Spolok medikov prichádza na pomoc

Spolok medikov SZU v Bratislave vznikol v roku 2011. Je výsledkom iniciatívy študentov Lekárskej fakulty SZU, ktorým nie je ľahostajné vzdelanie. Vďaka nadobudnutým vedomostiam a spolupráci s inými organizáciami realizuje projekty na ochranu zdravia detí aj dospelých na Slovensku, a jeho pozornosť sa zameriava aj na medikov, ktorým pomáha v klinickom vzdelávaní nad rámec štúdia. Rozprávame sa Martinom Sirotňákom, podpredsedom Spolku medikov SZU.

 

Pán Sirotňák, predstavíte nám tím Spolku medikov SZU?

„Myšlienka vzniku Spolku medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity tu bola už dlhšiu dobu. Ale až v roku 2011 sa nám podarilo zrealizovať všetky úkony potrebné pre založenie občianskeho združenia. Skupina, ktorá stála pri vzniku, sa rýchlo rozrástla o ďalších nadšencov. Členmi sú a budú len študenti SZU, ktorí zastávajú funkcie, aktívne sa zapájajú do aktivít Spolku, alebo sa chcú ďalej vzdelávať.

Pokiaľ sa na vás obrátia pacientske organizácie, viete sa dohodnúť na spolupráci?

Spolok vznikol relatívne nedávno. Počiatočná administratíva prechádza do úzadia, a konečne máme možnosť rozvinúť myšlienky, na ktoré nebol doteraz čas. Naše už fungujúce projekty (5 minút pre zdravie, Zdravie pre každého) slúžia hlavne na osvetu a agitáciu laickej verejnosti v oblasti zdravého životného štýlu, zbavovania sa zdraviu škodlivých zlozvykov, a ponúkajú ľuďom alternatívu k svojej terajšej životospráve. Vzájomnú spoluprácu medzi Spolkom a pacientskymi organizáciami vidím práve v sile prevencie a plošnej osvety u širokej skupiny pacientov.“

V čom vidíte hlavný prínos pacientskych organizácií?

Doba, keď lekár pacientovi oznámil terapiu, a poslal ho domov bez vysvetlenia, sa skončila. Dnes by mal každý lekár oboznámiť pacienta s jeho zdravotným stavom. Popritom si každý môže na internete nájsť informácie prakticky o všetkom, čo sa jeho zdravia týka. Druhou vecou je, aká je výpovedná hodnota niektorých informačných zdrojov. Tým chcem povedať, že pacient musí byť adekvátne poučený, a je tiež veľmi dobré, ak môže byť členom skupiny ľudí s rovnakým ochorením resp. problémami.

Vy osobne ste z tých „pacientov“, ktorí neopomínajú prevenciu?

Moje štúdium a aktivity mi niekedy nedovoľujú, aby som sa staral o svoje zdravie tak, ako by som chcel. Pravidelná strava a spánok je niekedy luxusom, ktorý si nemôžem dovoliť. Deficit týchto dvoch faktorov sa občas prejavuje na mojom zdravotnom stave. Ale čo sa týka preventívnych prehliadok, som dosť poctivý.“

Kde distribuujete svoje materiály pre verejnosť?

Len nedávno sme navrhli a vytlačili materiály o univerzite a Spolku medikov SZU. To sú všeobecné bulletiny so základnými informáciami o aktivitách oboch inštitúcii. V poslednej dobe sa snažíme vytvárať materiály napr. pre prvú pomoc, hepatitídy, karcinóm prsníka, vakcinácie, lieky a mnohé iné. Tieto budú postupne k dispozícii vo všetkých nemocniciach v Bratislave a na našich podujatiach. Samozrejme, na našej stránke www.spolokmedikov.szu.sk, sa dá dozvedieť omnoho viac. No chuť robiť niečo naviac, to je len jedna stránka veci. Druhou, zložitejšou, sú financie. To, že fungujeme bez príspevkov členov, a ani nemáme partnerov, ktorí by nás pravidelne podporovali, naše snaženie sťažuje.“

Priblížte nám vaše aktuálne projekty?

Ako som už spomínal vyššie, reálne fungujeme len krátko. Ale za ten čas sa nám podarilo vytvoriť projekty, ktoré sa zameriavajú na špecifickú skupinu ľudí. Dobrovoľné stáže a semináre sú pre medikov, ktorí majú chuť robiť niečo viac, ako od nich štúdium medicíny vyžaduje. 5 minút pre zdravie je podujatie, ktoré malo 29. septembra 2012 svoj nultý ročník. Mali sme 15 stanovíšť, prednášky, odbery krvi, 50 dobrovoľníkov a vyhradenú celú sobotu pre ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť o svojom tele čo najviac. Zdravie pre každého je súbor prednášok, ktoré sú každý mesiac v Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave. Významní lekári aj členovia Spolku medikov SZU budú rozprávať o zaujímavých témach z oblasti zdravia, prípadne viesť dialóg o medicínskych aktualitách. Práve 4. októbra bola prvá prednáška na tému „Moja misia v Sudáne.“ Do konca januára máme v pláne ďalšie tri: „Transplantácia obličky, FajčeNIE a Vieš, čo ješ?“

Ako vnímajú tieto akcie ľudia?

To je ťažká otázka. Z mnohých strán nás obklopujú billboardy, plagáty, kiosky, ktoré sa nás snažia upútať na často nezmyselné akcie, alebo nás nútia, aby sme si všímali zavádzajúce informácie. Ľudia začínajú byť postupne skeptickí, a istým spôsobom aj uzavretí, pri podujatiach, ako je napr. 5 minút pre zdravie. Riešenie vidím vo vytvorení tradície našich podujatí, aby sme prelomili počiatočnú neochotu, a postupne každý rok privítali viac a viac ľudí.“

Pomáhate chrániť zdravie – napĺňa vás to?

Jasné, inak by sme to nerobili (smiech).“

Rekapitulujme – čo priniesol prvý rok existencie „Spolku“?

Priniesol 40 študentov medicíny, ktorí pracujú v prospech iných. Vzdelávajú sa nad rámec, popri zložitom štúdiu všeobecného lekárstva. Pracujú kolektívne, a spolu vytvárajú podujatia, ktoré sú podľa mňa zmysluplné. Osobne si myslím, že Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity mieri dobrým smerom a má veľkú perspektívu.“

Ďakujem za rozhovor.

Pridaj komentár