ROZPOČET: Zdravotníctvo si na budúci rok mierne polepší

Bratislava 12. augusta (TASR) – Zdravotníctvo by si malo na budúci rok mierne polepšiť. Ako vyplýva z návrhu rozpočtu na rok 2012, ktorý dnes zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR, objem zdrojov zo štátneho rozpočtu a od ekonomicky aktívnych osôb plynúcich do oblasti zdravotníctva sa predpokladá na úrovni 3,84 miliardy eur. To predstavuje oproti tohtoročným schváleným zdrojom nárast o jedno percento.
Vplyvom realizácie daňovo-odvodovej reformy dochádza od roku 2012 k poklesu zdrojov z poistného od ekonomicky aktívnych osôb. „Zníženie predmetných zdrojov bude kompenzované nárastom poistného plateného štátom a to tak, aby bol zabezpečený medziročný nárast hlavných zdrojov plynúcich do zdravotníctva na úrovni jedného percenta,“ ozrejmuje sa v materiáli. Medziročný nárast hlavných zdrojov plynúcich do zdravotníctva o 38 miliónov eur spolu s úsporami zo zefektívňovania systému a minimalizovaním korupcie by mali podľa MF SR zabezpečiť, že od budúceho roku nebude dochádzať k ďalšiemu zadlžovaniu v zdravotníctve. 
Celkové výdavky ministerstva zdravotníctva sa predpokladajú na úrovni 1,43 miliardy eur. To predstavuje oproti tomuto roku nárast 1,93 percenta. „Rast je spôsobený najmä zvýšením výdavkov na poistné platené štátom na verejné zdravotné poistenie o 4,75 percenta,“ vysvetľuje sa v návrhu. Medziročná zmena výdavkov kapitoly nadväzuje aj na znížený objem prostriedkov EÚ a príslušného spolufinancovania o 21,9 percenta.

Pridaj komentár