Počet samovrážd na Slovensku sa priblížil k desaťročnému maximu: 628 obetí!

Bratislava, 21. máj 2014 – Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo za uplynulý rok 628 samovrážd. Ich počet sa oproti roku 2012 zvýšil o 57 prípadov, čím sa približuje k počtu z roku 2008 (631 samovrážd) – najvyššiemu za posledných desať rokov. „Pozitívnejšia“ bilancia je pri samovražedných pokusoch, tu počet medziročne klesol o 46 prípadov.

 

Takmer tisíc pokusov

Národnému centru zdravotníckych informácií bolo v uplynulom roku nahlásených 972 pokusov o samovraždu, s následným poskytnutím psychiatrickej zdravotnej starostlivosti. Celkovo sa počet úmyselných sebapoškodení (dokonaných a nedokonaných samovrážd) v roku 2013 vyšplhal na 1 600 prípadov.

 

Na jednu ženu až 6 mužov!

Dlhodobo si dobrovoľný odchod zo sveta volia najmä muži. V minulom roku sme zaznamenali 544 samovrážd mužov84 žien. Pri pokusoch o samovraždu,  teda nedokonaných samovraždách, je podiel vyrovnanejší (muži: 550, ženy: 422). Z celkového počtu samovražedných pokusov bolo 443 pokusov vyhodnotených ako demonštratívnych, so snahou získania výhody, pozornosti a pod. Najväčší podiel (59 %) demonštratívnych pokusov bol zaznamenaný u osôb vo veku 1519 rokov.

 

Najčastejšie päťdesiatnici

Najviac samovrážd spáchali ľudia vo veku 50 až 59 rokov (150 osôb), čo je takmer štvrtina zo všetkých samovrážd.

Samovražedné pokusy sú posunuté do mladších vekových skupín. Najviac pokusov bolo zaznamenaných u osôb vo veku 30–39 rokov (celkovo 252). Z celkového počtu samovražedných pokusov bolo 443 pokusov vyhodnotených ako demonštratívnych, so snahou získania výhody, pozornosti a pod. Najväčší podiel (59 %) demonštratívnych pokusov bol zaznamenaný u osôb vo veku 15–19 rokov.

 

Obesenie a skok z výšky

Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy u mužov (390) aj žien (41) bolo obesenie. Ženy volili viackrát aj skok z výšky (21). Samovražedné pokusy boli u mužov často vykonané poškodením ostrým predmetom (153), u žien otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami, či inými psychotropnými liekmi (205).

 

Najviac samovrážd v Banskobystrickom kraji, najviac pokusov v Bratislavskom kraji

Podľa trvalého bydliska, najviac samovrážd evidujeme v Banskobystrickom kraji (110), najmenej v Trnavskom kraji (61). Počet samovražedných pokusov bol najvyšší v Bratislavskom kraji (210), najmenší v Nitrianskom kraji (45).

V prepočte na počet obyvateľov kraja je Bratislavský kraj s počtom 34,1 samovražedných pokusov na 100-tis. vysoko nad slovenským priemerom, ktorý je 18 pokusov/100-tis. obyvateľov.

 

Najviac samovrážd bolo v marci, v pondelok alebo utorok

Najviac samovrážd bolo v roku 2013 hlásených v marci (63), najviac samovražedných pokusov v apríli (98). Vďaka podrobne spracovaným údajom možno sledovať aj dni v týždni, dokonca aj hodiny, počas ktorých dochádza najčastejšie k samovraždám a samovražedným pokusom.

Najviac samovrážd (132) bolo zaznamenaných medzi 22:00 až 7:00 hodinou.

Najviac samovražedných pokusov (196) medzi 13:00 až 18:00 hodinou.

„Čiernymi dňami“ (s najväčším počtom samovrážd aj samovražedných pokusov) boli pondelky a utorky.

 

Ako vzniká štatistika

NCZI spracúva údaje o samovraždách a samovražedných pokusoch na základe Hlásení príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia, ktoré predkladajú vybrané zdravotnícke zariadenia. Údaje o samovražedných pokusoch má NCZI k dispozícii za osoby, ktoré sa pokúsili o samovraždu, a bola im poskytnutá psychiatrická zdravotná starostlivosť v psychiatrických zariadeniach.

Samovraždy sú hlásené z príslušných pracovísk súdneho lekárstva.

 

Zdroj: nczi.sk

Pridaj komentár