SLOVENSKÝ PACIENT na parlamentnom výbore NR SR pre zdravotníctvo

Na pôde parlamentu padli 29. januára 2013 viaceré pozmeňujúce poslanecké návrhy k vládnej novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Väčší priestor by tak mali dostať centrálne nákupy liekov či zdravotníckych pomôcok, a opätovne sa zavádzajú tzv. výmenné lístky. V nemocniciach budú zase umožnené trojzmenné prevádzky.

Nová právna norma rieši aj predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zo štyroch na šesť rokov a počíta so zriadením samotnej stavovskej organizácie pre zdravotníckych záchranárov. Vládnu novelu odporučil zdravotnícky výbor plénu schváliť s účinnosťou od apríla 2013.

Bezprostredne po rokovaní sme k vybraným pacientskym témam oslovili poslanca a člena výboru pre zdravotníctvo Viliama Novotného (SDKÚ-DS, na fotografii).

“Novela prinesie rozšírenie preventívnej prehliadky u urológa aj gastroenterológa, pri ktorých sa znižuje veková hranica pacientov. Niet pochýb, že treba posilňovať prevenciu, chýba mi tu ale kvantifikácia. Je dôležité nájsť na prehliadky zdroje vo verejnom zdravotnom poistení, a mali by byť medicínsky indikované,” povedal.

O psychotropných a omamných látkach, ktorými sa poslanci tiež zaoberali, sa V. Novotný vyjadril takto: “Keď sa na Slovensku objavili tzv. Crazy shopy, navrhli sme, aby vláda mohla nariadením vydávať zoznam omamných a psychotropných látok. Ide o podzákonnú normu, preto sa nedá vyvodzovať z distribúcie podobnej látky trestnoprávna zodpovednosť, a zostáva to len na úrovni finančnej pokuty.”

Ako dodal, aktuálna vyhláška má pomôcť udržať krok s výrobcami a distribútormi podozrivých látok a umožniť rýchlejšiu reakciu na objavenie nových druhov drog na slovenskom trhu.

Po včerajšom rokovaní zdravotníckeho výboru NR SR máme teda na Slovensku nové, legislatívou uznané zdravotnícke povolanie – zdravotnícky záchranár. Záchranná zdravotná služba slúži najmä pacientom akútne ohrozeným na živote a zdraví.

Uvidíme, či v poradí už jedenásta stavovská komora bude dostatocne silná, aby plnila ulohy, ktoré pred sebou má. Držíme jej v tom palce.

Pridaj komentár