UNLP Košice renovovala Kliniku infektológie a cestovnej medicíny

(Zdroj foto: UNLP Košice)

Celkové náklady na rozsiahlu rekonštrukciu kliniky sa vyšplhali do výšky takmer 350 000 eur.

Nemocnica pristúpila ku kompletnej výmene okien, prebehli rozsiahle stavebné a inštalačné úpravy. Celkovo bolo opravených asi 50 miestností.

Financie na rekonštrukciu boli hradené z kapitálových výdavkov z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, z vlastných kapitálových výdavkov, ako aj z bežného účtu UNLP Košice. Veľký prínos vidí v celej rekonštrukcii aj primár kliniky, MUDr. Ladislav Virág:

„S veľkou radosťou konštatujeme ukončenie vnútorných rekonštrukčných prác na našej klinike. Poďakovanie patrí nielen rezortu za uvoľnenie finančných prostriedkov, ale aj vedeniu nemocnice za akceptovanie a vyriešenie súbežných požiadaviek, ktoré smerujú k zlepšeniu procesu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a pracovných podmienok zamestnancov. Zároveň chcem poďakovať všetkým klinikám a oddeleniam našej nemocnice za ich pomoc pri riešení starostlivosti o našich pacientov počas rekonštrukčných prác, čo bolo často spojené s určitými obmedzeniami ich základnej činnosti. Niektoré oddelenia boli totiž počas prác dočasne upravené tak, aby vo vyhradených priestoroch mohli byť dočasne hospitalizovaní infekční pacienti.“

Výmena okien

Na budove XVII. pavilónu boli kvôli zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností kompletne vymenené výplňové okenné konštrukcie. To by malo zvýšiť tepelnú pohodu vnútorných priestorov kliniky, čím sa podstatne zvýši komfort pacientov a zlepšia pracovné podmienky personálu. Takisto je tu predpoklad značnej úspory nákladov na tepelnú energiu.

UNLP Košice renovovala Kliniku infektológie a cestovnej medicíny 2
Zdroj foto: UNLP Košice

Stavebné a inštalačné úpravy

Práce boli realizované na štyroch 1-posteľových nadštandardných izbách, jedenástich 3-posteľových izbáchJIS, aj s vytvorením samostatných zariadení na osobnú hygienu. Vynovené sú tiež kuchynky na servírovanie stravy pre pacientov. Tieto práce boli realizované dodávateľsky a hradené sčasti z prideleného limitu kapitálových výdavkov z rozpočtu ministerstva a sčasti z vlastných kapitálových výdavkov.

Čo bolo kompletne rekonštruované na klinike:

  • výmena pôvodných zárubní, dverí, omietok (vrátane maľovania a opravy náterov),
  • výplňové okenné konštrukcie,
  • viaceré druhy rozvodov,
  • montáž podlahových homogénnych vinylových krytín,
  • dodávka  drevených kuchynských liniek s nerezovými drezmi.

Zdroj: UNLP Košice

Pridaj komentár