierna platová fľaška s bielym označením, červený uzáver s kvapkadlom na aplikáciu. Značka: Starbrite Krajina pôvodu: USA Výrobky predstavujú chemické riziko, pretože obsahujú karcinogénne látky: BaP, Aniline, o-Anisidine.

5. hlásenie č. 1537/ 11 Názov: farby na tetovanie 1. Eternal Crimson Red, Výrobná dávka: 194/223, čierna platová fľaška so žltým a červeným označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu. 2. Eternal Dark Red, Výrobná dávka: 224/244, červená platová fľaška so žltým a červeným označením, uzáver s kvapkadlom na aplikáciu. Značka: Eternal Krajina pôvodu: USA Výrobky predstavujú chemické riziko, pretože obsahujú karcinogénne látky: Aniline a o-Anisidine.

6. hlásenie č. 63/12 Názov: farby na tetovanie 1. VIPER RED, Výrobná dávka: VR110408, MFG 04/08/11, best by 04/15. 2. SNOT GREEN, Výrobná dávka: SG110428, MFG 04/28/11, best by 04/15. Značka: MILLENIUM MOM`S Krajina pôvodu: USA

Výrobky predstavujú chemické riziko, pretože obsahujú látku o-toluidine (azofarbivo).Výrobky nie sú v súlade s rezolúcoiu Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up). Na základe hodnotenia bezpečnosti boli látky prítomné vo farbách na tetovanie posúdené, ako látky, ktoré predstavujú neprijateľné zvýšenie rizika vzniku rakoviny. Za hlavný problém farieb na tetovanie sa považujú lokálne reakcie v tkanivách, ktoré boli zistené v niektorých prípadoch. Zistenia naznačujú, že tieto reakcie sú spojené s obsahom aromatických amínov a teda azofarbív, pre ktoré nie je možné určiť bezpečnú hodnotu expozície. Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie – (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).

Pridaj komentár