Pripravuje sa novela zákona o ochrane nefajčiarov i kampaň ku Dňu bez tabaku

Bratislava 29. mája (TASR) – Ochrana zdravia obyvateľov pred fajčením, kampaň Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k Medzinárodnému dňu bez tabaku (31.5.), pripravovaná novela zákona o ochrane nefajčiarov a výsledky prieskumu ÚVZ o postojoch verejnosti k zákazu fajčenia – boli témy dnešnej tlačovej besedy na pôde ÚVZ SR v Bratislave.


Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 31. máj za Svetový deň bez tabaku. Témou tohtoročného je Stop zásahom tabakového priemyslu. Ako informovala zástupkyňa hlavného hygienika SR Jana Hamade, podľa WHO ročne tabak zabíja na svete asi šesť miliónov ľudí. Z tohto počtu je viac ako 600.000 pasívnych fajčiarov, ktorí zomierajú na následky fajčenia iných. Cieľom tohtoročného svetového dňa je informovať verejnosť o neférových a nebezpečných taktikách tabakového priemyslu s cieľom zasahovania do štátnych politík. Podľa príslušného článku Rámcového dohovoru o kontrole tabaku majú krajiny chrániť svoju zdravotnú politiku pred komerčnými záujmami tabakového priemyslu a sú z tohto hľadiska povinné zvyšovať povedomie ľudí o rozpore medzi záujmami tabakového priemyslu a politikou kontroly tabaku, zdôraznila Hamade. 


Pripravovaná novela zákona o ochrane nefajčiarov na Slovensku predpokladá, že zákaz fajčenia sa nebude týkať len tabakových výrobkov, ale aj rôznych variantov elektronických cigariet či fajčenia rôznych byliniek, uviedol Róbert Ochaba z odboru podpory zdravia ÚVZ SR. Novela by mala byť koncom júna predložená na pripomienkové konanie a platiť by mala začať od 1. januára 2013. Podľa novely sa nebude môcť fajčiť v budovách škôl a školských zariadení, v areáloch škôl či v areáloch športových ihrísk, v areáloch divadiel, múzeí a podobne, ani v obchodných centrách s výnimkou priestorov vyhradených pre fajčiarov. Tabakový dym však nesmie prenikať do priestorov, kde ľudia jedia. V obchodných zariadeniach budú musieť byť kaviarne, kde sa fajčí, stavebne oddelené od ostatných priestorov a chodieb. Plánuje sa takisto zvýšiť pokuta za nedodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov z 330 eur na 500 eur.


Ochaba informoval takisto o výsledkoch aprílového prieskumu ÚVZ SR, z ktorého okrem iného vyplynulo, že viac ako 57 percent obyvateľov je za rozšírenie miest, kde by mal platiť zákaz fajčenia, najmä v obchodných centrách. Až 85 percent obyvateľov si myslí, že nie je zabezpečená kontrola fajčenia tam, kde to zákon zakazuje.


Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku budú regionálne úrady verejného zdravotníctva na Slovensku 31. mája 2012 realizovať v 36 mestách v SR v čase od 10.00 do 16.00 h aktivitu Prestaň fajčiť, daj si jablko. Táto kampaň sa uskutoční v spolupráci so zdravotnou poisťovňou UNION a bude spojená s meraním oxidu uhoľnatého vo vydýchnutom vzduchu a informovaním verejnosti prostredníctvom letákov o rizikách fajčenia a možnostiach jeho zanechania.
V Bratislave sa kampaň uskutoční pred ružinovskou poliklinikou, v Košiciach pred Štátnou vedeckou knižnicou na Hlavnej ulici, v Banskej Bystrici na Námestí SNP, v mnohých mestách to bude na námestiach, v obchodných centrách, pred mestskými úradmi či zdravotníckymi zariadeniami.

Pridaj komentár