Prvá internetová klinika www.klik-klinik.sk oslávila prvý mesiac fungovania

Internetovú kliniku www.klik-klinik.sk počas prvého mesiaca prevádzky navštívilo takmer 30 000 pacientov.

Lekári zrealizovali online vyše 200 konzultácií, a ich počet sa každým dňom zvyšuje. Momentálne je do projektu www.klik-klinik.sk zapojených 109 lekárov z 55 špecializácií.

Najväčší záujem počas prvého mesiaca ostrej prevádzky www.klik-klinik.sk bol o konzultácie s pediatrami, gastroenterológmi, neurológmi, neurochirurgmi a psychológmi. Na lekárov z www.klik-klinik.sk sa obracajú najmä pacienti, ktorí si nevedia poradiť s riešením svojho zdravotného problému, chcú získať aj iný odborný názor na svoju diagnózu a liečbu, vyhľadávajú špičkového odborníka, ku ktorému majú ďaleko, či majú chúlostivý zdravotný problém, vyžadujúci diskrétnosť.

V niektorých prípadoch sa na lekárov obracajú aj ich zmluvní pacienti, ktorých problém si nutne nevyžaduje osobnú návštevu ambulancie, no oslovujú ich aj tí, ktorí neradi čakajú v čakárňach.

„Potvrdilo sa, že slovenskí pacienti kopírujú svetový trend a majú záujem konzultovať svoje zdravotné ťažkosti aj s druhým lekárom. Dôraz pritom kladú nielen na odbornosť lekára, ale aj na rýchlosť odpovede, “  hodnotí prvý mesiac fungovania Andrej Blanárik, zriaďovateľ www.klik-klinik.sk.

Okrem základnej konzultácie môže doktor poskytnúť pacientovi aj druhý, alternatívny názor na už zrealizované vyšetrenia – v podobe rozšírenej a komplexnej konzultácie. Odpovede na zaslané otázky môžu pacienti získať rýchlo a jednoducho. Stačí, aby sa zaregistrovali na stránke www.klik-klinik.sk, a vybranému lekárovi zaslali svoju otázku, spolu s relevantnými prílohami, ktorými môžu byť výsledky vyšetrení, RTG snímky, či lekárske správy.

 

Jednoduché konzultácie do 72 hodín

Odborné konzultácie na www.klik-klinik.sk nie sú hradené zo zdravotného poistenia – ide o službu, ktorú si hradí klient sám. Ceny si určujú lekári prostredníctvom svojho profilu, pričom sa odvíjajú aj od rozsahu konzultácií – tie sú rozdelené do troch základných kategórií.

Ak ide o jednoduchú konzultáciu, odpoveď je spravidla rýchla, a pacient ju získa do dvoch až troch dní. Pri rozsiahlejších konzultáciách, ktoré vyžadujú osobitý čas na preštudovanie všetkých dostupných informácií, sa čas na odpoveď môže predĺžiť.

 

Spokojní pacienti aj lekári

Projekt www.klik-klinik.sk vznikol na platforme portálu ZDRAVIE.sk, ktorý je v súčasnosti najnavštevovanejším portálom v oblasti zdravia na Slovensku. Ide o kvalitatívne novú službu, ktorá má pozitívny ohlas nielen zo strany pacientov, ale aj u lekárov.

Lekári na www.klik-klinik.sk pokrývajú široké spektrum špecializácií – od všeobecných lekárov pre deti, dorast a dospelých, až po špecialistov z oblasti kardiológie, neurológie, pneumológie, alergiológie a ďalších. Na jednom mieste tak pacienti môžu získať odbornú radu a usmernenie pri svojich zdravotných ťažkostiach, ale aj ďalší odborný názor v súvislosti s konkrétnou diagnózou, či medicínskym postupom. Ide zároveň aj o ďalšiu z možností konzultácií s odborníkmi v prípade raritných alebo nejednoznačných diagnóz.

 

Ilustračné foto

Pridaj komentár