UN L. Pasteura využíva pri rehabilitácii pacientov umenie

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Košice/Bratislava – 5. januára – Fyzioterapeuti Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (OFBLR) Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice používajú pri rehabilitácii pacientov na mieru vytvorené prístroje.

Tie pre nich vymyslel a vyrobil výtvarník a novomediálny umelec Boris Vaitovič, a to v rámci projektu Creativity for Business, ktorý vedie nezisková organizácia Creative Industry Košice.

Ide o ojedinelú formu rehabilitácie, vďaka ktorej sa z UN L. Pasteura Košice (UNLP) stala prvá slovenská nemocnica, ktorá novodobý spôsob liečby zavádza do praxe. Novomediálnemu umelcovi Borisovi Vaitovičovi sa podarilo prepojiť vizuálne umenie s rehabilitáciou, ktorá je prispôsobená individuálnym potrebám pacienta.

“Cieľovou skupinou tohto projektu sú pacienti s ochorením pohybového aparátu, ktoré sa prejavuje poruchou úchopu, poruchou mobility, zníženou svalovou silou, poruchou koordinácie hornej alebo dolnej končatiny. Napríklad po cievnej mozgovej príhode, alebo po operáciach končatín (stavy po implantáciach umelých kĺbov, poúrazové stavy s prípadným ochrnutím nervov), ako aj v prípadoch, keď pohybový hendikep spôsobia iné ochorenia centrálneho alebo periférneho nervového systému. Preto našou požiadavkou pre autora bolo – získať program na liečebné ovplyvnenie pohyblivosti horných aj dolných končatín, na zvýšenie svalovej sily, znovuzískanie alebo zlepšenie koordinácie pri aktivácii postihnutých končatín, ktoré sa celkovo prejaví aj v zlepšení mobility pacienta,” uviedla MUDr. Miriam Dziaková, PhD., primárka OFBLR.

vizualne-umenie-a-rehabilitacia
Zdroj foto: UN L. Pasteura Košice

Ako pomáha umenie v rehabilitácii

Boris Vaitovič najprv vytvoril joystick, na ktorý napojil jednoduchú aplikáciu, ktorá sledovala pohyb. Vtedy sa začalo prvýkrát uvažovať o možnosti modifikovania aplikácie podľa postihu pacienta. V procese tvorby sa myslelo aj na to, aby terapeut vedel nastaviť reakčnú zónu, ktorá je raz väčšia, raz menšia.

“Bol som oslovený ako výtvarník, a myslel som si, že sa odo mňa očakáva niečo výtvarné. Ale keď som videl to utrpenie ľudí, tak som upustil od myšlienky, vyrobiť si tu vlastný projekt. Tiež som mal predstavu, že budem hromadiť dáta, ku ktorým budem vytvárať vizualizáciu, aby som sa k tomu postavil ako k nejakej konceptuálnej práci. Ale potom som to úplne otočil, lebo pacienti sú tí dôležití, a ja som len nástrojom pre nich,” hovorí o svojej rezidencii PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.

“Význam tejto liečby vidíme nielen v zlepšení funkčného deficitu pacienta, v zmiernení hendikepu a zlepšení mobility, ale aj v pozitívnej psychickej stimuláci často depresívne ladených pacientov. Tento “systém” ponúka pacientovi hravosť, a tým je pre neho atraktívnejší, inšpiratívny, a liečba je tak efektívnejšia a nadobúda komplexný rozmer,” doplnila primárka Dziaková.

Creative Industry Košice, n.o. (CIKE) prispela nielen na realizáciu projektu, ale darovala UNLP aj kompletné prístrojové vybavenie na zavedenie novodobej formy rehabilitácie do praxe.

„Najlepšie riešenia vznikajú, keď sa spoja zdanlivo nespojiteľné veci. V projekte Creativity for Business hľadáme možnosti pre spoluprácu sektorov, ako napríklad doprava, IT, hutníctvo či medicína, s kreatívnymi odvetviami,“ vysvetlil riaditeľ CIKE, Ing. arch. Michal Hladký.

Čo robí CIKE?

CIKE prepája umelcov s biznisom od roku 2014. Okrem spolupráce s UNLP, sa už medzitým uskutočnilo aj päť rezidencií s U.S. Steel Košice, Letiskom Košice, T-Systems Slovakia. Dvaja umelci pôsobili aj v spoločnosti Ryba Košice. V projekte Creativity for Business ide najmä o využitie lokálneho potenciálu a podporu miestnych kreatívnych ľudí.

Zdroj: UN L. Pasteura Košice

Pridaj komentár