Až 40 percent ázijských reštaurácií má problémy s hygienou

Bratislava 14. decembra (TASR) – Až 40 percent ázijských reštaurácií na Slovensku má problémy s dodržiavaním hygienických požiadaviek. Odhalil to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý v rámci mimoriadnej cielenej kontroly v novembri preveril 179 takýchto zariadení, v 72 prípadoch zistil nedostatky. V troch prípadoch bolo dokonca nariadené uzatvorenie podniku.
Úrad verejného zdravotníctva napriek tomu považuje zistenia za pozitívny pokrok. Mimoriadna kontrola v septembri totiž odhalila porušenia až v 76 percentách stravovacích zariadení. „Stále sa nedá hovoriť, že je to tak ako má byť,“ poukázala Eva Jóžeffiová z odboru hygieny výživy ÚVZ SR.
Najviac nedostatkov v ázijských reštauráciách bolo zistených v tých s čínskou kuchyňou. Spomedzi krajov viedli v porušeniach podniky v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Naopak, najlepšie výsledky dosiahli reštaurácie v Bratislavskom a Košickom kraji. „Pri kontrolách boli odoberané aj stery, a to z prostredia, pracovných plôch, pracovných odevov a rúk zamestnancov. Spolu ich bolo 530, 107 sterov bolo nevyhovujúcich,“ podotkla Jóžeffiová.
Pri kontrolách bolo uložených 64 blokových pokút v celkovej sume 3775 eur. Začatých bolo tiež 17 správnych konaní vo veci uloženia pokuty, ktorých predpokladaná celková suma je vyše 7000 eur.
Hygienické nedostatky sa týkali napríklad spôsobu skladovania potravín. Pri kontrole sa tiež niekedy nedalo povedať, kedy bolo mäso do chladničky uložené. Časť zamestnancov nemala potrebné doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti.
Nedostatky sa však týkali aj samotných prevádzok. Niektoré reštaurácie mali špinavé podlahy i steny a v jednom zo zatvorených zariadení sa našiel myšací trus a lezúci hmyz. Ďalšia prevádzka nemala umývadlo, v ktorom by si personál mohol umyť ruky. „Určite budeme pokračovať naďalej v týchto kontrolách,“ zdôraznila zástupkyňa hlavného hygienika SR Iveta Trusková.

Pridaj komentár