Siedmy ročník Behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie

V prvej polovici októbra si každoročne pripomíname Svetový deň reumatizmu. Témou tohtoročného Svetového dňa (pričom plán platí aj pre rok 2014) je zdravé starnutie pre osoby s reumatickými chorobami. Kampaň poukazuje na to, že aj ľudia s reumou chcú normálne žiť, mať dobrý prístup do budov, potrebujú cestovať hromadnou dopravou, či využívať nové technológie, lieky a ošetrenie. Toto všetko by mal obsiahnuť slogan pre WAD 2013-2014 kampane: „Žiť lepšie, mať dôstojnú starobu – rásť a starnúť s reumatickými chorobami.“

Súčasťou Svetového dňa reumatizmu na Slovensku bude v poradí už 7. ročník Behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie, ktorý sa uskutoční v sobotu 12. októbra na námestí Eurovea, pod sochou M. R. Štefánika v Bratislave. Svojou účasťou vyjadríte sympatie ľuďom, ktorých život s reumou je náročnejší, ale nevzdávajú to, a na svet sa pozerajú stále optimisticky. V rámci sprievodného programu prebehne aj slávnostné vyhlásenie výsledkov novinárskej súťaže a udelenie Novinárskej pocty KROK 2012.

Včasná informovanosť a pomoc ľudom s reumou je jedným z hlavných cieľov Svetového dňa reumatizmu. Je mylné domnievať sa, že reuma sa týka len seniori – na Slovensku, ale aj všade vo svete, tvoria veľkú skupinu reumatikov aj deti a mládež. Na Slovensku trpí reumatoidnou artritídou okolo 50 tisíc ľudí.

 

O reume

Reumatické choroby postihujú nielen pohybový aparát, ale viaceré z nich aj určité orgány a systémy v ľudskom tele. Najčastejšou zápalovou reumatickou chorobou je reumatoidná artritída (RA). Ide o závažné zápalové ochorenie kĺbov, ktoré postihuje všetky vekové skupiny (vyskytuje sa 3x častejšie u žien, ako u mužov). Príčina nie je známa, no dôležitú úlohu zohráva vrodená náchylnosť pre vznik tohto ochorenia, či niektoré faktory vonkajšieho prostredia.

U pacientov s vysokou zápalovou aktivitou a zhoršujúcou sa funkciou kĺbovej funkcie dochádza k ťažkostiam pri každodenných činnostiach, ako je obliekanie, osobná hygiena, chôdza a iné. Včasnou diagnostikou, cielenou liečbou, rehabilitáciou a fyzikálnou terapiou je však možné predísť deformitám a nezvratným zmenám na kĺboch, ako i operáciám a trvalej invalidite. Veľkým prelomom v liečbe reumatických ochorení je podávanie biologickej liečby. Tá je účinná u 60 až 70 % pacientov, u ktorých zlyhala liečba štandardnými liekmi. Biologickou liečbou sa často dosahuje vymiznutie príznakov ochorenia a zastavenie štruktúrnych zmien na kĺboch.

 

Liga proti reumatizmu na Slovensku

LPRe na Slovensku je občianske združenie s 23 ročnou tradíciou. Vzdeláva, združuje, informuje, spája a angažuje svojich členov i sympatizantov (napr. kampaň VZOPRI SA). Má 16 organizačných jednotiek, z toho 14 miestnych pobočiek v Bardejove, Bratislave, Čadci, Ilave, Košiciach, Lučenci, Martine, Partizánskom, Poprade, Púchove, Topoľčanoch, Trenčíne, Trnave a Žiline, plus dva kluby – Klub Motýlik a Klub Kĺbik.

 

Zdroj: www.reuma.sk, redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár