Smernica EP: Rýchlejší prístup ku generikám

Bratislava 6. februára (TASR) – Pacienti v EÚ by mali mať rýchlejší prístup k lacnejším generickým liekom. Vyplýva to z návrhu smernice, ktorú dnes schválil Európsky parlament (EP). Nové pravidlá stanovujú zodpovedným orgánom kratšie lehoty pre určovanie cien a úhrad za lieky. Zároveň zavádzajú nové požiadavky v oblasti transparentnosti. TASR dnes o tom informoval tlačový atašé EP Ján Jakubov.
Po novom by lehota na stanovenie ceny a úhrad za generické lieky nemala presiahnuť 60 dní. Na rozhodnutia týkajúce sa nových liekov by sa vzťahovala aktuálne platná lehota 180 dní. Cieľom je urýchlenie zavedenia generických liekov na trh a šetrenie peňazí pacientov a systémov zdravotnej starostlivosti. Podľa údajov Európskej komisie sú totiž generické produkty v priemere o 40 percent lacnejšie ako originálne značkové lieky.
Zodpovedné orgány v členských štátoch by tiež podľa smernice mali zverejňovať zoznamy svojich členov a odborníkov spolu s ich vyhláseniami o záujmoch. Minimálne raz za rok by zároveň mali zverejniť úplný zoznam liekov, ktoré spadajú do ich systémov verejného zdravotného poistenia a ktorých ceny boli stanovené počas daného obdobia.
„Je dôležité zabrániť prieťahom v rozhodovaní o cenách liekov a urýchliť odstraňovanie prekážok v obchode. Väčšina členských štátov však vyjadrila k tomuto návrhu zásadné výhrady vzhľadom na neprimerané finančné a administratívne zaťaženie zdravotníckych systémov, čo si bude vyžadovať ďalšie rokovania,“ podotkol na margo smernice slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik.

Pridaj komentár