Ochorenia hlavových nervov: Trojklanný nerv

Neuralgia trojklanného nervu patrí k najbolestivejším záchvatovým stavom – prejavuje sa urputnými, vystreľujúcimi bolesťami.

Spolu s pôrodnými bolesťami a obličkovými záchvatmi, ide o najbolestivejší syndróm.

Pacientsky príbeh

Prišlo to náhle, v noci. Dana sa zobudila na prenikavú bolesť, ktorá jej vystreľovala do jednej polovice tváre. Sila bolesti bola ohromujúca. Trvala niekoľko sekúnd, potom sa náhle stratila, aby neskôr – s rovnakou silou – udrela znovu.

Dana sprvoti vôbec nechápala, čo sa deje. Neskôr si však spomenula, že večer cestovala vlakom, kde ju striasalo od chladu a nepríjemného prievanu.

Vyhľadala neurológa. Po sérii vyšetrení, nasledovala liečba neuralgie trojklanného nervu a rehabilitácia. Nakoniec nepríjemné zdravotné útrapy, našťastie, pominuli.

trojklanny-nerv-tvar-sanka

Keď bolí trojklanný nerv

Zdravý človek má 12 párových hlavových nervov, z ktorých je najčastejšie postihnutý trojklanný nerv (nervus trigeminus). Tento nerv má tri vetvy:

 • hornú – v oblasti čela,
 • strednú – v oblasti líca a hornej pery,
 • dolnú – v oblasti sánky, jazyka a zubov.

Neuralgia môže postihnúť všetky tri vetvy naraz, aj každú zvlášť. Pacient veľmi trpí, má bolestivý výraz tváre (s bolestivou grimasou), často mu slzí oko, v tvári sčervenie. Bolesť môže vyžarovať do čela, okadolných i horných zubov, jazyka i hrdla, a to buď vpravo, alebo vľavo – vždy v jednej polovici tváre. Chorý musí (kvôli silnej bolesti) prerušiť akúkoľvek činnosť.

Najčastejšie príčiny – prechladnutie a prievan

Príčinou zápalu trojklanného nervu môže byť prechladnutie alebo prievan. Neuralgia môže vzniknúť aj usadením herpetického vírusu v tej oblasti mozgu, kde všetky tri vetvy nervu vystupujú, alebo vtedy, keď na nerv tlačí pulzujúca cieva.

Vyprovokovať bolesť u postihnutého pacienta, môžu rôzne situácie – napríklad pritlačenie jazyka na istý bod v ústach. Pacienti veľmi trpia, viditeľne chudnú, boja sa rozprávať, odmietajú potravu (v snahe nevyprovokovať bolesť).

Neuralgia sa môže objaviť v každom veku, no najčastejšie je to po štyridsiatke (rovnako často u oboch pohlaví). Stáva sa, že zápal trojklanného nervu „dostane“ aj mladý človek, ktorý prišiel do kontaktu s nejakou infekciou, či vírusom.

Charakter liečby

Vďaka moderným liekom zo skupiny antiepileptík s antineuralgickým a protibolestivým účinkom a vitamínom, je liečba neuralgie trojklanného nervu pomerne úspešná. Ak nie je úspešná, lekár volí obstreky, keď sa ku koreňu nervu vstrekne alkohol, mezokain a pod. V niektorých prípadoch sa postihnuté nervové vlákno chirurgicky pretne.

V prípade, ak v mozgu tepajúca cieva tlačí na nerv, a tým provokuje záchvatové bolesti, rieši sa to tak, že sa medzi pulzujúcu cievu a citlivý nerv vloží prírodná alebo syntetická látka. Výborné výsledky dosahujú odborníci aj gama nožom.

trojklanny-nerv-hlavove-nervy

Človek má 12 párov hlavových nervov

Trojklanný nerv je iba jeden z 12 párových hlavových nervov. Ďalšie zodpovedajú za čuch, chuť, zrak, mimiku, motoriku, reflexy, svalovú silu, či rovnováhu.

Zaužívalo sa, že sú označované rímskymi číslicami:

I.     Čuchový nerv (nervus olfactorius).

II.    Zrakový nerv (nervus opticus).

III.   Okohybný nerv (nervus oculomotorius).

IV.   Kladkový nerv (nervus trochlearis).

V.    Trojklanný nerv (nervus trigeminus).

VI.   Odťahujúci nerv (nervus abducens).

VII.  Tvárový nerv (nervus facialis).

VIII. Polohovo-sluchový nerv (nervus statoacusticus).

IX.    Jazykovo-hltanový nerv (nervus glossopharyngicus).

X.    Blúdivý nerv (nervus vagus).

XI.   Vedľajší nerv (nervus accessorius).

XII.  Podjazykový nerv (nervushypoglossus).

Časté poruchy spôsobuje lícny (tvárový) nerv – nervus facialis. Je veľmi dôležitý, lebo zabezpečuje motoriku tváre, ovláda mimické svalstvo tváre, teda i výzor človeka pri reči, plači, smiechu, zlosti, smútku.

Lícny nerv môže byť poškodený centrálne alebo periférne. Pri centrálnom poškodení je postihnutá len dolná vetva nervu, pričom nález sa objaví na opačnej strane tváre, ako je postihnutie – poklesne ústny kútik, pacient nevie vyceriť zuby, z úst mu vytekajú sliny a pod.

Troklanný-nerv-muž-pery

V prípade periférneho poškodenia, ktoré sa javí ako omnoho hrozivejší problém, je poškodená dolná i horná vetva nervu. V skutočnosti je však tento stav menej nebezpečný, pretože nerv je poškodený mimo lebky.

Pacient vtedy nevie zvraštiť čelo, vyceriť zuby, smeje sa iba na polovicu úst, nevie pískať, ani bozkávať. Často nedokáže zatvoriť oko, takže mu hrozí vysychanie rohovky, a preto si musí oko chrániť kvapkami a masťou.

Sluch, zrak i rovnováha

Rovnovážny a sluchový nerv (senzorický), ktorý slúži na vedenie sluchových vzruchov z vonkajšieho prostredia smerom do mozgu, je súčasťou vestibulárneho systému, ktorý reguluje svalový tonus, udržiava rovnováhu a koordinuje pohyby hlavy a očí. Jeho poškodenie pri úraze, cievnom, či nádorovom ochorení, spôsobuje zníženie kvality sluchu, najmä pre príjem vysokých tónov.

Ak je však poškodený aj systém na udržiavanie rovnováhy, môže to spôsobovať:

 • závraty, až pády,
 • poruchy držania tela, poruchy chôdze,
 • nutkanie na zvracanie,
 • zblednutie, či (naopak) sčervenanie,
 • potenie,
 • pokles krvného tlaku,
 • poruchy dýchania,
 • búšenie srdca.
Trojklanný-nerv-búšenie-srdca

Pri poškodení okohybných nervov, ktoré regulujú pohyb očných buliev a zabezpečujú fotoreakciu zrenice na svit, vzniká dvojité videnie, či škúlenie, keď sa očné buľvy zbiehajú buď smerom k sebe, alebo od seba.

Zrakový nerv (nervus opticus) je tiež veľmi dôležitý, pretože vedie vzruchy a informácie do mozgu, odkiaľ sa prostredníctvom okohybného nervu dá príkaz svalom, aby zúžili priezor zreníc. Preto sa môžeme pozerať aj pri silnom osvetlení. Pri poškodení tohto nervu, by však zrenica zostala rozšírená, a pacient by videl zle.

Problémy s hltaním (prehĺtaním)

K ťažkému poškodeniu čuchového nervu dochádza často aj po ľahších úrazoch a otrase mozgu. Čuchový nerv má svoje nervové zakončenia v nosovej sliznici – ich vlákna privádzajú pachové podnety do mozgu, a analyzujú ich. Žiaľ, aj pri malom úraze sa tieto vlákna pretrhajú, a pacient tak stratí čuch.

Pri pohybe jazyka, tvorbe reči, hltaní, v postavení hlasiviek, pri tvorbe hlasu, zohrávajú rozhodujúcu úlohu:

 • jazykovo-hltanový nerv,
 • blúdivý nerv,
 • vedľajší nerv,
 • podjazykový nerv.
Trojklanný-nerv-podjazykový

Blúdivý nerv ovplyvňuje činnosť srdca, ktorá je ovládaná skupinou sympatikových nervov, ktoré sú v prevahe cez deň, a parasympatikových nervov, ktoré sú v prevahe v noci. Tieto nervy podávajú rozhodujúce informácie vzruchov a podnetov pri rečových, hltacích a hlasových orgánoch, a zodpovedajú aj za ohyb jazykapier.

Samozrejme, pri poškodení týchto nervov, sú spomínané aktivity výrazne zhoršené.

Ochorenia, ktoré zhoršujú neuralgiu

Cukrovka spôsobuje nedostatočné využitie vitamínov skupiny B, ktoré sú nesmierne dôležité pre činnosť nervového vlákna.

Ateroskleróza (či vysoký krvný tlak) zapríčiňuje nedokrvenie nervových obalov, čím dochádza k ich opotrebovaniu, a tým k vývoju rôznych ochorení, ktoré zvyšujú náchylnosť na poškodenie hlavových nervov.

Našťastie, spomínané ochorenia vieme efektívne liečiť – ak pacient dodržiava predpísanú liečbu diétu (neprejedá sa), vyhýba sa chladuprievanu, aj alkoholu.

11 odpovedí na “Ochorenia hlavových nervov: Trojklanný nerv

 1. Spätné upozornenie: Príčiny bolesti v ústach môžu byť rôzne. Rozhodne ich však nepodceňujte | | SPRÁVYabc
 2. Spätné upozornenie: Príčiny bolesti v ústach môžu byť rôzne. Rozhodne ich však nepodceňujte – Aktuálne spravodajstvo z domova i zo sveta.
 3. Spätné upozornenie: Príčiny bolesti v ústach môžu byť rôzne. Rozhodne ich však nepodceňujte
 4. Spätné upozornenie: Príčiny bolesti v ústach môžu byť rôzne. Rozhodne ich však nepodceňujte – SPRÁVYabc

Pridaj komentár