Parkinsonova choroba môže postihnúť aj štyridsiatnikov

Parkinsonova choroba je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré si spájame najmä so starobou. V skutočnosti však postihuje aj ľudí po štyridsiatke. Skúsenosti s tým má aj neurológ MUDr. Denis Richter.

 

V akom veku sa toto ochorenie spravidla prejaví?

Najmladší pacient s Parkinsonovou chorobou, s ktorým som sa stretol, mal niečo nad 30 rokov. Šlo však o výnimočný prípad. Bežne ide o ochorenie staršej generácie, okolo 60 rokov a viac.

Čo môže pacient urobiť, aby si zvýšil šance na mierny priebeh ochorenia?

Okrem dôslednosti v liečbe a komunikácie s lekárom by som odporučil zlepšovanie celkovej kondície – nielen fyzickej, ale aj mentálnej. Ukazuje sa, že čím lepšie je pacient sociálne zaradený, má rodinu, priateľov, žije spoločenským životom, prípadne môže pracovať, tým lepšie toleruje liečbu a chorobu.

Problémom tohto ochorenia je, že neexistuje skorý diagnostický test. Dôjde sa na to len preto, že u pacienta sa objavia klinické príznaky – horšia hybnosť, stuhnutosť svalov, strata čuchu výraznejšia, než je pre daný vek typické, u niektorých tras.

Ochorenie môže u pacienta prebiehať aj pár rokov, akurát o tom nikto nevedel. Výskumy zistili, že ako prvé bývajú postihnuté bunky v črevách. To však nemá zásadný vplyv na fungovanie čriev – aj tak pracujú pomerne dobre. Tým pádom nám unikajú úplne prvé príznaky, naznačujúce podozrenie na Parkinsonovu chorobu. Ide o celosvetový problém, s ktorým sa potýkajú vedci hľadajúci nové formy liečby tohto ochorenia.

Na akej úrovni je liečba Parkinsonovej choroby na Slovensku?

Úplne sa vyrovnáme európskym štandardom, dokonca máme náskok oproti niektorým naším susedom. Dovolím si povedať, že vo východnej Európe sme na tom najlepšie, úrovňou sa vyrovnáme Rakúsku, a to nielen pokiaľ ide o široké spektrum liekov, ale aj ich úhrady zdravotnými poisťovňami.

Za posledných desať rokov sa veľa udialo v edukácii všeobecných lekárov, ktorí omnoho lepšie zachytávajú pacientov, a rýchlo ich nasmerujú k špecialistom. A ak môžem usudzovať podľa pacientov, ktorých liečim, aj tí sú oveľa vzdelanejší, než to bolo pred pätnástimi rokmi.

Akú intenzitu zlepšenia pacienti očakávajú od dobre nastavenej liečby?

V ideálnom prípade dokážeme pomocou vhodnej liečby dostať pacienta do stavu, akoby bol úplne zdravý, a to minimálne na niekoľko rokov. Žiaľ, nie vždy sa to podarí. Záleží to od viacerých faktorov – aké závažné je ochorenie, akými inými ochoreniami pacient už trpí, aké sú limity v liečbe, ako daný pacient znáša lieky, aké zamestnanie vykonáva a podobne.

.>> Čítajte u nás: Rôzne prejavy Parkinsonovej choroby

Napríklad, sú povolania, kde drobný tras pacienta neobmedzuje vo výkone povolania, tým pádom je v lepšej duševnej pohode, a aj liečbu ľahšie znáša. Z pohľadu lekára platí, že spokojnosť znamená dosiahnuť taký stav, aby pacient ani jeho rodina nevnímali ochorenie ako záťaž. Zväčša sa nám to podarí dosiahnuť, dokonca na niekoľko rokov.

Čím skôr sa nám podarí ochorenie diagnostikovať, a čím skôr nasadíme liečbu, tým býva prognóza lepšia. V ťažkých prípadoch, v pokročilom veku, sa snažíme pacientov s viacerými inými ochoreniami udržať vo funkčnom stave. Teda aj keď majú nejaké viditeľné prejavy ochorenia, sú schopní postarať sa o seba.

 

Pridaj komentár