Očkovanie proti chrípke – áno, či nie? Majú pravdu jeho odporcovia?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Pred pár desiatkami rokov ľudia nespochybňovali význam vakcinácie. Povedzme si narovinu – bežný smrteľník o tom ani nepremýšľal.

Očkovanie nás predsa chránilo pred závažnými ochoreniami, ako sú osýpky, čierny kašeľ, záškrt a mnohé iné. V bývalom Československu bola najmä starostlivosť o deti na vysokej úrovni.

Práve vďaka vakcinácii sa neopakovali pandémie, ktoré v minulosti zabili milióny ľudí (ako španielska chrípka či mor). V dnešnej elektronickej dobe je však internet plný informácií o očkovaní, jeho pozitívach, ale aj mnohých negatívach.

My si odpovieme na otázku, či má význam očkovanie proti chrípke.

Rozpoznáte, že vás skolila chrípka?

Často sa stáva, že si pomýlime chrípku s obyčajným prechladnutím. Chrípka je vysoko infekčné ochorenie, spôsobené vírusmi (podobne pri prechladnutí). Prenáša sa kvapôčkami, ktoré sa dostávajú do ovzdušia pri kýchaní a kašľaní.

Nástup chrípky býva väčšinou náhly, sprevádza ho zimnica a vysoká horúčka, bolesť hlavy, svalov a kĺbov. Veľmi často sa objavuje bolesť pri prehĺtaní a suchý, dráždivý kašeľ.

Chrípka vrcholí v priebehu 25 dní – na rozdiel od prechladnutia, ktoré po prvých dňoch postupne odoznieva a teplota je zvýšená iba mierne.

Odporučil vám lekár očkovanie proti chrípke? Máte pochybnosti?

Každoročne zomrie vo svete na následky komplikácií „bežnej“ chrípky približne pol milióna ľudí. Najväčšie riziko je u starších ľudí ako 60 rokov, tehotných žien, detí a ľudí s dlhodobými ochoreniami.

Očkovanie proti chrípke je veľmi účinný spôsob, ako sa chrániť pred sezónnou chrípkou. Práve vďaka vakcinácii vieme minimalizovať očakávané straty na životoch (v prípade epidémie).

Ako funguje očkovanie

Očkovanie pôsobí ako tréningový program pre náš imunitný system. Vďaka tomu si organizmus „vyskúša“, ako sa brániť v prípade stretu s ochorením. Hlavným cieľom očkovania je vyvolať imunitnú odpoveď organizmu, ktorá zabezpečí dlhodobú až trvalú ochranu proti ochoreniu, voči ktorému bola vytvorená.

Zoberme si teda očkovanie proti chrípke. Určite ste už počuli, že toto očkovanie je potrebné opakovať každoročne. Prečo? Vírus chrípky má tendenciu mutovať a každý rok sa meniť, a preto sú každoročne k dispozícií vakcíny s obsahom aktuálnych kmeňov vírusu chrípky, cirkulujúcich v predchádzajúcej sezóne.

Príprava „chrípkovej“ vakcíny prebieha tak, že výrobcovia najprv namnožia určené 3 druhy izolovaných vírusov chrípky na kuracích zárodkoch. Výťažok z jedného vajíčka predstavuje približne jednu očkovaciu dávku.

Vírusy sa potom usmrtia a vyčistené časti ich „tiel“ sa použijú na prípravu samotnej vakcíny. Tá sa po sérii testov, skúšok účinnosti a bezpečnosti dostáva k pacientovi.

očkovanie proti chrípke vszp
Zdroj foto: Shutterstock.com

Kto by sa mal dať zaočkovať proti chrípke?

 • Ľudia so zníženou obranyschopnosťou, u ktorých je vysoké riziko vzniku komplikácií v spojení s chrípkou.
 • Osoby s dlhodobými ochoreniami dýchacích ciest, so srdcovo-cievnymi chorobami, s onkologickými chorobami, či ochoreniami obličiek.
 • Deti od 6 mesiacov do 12 rokov a ľudia nad 59 rokov, pretože ich imunitný systém môže byť slabší a náchylnejší na komplikácie spojené s chrípkou.
 • Osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb.
 • Profesionálni vojaci a zamestnanci zdravotníckych zariadení, keďže prichádzajú (alebo môžu prísť) do priameho kontaktu s nakazenými.

Kedy je najvhodnejšie obdobie na očkovanie?

Na základe dlhoročných sledovaní, zvýšený výskyt a počet chrípkových ochorení sa očakáva v decembri a vrcholí počas februára. Očkovanie je preto najlepšie vykonať v priebehu októbradecembra, aby sa včas stihli vytvoriť ochranné protilátky. Efekt očkovania nastupuje v priebehu 1014 dní a pretrváva 612 mesiacov.

Ak ste sa nestihli dať zaočkovať v uvedených mesiacoch, môžete tak urobiť aj neskôr. Avšak v čase zvýšenej aktivity chrípkových ochorení hrozí riziko, že ochoriete skôr, než si váš imunitný systém stihne vytvoriť protilátky.

Očkovanie proti chrípke na Slovensku

„Možnosť dať sa bezplatne zaočkovať môžu poistenci využiť počas celej chrípkovej sezóny 2017/2018. Postup je jednoduchý. Stačí, ak pacient navštívi svojho všeobecného lekára, ktorý mu predpíše vakcínu proti chrípke. Pacient si následne vyberie vakcínu v lekárni, vráti sa k svojmu všeobecnému lekárovi a ten ho zaočkuje,“ uviedla hovorkyňa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne Viktória Vasilenková.

Očkovanie proti chrípke preplácajú v plnej výške všetky zdravotné poisťovne, čo platí pre všetkých pacientov. Napriek tomu, že očkovanie je „zdarma“, využilo túto možnosť za minulý rok iba 4,4 % obyvateľstva. To je menej, ako odporúča WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) pri celkovej populácii; pri rizikových skupinách (napríklad starší ľudia) sa dokonca odporúča zaočkovanosť až 75 % všetkých ľudí.

Nízky záujem o očkovanie je dôsledkom nízkej informovanosti obyvateľov, k čomu prirátajme aj nedostatočnú edukáciu zo strany lekárov, no najmä negatívne informácie, šíriacie sa v médiách a na internete, ktoré popierajú dôležitosť a účinnosť vakcinácie.

Má očkovanie nejaké vedľajšie účinky?

Áno. Rovnako ako pri užívaní liekov, aj po podaní vakcíny sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky. Percento výskytu vedľajších účinkov je však oveľa nižšie, než je výskyt komplikácií pri chrípke. Nežiaduce účinky rozdeľujeme podľa frekvencie výskytu u zaočkovaných na:

 • veľmi časté (viac ako 1 z 10 zaočkovaných) – bolestivosť, začervenanie, svrbenie v mieste pichu, opuch, malátnosť a bolesť hlavy,
 • časté (menej ako 1 z 10 zaočkovaných) – horúčka, triaška, podliatina v mieste podania, zvýšené potenie,
 • menej časté (menej ako 1 zo 100 zaočkovaných) – príznaky podobné chrípke, pocit tepla v mieste vpichu, hnačka a nevoľnosť, závraty a ospalosť,
 • zriedkavé (menej ako 1 z 1000 zaočkovaných) – alergické reakcie: opuch tváre, žihľavka, celkové svrbenie a vyrážka).

Väčšina nežiaducich účinkov je spojená s podaním vakcíny, teda vpichom, alebo s faktom, že do tela vám boli podané neaktívne častice, ktoré môžu vyvolať príznaky podobné chrípke alebo prechladnutiu.

očkovanie proti chrípke reakcia
Zdroj foto: Shutterstock.com

Kto nemôže byť zaočkovaný?

Vakcinácia proti chrípke je kontraindikovaná u ľudí so známou precitlivenosťou na liečivo (alebo iné zložky vakcíny, napr. kuracie bielkoviny, antibiotikum neomycin, či látku formaldehyd), ktoré tu môžu byť prítomné vo veľmi malom množstve – ako pozostatok z výrobného procesu, v ktorom zabezpečovali kvalitu vakcíny.

Očkovanie proti chrípke sa taktiež neodporúča u ľudí s ochorením, ktoré je sprevádzané zvýšenou alebo vysokou horúčkou, poprípade iným akútnym ochorením, až kým nedôjde k vyliečeniu. Tehotné ženy by sa mali dať očkovať až po ukončení prvého trimestra (hoci je to možné aj v prvom) a deti po 6. mesiaci života.

Očkovaný človek aj tak ochorie. Je to pravda?

Tento argument je veľmi rozšírený, najmä vďaka odporcom očkovania, ktorí tvrdia, že chrípku u očkovaných osôb vyvolala práve vakcína proti chrípke. Toto tvrdenie nie je pravdivé. Vakcína totiž obsahuje len časti usmrteného a inaktivovaného vírusu, a tie sa v organizme nedokážu množiť, preto ani nemôžu u očkovaného vyvolať chrípku. Môže sa stať, že očkovaná osoba ochorie na chrípku, ale stane sa tak z nasledovných príčin:

 • u očkovaného došlo k nákaze v čase tesne pred očkovaním – v tele sa nestihli vytvoriť protilátky (k tvorbe protilátok dochádza v priebehu 2 týždňov od zaočkovania),
 • omyl pri posúdení, či ide o chrípku alebo iné ochorenie dýchacieho systému – vakcína chráni iba proti vírusom chrípky, nie proti iným vírusovým alebo bakteriálnym ochoreniam,
 • možné nežiaduce účinky vakcinácie (ako bolesť hlavy, únava, prípadne horúčka) – sú mylne interpretované ako príznaky chrípky.

Účinnosť protichrípkovej vakcíny sa udáva na 70 90 %, u seniorov 3060 %. Treba vziať do úvahy, že žiadna vakcína nie je 100 % účinná a po očkovaní nemusí dôjsť k vytvoreniu dostatočnej imunitnej odpovede organizmu. Prečo?

Vírus chrípky je veľmi dynamický a počas roka sa mení. Avšak aj v prípade, že na chrípku ochoriete, vakcína zabezpečí, aby bol jej priebeh miernejší, čo je dôležité u osôb, ktoré sú vystavené väčšiemu riziku komplikácií chrípky.

Vakcíny nie sú dostatočne bezpečné a testované

Proces výroby každej vakcíny podlieha rovnako prísnym kritériám ako výroba liekov. Výskyt nežiaducich účinkov vakcín monitoruje Štátny ústav pre kontrolu liečiv a Ministerstvo zdravotníctva SR. V prípade výskytu závažných nedostatkov v kvalite vakcíny by okamžite došlo k stiahnutiu príslušnej šarže z trhu.

očkovanie proti chrípke kontraindikácie
Zdroj foto: Shutterstock.com

Vakcína obsahuje nebezpečné zlúčeniny hliníka a karcinogénny formaldehyd

Zlúčeniny hliníka vo vysokom množstve pôsobia neurotoxicky a sú pre naše telo potenciálne nebezpečné. Avšak obsah hliníka vo vakcínach proti chrípke je minimálny.

Nachádza sa tu v množstve, ktoré je menej nebezpečné ako hliník, ktorý sa prirodzene vyskytuje v našom tele, alebo ktorý denne prijímame v potrave. Hliník je do vakcín pridávaný z dôvodu zvýšenia imunitnej odpovede na vakcínu. Obsah hliníka je prísne regulovaný, v tele sa nehromadí, ale prirodzene vylučuje močom.

Tvrdenie odporcov očkovania, že formaldehyd vo vakcínach môže spôsobiť rakovinu, je tiež nepravdivé. Formaldehyd sa používa v procese výroby vakcíny na zabíjanie vírusov a baktérií, ktoré môžu spôsobovať rôzne ochorenia.

Vo finálnej vakcíne je však natoľko zriedený, že vo vakcíne ostáva iba v zanedbateľnom množstve. Čas, za ktorý sa odbúra z tela, je pod 10 minút, potom je vylúčený močom alebo vydychovaním.

Zaočkovať sa proti chrípke – áno, alebo nie?

Kým pre zdravých a odolných ľudí predstavuje chrípka len niekoľko nepríjemných dní, počas ktorých prekonávajú akútne príznaky, pre oslabené či rizikové skupiny môže byť závažným ohrozením zdravia, dokonca života.

Napríklad u ľudí, ktorí trpia na chronické srdcové zlyhávanie, je očkovanie proti chrípke jedným z najúčinnejších prostriedkov, zabraňujúcim predčasnej smrti. Aj preto je povinnosťou ošetrujúceho lekára, túto možnosť pacientovi navrhnúť.

Nedajte sa odradiť nepravdivými tvrdeniami odporcov vakcinácie. Neexistuje žiadny dôkaz, že očkovanie proti chrípke spôsobuje – chrípku. Pokiaľ vy alebo vaši blízki patríte do niektorej rizikovej skupiny, využite očkovanie proti chrípke a chráňte svoje zdravie.

Autorka je farmaceutka

Použitá literatúra:

https://primar.sme.sk/c/5596053/ockovanie-proti-chripke-kedy-ano-kedy-nie.html

https://www.hellodoctor.co.za/the-flu-vaccine-yes-or-no/

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2055:uitone-informacie-onchripke&catid=126:chripka&Itemid=112

http://www.sprievodcaockovanim.sk/odporucane-ockovania/ockovanie-proti-chripke.html

https://www.adc.sk/databazy/produkty/pil/vaxigrip-368623.html

http://www.ruvzmi.sk/PDF/EIT%202017/ako_funguje_ockovanie_skladacka.pdf

http://www.ruvzmi.sk/index.php/epidemiologia/122-informacie-odd-epidemiologie/chripka/492-ockovanie-proti-chripke-v-chripkovej-sezone-2017-2018

http://zdravedieta.webnode.sk/uzitocne-rady/ockovanie-proti-chripke/

http://www.ruvzhe.sk/files/ockovanie_proti_chripke_2017-2018.pdf

http://www.mccservices.sk/subory/sprievodcaockovanim.pdf

http://www.solen.sk/pdf/c7279ade7094caab5a7b7484933b8623.pdf

https://invivomagazin.sk/myty-a-zavadzanie-o-ockovani-proti-chripke_388.html

http://thoughtscapism.com/2015/09/16/should-you-worry-about-formaldehyde-in-vaccines/

Pridaj komentár