Svetový deň proti rakovine 2022: Odstráňme rozdiely v prístupe k starostlivosti o onkologického pacienta

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Dátum 4. február nám každoročne pripomína potrebu preventívnych opatrení pred rôznymi druhmi rakoviny. Je to Svetový deň proti rakovine. Keďže za posledné roky do svetového zdravia výrazne zasiahla aj pandémia koronavírusu, o rakovinových ochoreniach sa hovorí menej často. To však neznamená, že ustúpili do úzadia. Onkologickí pacienti sú stále tu – a nie všetci majú rovnaké možnosti liečby. Práve preto Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) určila za tohtoročné heslo slogan: „Odstráňme rozdiely v prístupe k starostlivosti o onkologického pacienta“.

Bariéry sú tu stále

Iniciatíva „Odstráňme rozdiely v prístupe k starostlivosti o onkologického pacienta“ odhaľuje významné bariéry súvisiace so socioekonomickými faktormi. Práve tie totiž mnohým ľuďom bránia v prístupe k život zachraňujúcim preventívnym službám, ale aj k diagnostike, liečbe a starostlivosti. Majú kultúrny kontext, súvisia s geografickou polohou, rodovými normami, úrovňou príjmu a vzdelania, diskrimináciou. Neraz sú spôsobené predpokladmi na základe veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, etnickej príslušnosti, zdravotného postihnutia a životného štýlu. Smutným faktom je, že a vedú k veľkým rozdielom v rizikách vzniku a prežitia onkologického ochorenia.

Vážime si vlastné zdravie dostatočne?

K tejto tradičnej iniciatíve sa pravidelne pridáva aj slovenská Liga proti rakovine. Čo hovorí na margo tohtoročného hesla výkonná Svetového dňa proti rakovine riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová?

„Aj na Slovensku sa stretávame s prípadmi nepomeru príležitostí využitia zdravotnej starostlivosti. Alarmujúci stav sa naplno prejavil počas pandemického obdobia a ukazuje všetky svoje nedokonalosti, na ktoré Liga proti rakovine poukazuje už dlhé roky.

Na druhej strane je potrebné povedať, že na rozdiel od menej rozvinutých krajín, kde je napríklad v dôsledku chudoby či iných okolností znemožnený prístup k starostlivosti, si Slováci dostatočne neuvedomujú benefity takejto možnosti. Nevyužívajú dostatočne svoj nárok absolvovať preventívne programy a tak predchádzať onkologickým ochoreniam. To vedie k zamysleniu, či si dostatočne vážia svoje zdravie.“

Viete o tom, že…?

 • … šanca na prežitie rakoviny prsníka môže byť vyššia ako 90 %, ak je žena pravidelne vyšetrovaná a rakovina je zistená v skorých štádiách?
 • … ženy žijúce vo vidieckych oblastiach čelia napríklad problémom s veľkou vzdialenosťou, aby mohli cestovať do centra, ktoré poskytuje skríning? Často si musia vziať voľno v práci alebo nájsť platenú opatrovateľku pre deti, aby si to mohli dovoliť. Tieto peripetie prispievajú k neskorému odhaleniu rakoviny a už, keď sa prejaví je ju ťažké liečiť.
 • …efektívne a široko dostupné onkologické služby môžu zachrániť nespočetné množstvo jednotlivcov pred predčasnou a často bolestivou smrťou? Väčšia rovnosť v zdravotnej starostlivosti tiež posilní rodiny a komunity, prospeje ekonomike väčšou účasťou pracovnej sily a ponúkne čisté úspory do rozpočtov na zdravotníctvo.
Zdroj foto: AdobeStock.com

Ružová stuha je symbolom boja proti rakovine prsníka.

Čo môžeme spraviť pre odstránenie bariér?

Webová stránka kampane k Svetovému dňu boja proti rakovine https://www.worldcancerday.org/

uvádza podrobnosti o najrôznejších prekážkach, s ktorými sa ľudia stretávajú pri prístupe k starostlivosti. Hovorí o tom, ako to ovplyvňuje prevenciu, liečbu, prežitie a podporu. Ponúka príklady opatrení, ktoré môžu vlády, organizácie a jednotlivci na celom svete podniknúť na odstránenie medzier, rozdielov v starostlivosti o onkologických pacientov.

„Ako jednotlivci i ako komunity sa musíme spojiť a prelomiť bariéry. Za posledné desaťročie sme dosiahli veľa v oblasti kontroly a starostlivosti o rakovinu na celom svete, ale neriešenie nerovností v spoločnosti spomaľuje náš pokrok. Odstránenie týchto rozdielov je o spravodlivosti, dôstojnosti a základných právach, aby každý mohol viesť dlhší život v lepšom zdraví,“ zdôrazňuje Dr Cary Adams, generálny riaditeľ UICC.

Potrebujete radu, povzbudenie, informácie či pomoc?

Ak potrebujete informácie, radu, povzbudenie alebo pomoc v riešení zložitých situácií, ktoré sa vyskytli vo vašom živote v súvislosti s diagnózou onkologického ochorenia, je tu pre vás Onkoporadňa Ligy proti rakovine. Poskytuje tiež informácie ohľadom prevencie a slúži práve na možnosť využitia najbližšieho kontaktu s odborníkmi na rôzne témy. V čase hodín Onkoporadne sa môžete na bezplatnej linke 0800 11 88 11 obrátiť na skúsených lekárov, psychológov, výživových asistentov a sociálno-právnych poradcov, ktorí vám odpovedia na vaše otázky.

https://www.lpr.sk/onkoporadna/

Zdroj foto: AdobeStock.com

Ambulantné podávanie chemoterapie.

* * *

O Lige proti rakovine

Liga proti rakovine je nezávislé občianske združenie, ktoré na Slovensku pomáha onkologickým pacientom a ich blízkym už 32 rokov. Je členom Európskej asociácie líg proti rakovine (ECL) a členom Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC). Nepretržite realizuje množstvo vlastných psychosociálnych projektov, ktoré rozširuje podľa aktuálnych potrieb spoločnosti.

Momentálne sú to napríklad bezplatné projekty:

 • Centrá pomoci Ligy proti rakovine,
 • Onkoporadňa,
 • Sieť onkopsychológov,
 • Relaxačná týždňovka,
 • Rodinná týždňovka,
 • Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi,
 • Pomoc príbuzným a pozostalým,
 • Ubytovacie zariadenia,
 • Vystrihaj sa Slovensko.

Liga pri svojich aktivitách kladie dôraz aj na informovanosť obyvateľov, aby absolvovaním preventívnych prehliadok či skríningových programov chorobe predchádzali alebo ju zachytili v počiatočnom štádiu.

* * *

O Svetovom dni boja proti rakovine

Svetový deň boja proti rakovine sa koná každý rok 4. februára. Je zjednocujúcou globálnou iniciatívou, v rámci ktorej sa svet stretáva s cieľom zvýšiť povedomie o rakovine pozitívnym a inšpiratívnym spôsobom. Cieľom tohto dňa je každoročne zabrániť miliónom úmrtí, ktorým sa dá predísť zvyšovaním povedomia a zlepšovaním vzdelávania o tejto chorobe, pričom vyzýva vlády a jednotlivcov na celom svete, aby prijali opatrenia smerujúce k eliminácii zbytočných úmrtí.

Tento rok nadväzuje na úspech minuloročnej kampane na vrchole pandémie COVID-19, v rámci ktorej sa v 116 krajinách uskutočnilo viac ako 840 aktivít, vrátane rozsvietenia 152 ikonických pamiatok v 91 mestách, ktoré boli na Svetový deň boja proti rakovine osvetlené oranžovou farbou. Zdieľaných bolo viac ako 20 000 článkov v tlači v 156 krajinách a takmer 700 000 príspevkov na sociálnych sieťach, vrátane príspevkov od ľudí na najvyšších pozíciách – ako napríklad od amerického prezidenta Joea Bidena, francúzskeho prezidenta Emanuela Macrona a britského premiéra Borisa Johnsona. Zo stránky bolo stiahnutých viac ako 110 000 materiálov tejto kampane, vrátane 50 000 používateľmi vygenerovaných plagátov.

Pridaj komentár