Roland Kyška: Portál ludialudom.sk je úplne otvorený

Portál ludialudom.sk je projektom neziskovej organizácie 4people, n. o.  Ide o prvý univerzálny on-line systém darcovstva na Slovensku bez poplatkov za sprostredkovanie, a tiež bez obmedzení množstva a zamerania zverejnených výziev. O projekte detailnejšie hovoríme s manažérom tohto portálu, Rolandom Kyškom.

 

Roland, vysvetlite nám priebeh on-line registrácie na portáli?

Registrácia je úplne jednoduchá, v podstate stačí uviesť prihlasovacie meno, ktorým je váš e-mail a heslo. Na túto základnú registráciu si potom používateľ vytvára jednotlivé profily, čiže robí akési nadstavby, podľa toho, čo plánuje na ludialudom.sk robiť. Môže mať rôzne kombinácie profilov, teda byť naraz príjemcom, overovateľom, blogerom a napríklad dražiteľom. Možno to znie na prvý pohľad zložito, ale v skutočnosti to naopak zjednodušuje prostredie pre ľudí.

Môže sa prihlásiť ako príjemca daru aj pacientska organizácia?

Určite áno. Príjemcom môže byť ktokoľvek, kto potrebuje pomoc a rozhodne sa osloviť darcov na webe. Musí rešpektovať naše pravidlá, a predovšetkým získavať príspevky na verejnoprospešný účel, teda nie za účelom vytvárania zisku.

Sú realizované finančné transakcie adresné a bezpečné?

Obzvlášť sme si pri projektovaní portálu dávali pozor na bezpečnosť, ako finančných transakcií, tak ochrany osobných údajov. Každá pomoc cez ludialudom.sk je adresná. Darca si vyberá konkrétnu výzvu, teda konkrétneho príjemcu, a tomu ide celá suma. V tejto chvíli vďaka sponzorom dokonca doplácame aj rozdiely, ktoré vznikajú pri bankových prevodoch, čiže príjemca dostáva viac, ako nám reálne príde na účet.

Čo znamená, ak je príjemca darov „overený“?

Portál ludialudom.sk je úplne otvorený, čo je jeden zo základných pilierov našej filozofie. To znamená, že ktokoľvek si môže zaregistrovať výzvu, a neexistuje komisia, ktorá by rozhodovala, že ty si zaslúžiš byť medzi príjemcami, a ty nie. Takýto prístup umožňuje byť aj skutočne rýchlym, v prípade mimoriadnych situácií. Táto otvorenosť so sebou ale prináša aj riziká, že na portál sa možno prihlásia ľudia s nie úplne čistými úmyslami. Preto existuje funkcia overovateľov, čo sú nezávislé osoby, ktoré garantujú pravdivosť výzvy. V podstate preberajú zodpovednosť za zverejnené údaje aj na seba. Ak výzva nie je overená, samozrejme, neznamená to, že je nepravdivá. Možno len príjemca zatiaľ nezohnal overovateľa. My však vždy odporúčame darcom sledovať overenia, a riadiť sa nimi.

Sú ľudia na Slovensku  „nastavení“  darovať eurá cez internet?

Za mesiac máj cez ludialudom.sk poslali darcovia takmer osemsto darov. Priemerný dar bol vo výške 11,3 eura. Myslím, že tieto čísla sú najlepšou odpoveďou.

Je možný osobný kontakt medzi darcom a príjemcom?

Samozrejme, presne o to na ludialudom.sk ide. Aby darca už nebol v polohe, že posiela svoje peniaze niekam, ani presne neviem kam. Niekto o jeho dare rozhoduje, očistí ho o svoju províziu, a reálne sa konečnému príjemcovi dostane len zlomok peňazí. Príjemca dostáva celú sumu. Na druhej strane ale má aj povinnosti: do troch rokov musí na požiadanie každému darcovi poskytnúť informáciu o tom, ako použil jeho dar. Vo výzve zverejňuje aj kontakt na seba, čiže umožňuje darcovi alebo overovateľovi, aby ho kontaktoval  – za účelom preverenia informácií z výzvy. Stretli sme sa už ale aj s prípadmi, keď vďaka tomu vznikli doslova priateľstvá medzi darcami a príjemcami, a pomáhajú si aj “nefinančne” mimo ludialudom.sk

Spustili ste elektronické aukcie – čo môžu pacienti dražiť?

Benefičné e-aukcie sú nástroj, pomocou ktorého môže príjemca získať viac zdrojov na svoju výzvy. Napríklad, ak ponúkne nejaký zaujímavý predmet, zážitok, službu. Máme na portáli mamičku, ktorá sama vyrába krásne šperky, a maľuje obrazy, ktoré ponúka do aukcie. Celý výťažok sa pripisuje na jej výzvu – v prospech liečby a rehabilitácie jej detí. E-aukciu môže vyhlásiť aj tretia osoba, ktorá sa rozhodne takto podporiť jednu z výziev, a venuje v jej prospech niečo zaujímavé. Dražitelia vedia, že ich peniaze idú na dobrú vec, a navyše ešte získajú aj zaujímavý predmet, službu, umelecké dielo či zážitok.

Máte aj blog o zdravotníctve. Môžu sem pacienti písať?

Veľmi by nás to potešilo. Zmyslom blogov je, upozorniť na konkrétne výzvy. Vždy na konci každého príspevku autor odporúča jednu či viacero výziev. Ľudia radi čítajú blogy, a vďaka nim majú možnosť dozvedieť sa aj o výzvach tých, ktorí pomoc potrebujú. Ludialudom.sk navyše často navštevujú tí, ktorí majú nejaké zdravotné problémy, a skúsenosti iných ich môžu len obohatiť.

Výzvy, ktoré chcú pacienti premeniť na peniaze…ako na to?

Predovšetkým neskončiť napísaním výzvy. To je najhoršia cesta. Príjemca sa musí snažiť, aby sa o jeho výzve hovorilo. Na ludialudom.sk prichádzajú zo sociálnych sietí takmer tri štvrtiny návštevníkov, najmä z Facebooku. Požiadajte svojich priateľov a známych, aby zdieľali informáciu o vašej výzve. Aby ju šírili ďalej e-mailom, či vo svojich profiloch. Blogujte, nebojte sa zverejniť informácie o sebe. Len ak si darca vytvorí k vám vzťah, získate dôveru, vďaka ktorej sa nebude báť vás podporiť.

Informácia pre pacientov…viete im pomôcť s medializáciou výzvy?

Na zaujímavé výzvy upozorňujeme darcov v našich newslettroch, i na našej facebookovej stránke. Mnohí novinári si zaujímavé príbehy na ludialudom.sk často nájdu aj sami.

Bol projekt ludialudom.sk  niekde prezentovaný, ocenený?

Ludialudom.sk bol na IT Gala 2013 vyhodnotený ako jeden z dvoch najlepších IT projektov roka. V súťaži Byť videný 2012, ktorú vyhlásilo slovenské Fórum donorov a české Fórum dárců, sme vyhrali kategóriu Najlepší internetový projekt. Jeden zo zakladateľov a podporovateľov projektu, správca národnej domény SK-NIC, a. s., sa stal slovenským víťazom European CSR Award v kategórii Partnerstvá malých a stredných firiem.

Za projektom sú vždy ľudia…zoznámite nás s tímom portálu?

Danka Lališová má u nás na starosti predovšetkým kontakt s používateľmi, a je vždy pripravená poradiť s prípravou a registráciou výzvy. Príjemcovia ju môžu kontaktovať na info@ludialudom.sk. Žaneta Halászová je projektovou manažérkou benefičných e-aukcií. Riaditeľom organizácie je Patrik Krauspe, a ja sa z pozície výkonného riaditeľa starám predovšetkým o nové projekty, partnerstvá a komunikáciu organizácie.

 

Ďakujem za rozhovor.

Pridaj komentár