Účinky liekov: Kedy liek začína účinkovať? Niekedy musíme vydržať

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Asi jedným z najznámejších príkladov je depresia – na začiatku liečby antidepresívami môže dojsť k zhoršeniu príznakov a k zvýšeniu samovražedného správania.

Toto zhoršenie môže trvať niekoľko týždňov, a až potom začnete pociťovať zlepšenie.

Pokiaľ by vás na to lekár neupozornil, mohli by ste si myslieť, že liek neúčinkuje. No pravda by bola presne opačná – on by iba účinkovať začínal.

Viete, ako rozpoznať, že liek naozaj účinkuje?

Čo je to účinok lieku?

Pod účinkom lieku zjednodušene rozumieme to, čo potrebujeme po zdravotnej stránke zlepšiť, respektíve kvôli čomu daný liek užívame. Môže sa ísť napríklad o stlmenie bolesti, zníženie zvýšenej teploty, či napríklad „odstránenienádoru.

Za samotným účinkom stojí liečivo, ktoré je popri pomocných látkach prítomné v lieku. Samozrejme, existuje nespočetné množstvo rozličných liečiv, a preto aj to, akým spôsobom liečebný účinok dosahujú, sa líši.

Niektoré liečivá pôsobia cez receptory, špeciálne štruktúry umiestnené na bunkách nášho tela, iné na seba naväzujú choroboplodné zárodky, či naopak – vakcíny učia náš imunitný systém, ako si poradiť s rozličnými infekčnými ochoreniami.

Nie je liečba ako liečba

Pri rozpoznávaní toho, či liečba účinkuje, vám bude nápomocný váš lekár alebo lekárnik. V prvom rade by vám mali objasniť, o aký typ liečby vo vašom prípade pôjde a aké zlepšenie vo vašich príznakoch by ste mohli očakávať. V princípe poznáme 2 základné typy liečby.

Symptomatická liečba

V preklade – liečba príznakov. Takéto liečivo teda nevylieči príčinu ochorenia, ale potláča príznaky, ktoré príčina vyvoláva. Bohužiaľ, keďže nelieči príčinu, liečivo sa musí mnohokrát podávať opakovane a dlhodobo. Napríklad ak máte vysoký krvný tlak, užívate lieky, ktoré rozširujú cievy alebo podporujú vylučovanie vody z tela, čím sa tlak zníži.

Kauzálna liečba

Teda liečenie príčiny. Áno, každému správnemu zdravotníkovi je jasné, že tento spôsob liečby je lepší. Odstránením príčiny by totiž automaticky mali zmiznúť aj príznaky. S takýmto typom liečby sa stretnete napríklad pri bakteriálnych infekciách – na ich liečbu sa používajú antibiotiká, ktoré baktériu usmrtia. Pri infekcii však užívate aj lieky na zníženie horúčky, ktoré liečia iba príznaky infekcie.

Pokiaľ by ste však chceli liečiť príčinu zvýšeného krvného tlaku, je to trochu komplikovanejšie, keďže príčin je veľa a navzájom sa dopĺňajú. Môže ísť napríklad o starnutie regulačných systémov organizmu (kvôli zvyšujúcemu sa veku), fajčenie, nedostatok pohybu či genetiku.

Kým s fajčením a nezdravým životným štýlom urobiť niečo vieme, naša medicína ešte nie je natoľko pokročilá, aby dokázala vždy vyriešiť ochorenie už na úrovni našich génov, či aby zabránila starnutiu. Kauzálna liečba preto nie je pri mnohých ochoreniach zatiaľ dostupná.

účinky liekov na organizmus
Zdroj foto: Shutterstock.com

Kedy liek začína účinkovať

Druhým bodom, ktorý by vám mal lekár alebo lekárnik objasniť, je to, ako rýchlo začne liek účinkovať. Kým pri niektorých liekoch nastupuje účinok okamžite – napríklad ak si pri prichádzajúcom infarkte dáte pod jazyk tabletu nitroglycerínu, pri iných to môže chvíľu trvať (15 aj 30 minút) – ako napríklad pri tabletách proti bolesti a horúčke.

U niektorých liekov môže účinok nastúpiť až po niekoľkých týždňoch (napr. antidepresíva uvedené vyššie), u vakcín je dokonca často potrebné, aby sme na dosiahnutie maximálneho účinku podanie zopakovali po niekoľkých mesiacoch či rokoch.

To, kedy účinok lieku nastúpi, totiž závisí od viacerých faktorov. Jednak od toho, ako liek pôsobí – napríklad „prášky“ na pálenie záhy zneutralizujú žalúdočnú kyselinu ihneď, avšak lieky na depresiu „modelujú“ nervovo-chemické prenosy v našom mozgu, čo je dlhodobý proces. Takisto na to vplýva aj typ liekovej formy, teda či užijete tabletu, injekciu alebo inhaláciu.

Injekcia sa dostane do krvi hneď, kým tablete istý čas trvá, kým sa v tráviacom trakte rozpadne a vstrebe. Pokiaľ ju navyše užijete s jedlom, jej vstrebanie sa spomalí ešte viac. Pri paracetamole je preto rozumnejšie, keď ho užijete nalačno.

Nie je to ale vždy pravidlom. Napríklad pri liekoch na zápalové ochorenia kĺbov, ktoré sú bolestivé a dlhodobé, je často lepšie, keď užívame lieky s jedlom, pretože mnohé z týchto liekov zvyknú dráždiť tráviacu sústavu.

A to nie je všetko. Vyššie uvedené platí iba za predpokladu, že ste liek užili správne. Ak ste napríklad rozhrýzli tabletu, ktorá sa rozhrýzť nemá, a narušili ste tak jej systém postupného uvoľňovania, liečivo sa môže uvoľniť rýchlejšie, čím sa môže zvýšiť aj riziko nežiaducich účinkov, keďže sa naraz vstrebe do vášho tela viac liečiva, ako je žiaduce.

Základné pravidlo:

Pýtajte sa lekára/lekárnika nielen na to, za aký čas môžete očakávať zlepšenie, ale takisto zisťujte, ako liek správne užívať.

Účinok, placebo alebo nocebo?

Je pravda, že naša psychika má veľký vplyv na liečbu. Keďže psychika pochádza v nervovej sústavy, hlavne pri ochoreniach nervovej sústavy pozorujeme tzv. placebo efekt. Pod placebo efektom rozumieme to, že pociťujeme liečebný účinok bez toho, aby sme užili skutočný liek. Patrí sem napríklad liečba bolesti, úzkosti či nespavosti.

Na druhej strane stojí nocebo – opak placeba. Ak ste už pred užitím lieku presvedčení, že vám nezaberie, jeho účinok sa môže reálne znížiť. A to nie je dobré, keďže možnosť vyliečenia takto klesá. K liečbe teda môžete pristupovať kriticky, avšak nikdy nie je skepticky!

účinky liekov na tlak
Zdroj foto: Shutterstock.com

Základné pravidlo:

Uvedomte si, že nie u každého bude zaberať tá istá liečba. To, čo mohlo zabrať vášmu známemu, nemusí vám, a naopak. Každé telo je unikátne!

Ako komunikovať s lekárom a lekárnikom o účinkoch lieku?

Čím jednoduchšie a otvorenejšie. Najlepšie bude, keď im účinky, ktoré pociťujete, popíšete vlastnými slovami. Dôležité je, aby ste im povedali aj o časových ohraničeniach, teda kedy účinok nastúpil, ako dlho trval, kedy skončil, respektíve ho môžete porovnať aj s inými liečebnými postupmi, ak ste už nejaké predtým skúsili.

Odborníkom nezabudnite povedať, či ste skúsili alebo skúšate iné liečebné metódy, lieky, bylinky či výživové doplnky. Lekár ani lekárnik sa nemusia vyznať vo všetkých alternatívnych spôsoboch, no mali by o nich vedieť, aby dokázali objektívne posúdiť liečebný účinok vašich liekov.

S liečebným účinkom sú úzko spojené aj nežiaduce účinky a alergické reakcie – preto sa o nich nezabudnite zmieniť. Niektoré nežiaduce účinky sa vyskytujú napríklad iba na začiatku liečby (a po čase ustúpia), iné sú nezávažné a nie sú dôvodom na prerušenie liečby (napríklad krátkodobo rozmazané videnie po podaní očnej masti), ďalšie sú akceptovateľné – berúc do úvahy závažnosť ochorenia (napríklad vypadanie vlasov pri liečbe rakoviny je prijateľné, no nie pri antikoncepcii).

Kedy je liečba účinná?

Liečba je účinná vtedy, keď sa vďaka nej zbavíte príznakov, ktoré pociťujete, alebo ktoré by ste mohli pociťovať v budúcnosti, ak by ste svoj zdravotný stav preventívne neriešili. Preto nezabudnite – ak máte akékoľvek pochybnosti o účinnosti vašich liekov, zdôverte sa vášmu lekárovi alebo lekárnikovi. Niekedy totiž môže ísť o banálny problém (napríklad rozhryzenie tablety, ktorá sa rozhrýzť nemá), no inokedy vám liek nemusí zaberať. Preto pokiaľ sa váš stav nezlepšuje, alebo pociťujete dokonca zhoršenie, obráťte sa na odborníkov čím skôr.

Pridaj komentár