Rezidentský program ponúkne mladým lekárom nové možnosti

​(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Ministerstvo zdravotníctva SR sa prednedávnom rozhodlo pre zmeny v rezidentskom programe. Pripravilo novelu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú v piatok schválila vláda.

Ministerstvo je presvedčené, že nový rezidentský program bude účinným nástrojom pre motiváciu mladých lekárov, aj garanciou ich pracovného pôsobiska. Novela zákona by mala priniesť doplnenie lekárskeho stavu, resp. zníženiu jeho vekového priemeru.

Ministerstvo konzultovalo zmeny v rezidentskom program s odbornými spoločnosťami a profesijnými združeniami – so Slovenskou lekárskou komorou, s Lekárskym odborovým združením, ako aj so vzdelávacími ustanovizňami.

Novela tohto zákona má účinnosť od 1. augusta 2018.

Vysokoškoláci si dopredu vyberú miesto svojho pôsobenia

Po novom si rezident ešte pred vstupom do programu vyberie samosprávny kraj, v ktorom chce po skončení štúdia pôsobiť. Samosprávny kraj mu následne pomôže pri hľadaní obvodu, kde bude po ukončení rezidentského štúdia pracovať. Kraje majú totiž presne zmapované, kde všeobecní lekári chýbajú.

V takzvaných „nedostatkových lokalitách“ bude rezident k pacientom bližšie už počas štúdia, keď si vyberie ambulanciu, v ktorej chce vykonávať prax. Všeobecná ambulancia však musí spĺňať zákonné podmienky, pretože nová legislatíva stanovuje podmienky pre všeobecné ambulancie pre dospelých, všeobecné ambulancie pre deti a dorast, a tiež špecializované ambulancie, v ktorých sa bude uskutočňovať praktická výučba.

Rezidenti sa budú aj naďalej v zmysle predpisov EÚ zúčastňovať na pohotovostných službách. Novinkou je, že na ich počte sa dohodnú priamo so zamestnávateľom. Do programu sa rezidenti zaraďujú dvakrát ročne – vo februári a v októbri. Každý rezident bude musieť v období 7 rokov po skončení štúdia minimálne 5 rokov pracovať ako všeobecný lekár.

„V novele, ktorú schválila vláda, plánujeme zrušiť časové obmedzenie dĺžky prerušenia rezidentského štúdia, ako to bolo odteraz v súvislosti s materskou a rodičovskou dovolenkou,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Rezidentský program sa bude rozširovať o ďalšie špecializácie

Na základe rokovaní so samosprávnymi krajmi, poskytovateľmi a odbornými spoločnosťami, bude MZ SR vyhodnocovať potrebu zaradenia ďalších špecializácií do rezidentského programu.

„Do rezidentského programu sa po novom budú môcť zaradiť v priebehu tohto roka okrem všeobecných lekárov aj ďalšie špecializačné odbory – detskí psychiatri, odborníci na urgentnú medicínu a anestéziolóvia,“ vysvetlila Andrea Kalavská.

Do rezidentského programu bolo od roku 2014 zaradených 363 rezidentov. Doteraz ho ukončilo 81 absolventov z oblasti všeobecného lekárstva a pediatrie.

Zdroj: MZ SR

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár