Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela: Grafittmi proti graffiti

Pezinok/Bratislava – Netradičný darček ku Svetovému dňu duševného zdravia, ktorý si každoročne pripomíname 10. októbra, dostala Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku.

Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja, sa tamojšia ošumelá a popísaná autobusová zastávka zmenila na nepoznanie.

V spolupráci s bratislavskými writermi zo skupiny ArtDivision, v nej z farebných sprejov vyrástol magický les, ktorý symbolizuje obojsmerné premostenie zdravia a choroby.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku
Pred…

Pacienti, personál aj širšia verejnosť vnímajú tento alternatívny počin veľmi pozitívne.

Do zaujímavého priestoru ešte pribudne paletový nábytok (z vlastnej produkcie), živé rastliny, plánovaná je aj tematická audioprodukcia. Čakanie na spoj, návštevu alebo priateľské posedenie bude spríjemnené aj krížovkami, knižkami, spoločenskými hrami, či ručnými prácami na pokračovanie.

Existujú snahy, aby sa funkčná galéria v areáli nemocnice čoskoro rozrástla o ďalšie umelecké diela, ktoré si svoj nezmenený stav zachovajú čo najdlhšie, a potešia oko nejedného okoloidúceho.

graffiti Pinelova nemocnica zastávka
…a po

O Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela (PNPP):

  • poskytuje špecializovanú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientom s psychiatrickými ochoreniami,
  • poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť osobám závislým od psychoaktívnych látok,
  • je jediným psychiatrickým lôžkovým pracoviskom na Slovensku, ktoré vykonáva ústavnú súdno-psychiatrickú znaleckú expertízu (aj so súdne nariadenou ochrannou liečbou),
  • participuje na vedecko-výskumnej  činnosti v oblasti klinického skúšania liekov,
  • v roku 2014 si pripomenula 90. výročie svojho vzniku.

Kto bol Philippe Pinel?

Philippe Pinel (1745 – 1826) bol francúzsky lekár, zakladateľ francúzskej psychiatrie. Označujú ho aj ako „otca modernej psychiatrie“. Pinel významne prispel ku klasifikácii mentálnych porúch, relatívne presne rozoznával napríklad mániu alebo melanchóliu.

V čase Francúzskej revolúcie bol poverený Národným konventom, aby zreformoval starostlivosť o duševne chorých. Od začiatku presadzoval humánny prístup k psychicky chorým, ktorí boli v tých časoch bežne zatváraní do väzení alebo pivníc. Chorí žili v špine, mali nedostatočnú a nepravidelnú stravu, mali putá na rukách. Úmrtnosť v týchto zariadeniach bola veľmi vysoká.

Po porážke Napoleona bol Pinel odvolaný zo všetkých funkcií a odstránený z verejného života. Zomrel v ústraní, na mozgovú mŕtvicu.

Zdroje: PNPP, wikipédia

Redakčne spracované (jam)

Fotografie: PNPP

Pridaj komentár