TS: Podporuje verejnosť hromadné výpovede sestier?

Bratislava, 24. februára 2016 – Hromadné výpovede sestier, ktoré boli podané v posledných týždňoch minulého roka vo viacerých nemocniciach, odzrkadľujú neľahkú situáciu zdravotníckeho personálu na Slovensku.

Podľa internetového prieskumu, ktorý realizovalo občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT, väčšina pacientov stojí za sestrami a podporuje ich požiadavky.

Prieskum na portáli slovenskypacient.sk navyše ukázal, že verejnosť súhlasí s nátlakovým spôsobom, ktorý si zvolili sestry. Podľa výkonného riaditeľa združenia Jána Mútalu, tak možno hovoriť o ojedinelom prejave občianskej participácie v ešte stále mladej demokracii:

„V posledných mesiacoch bojujú za zlepšenie svojich pracovných podmienok a osobného života dva stavy: zdravotníci, presnejšie sestry v nemocniciach, a učitelia. Kým prví nachádzajú pomerne vysokú podporu u zvyšku obyvateľstva, pri učiteľoch to nie je také jednoznačné. Je však dosť zložité, porovnávať oba stavy, keďže v nemocniciach ide častokrát o život. Naopak, na učiteľov si každý rád zanadáva, lebo príde o dovolenku, aby strážil deti.“

Výsledky prieskumu

Internetový prieskum realizovalo občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT na svojej stránke v dňoch 5. decembra 2015 – 6. januára 2016. Prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 1.702 respondentov, bol prístupný pre všetkých návštevníkov stránky.

Zo zozbieraných dát vyplýva, že 7 z 10 respondentov (73,6 %) považuje požiadavky sestier za oprávnené. S nátlakovým spôsobom (hromadnými výpoveďami) súhlasí tiež zhruba 7 z 10 respondentov (68,2 %), pracovné podmienky sestier vidí ako nevyhovujúce 61,2 % oslovených.

„Slovenskí pacienti navštevujú nemocnice, a teda vedia, ako to tam vyzerá, či ako vyzerá práca sestry. Nie je veľa povolaní, o ktorých si môžeme urobiť predstavu z prvej ruky. Preťaženosť, a áno, niekedy aj podráždenosť sestier, vyplýva z pracovných podmienok, ktoré im systém pripravuje“.

Riziká z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti naznačuje aj nejednoznačná odpoveď na otázku prieskumu, či sa respondent cíti ohrozený ako pacient (v dôsledku hromadných výpovedí sestier). Ohrozenie, alebo čiastočné ohrozenie, pociťuje 67,4 % respondentov.

hromadné výpovede sestier prieskum

Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a., prezidentka SKSaPA:

„Renomované štúdie tvrdia, že nedostatok kvalitných a vzdelaných sestier priamo zvyšuje úmrtnosť pacientov v nemocniciach,“ hovorí Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a., prezidentka SKSaPA.“Aby mali mladí ľudia aj naďalej záujem o profesiu sestry, a aby vzdelané sestry neodchádzali do zahraničia, treba zlepšiť ich pracovné podmienky. Predovšetkým ide o zníženie nadčasových hodín, zníženie počtu pacientov na jednu sestru, dostatok moderných zdravotníckych pomôcok a zlepšenie mzdových podmienok.“

MUDr. Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia:

„Nedostatok zdravotných sestier v našich nemocniciach potvrdzujú objektívne ukazovatele, a tento stav je citeľný a viditeľný aj pre laikov. Jediní, ktorí tento fakt nevidia, sú ministerstvo zdravotníctva a premiér tejto krajiny, Robert Fico. Ak má štát garantovať ústavné právo svojich občanov na zdravotnú starostlivosť, musia kompetentní tento alarmujúci nedostatok zdravotných sestier konečne systémovo riešiť.“ 

O občianskom združení SLOVENSKÝ PACIENT

Občianske združenie SP vzniklo v januári 2011. Poskytuje mediálnu podporu pacientskym skupinám – prevádzkuje internetový portál www.slovenskypacient.sk. Združenie vystupuje na konferenciách a domácich i medzinárodných fórach. Je zakladateľom celoslovenskej Konferencie pacientskych organizácií.

Členovia združenia nie sú členmi žiadnej politickej strany a nezastupujú žiadnu záujmovú skupinu.

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár