Parkinsoniáda 2015 v Dubňanoch: Slováci priviezli 10 medailí

Športovým zápolením s inými ľuďmi s Parkinsonovou chorobou, chceme my, členovia Spoločnosti Parkinson Slovensko, vyvrátiť mýtus o nás, ako o bezvládnych a roztrasených ľudských troskách. Naopak, telesná aktivita a pozitívne myslenie dokážu zázraky.

Veruže nejeden borec, účastník týchto hier, má od nešťastnej a roztrasenej kôpky svalov veľmi ďaleko. To je inšpirácia i pre ostatných, neustávať v boji s diagnózou Parkinsonova choroba.

Stredoeurópska „Parkinsoniáda“ alebo Ako sa to začalo

Otcom tohto podujatia je moravský zanietenec Jan Škrkal, známa osobnosť komunity parkinsonikov. Ten prišiel pred ôsmimi rokmi s geniálnou myšlienkou – usporiadať športové hry pre ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou. Vtedy sa mu ani nesnívalo, aký významný krok v celom hnutí urobil.

Postupom času sa do tohto športového diania zapojili (okrem moravských) aj pacientske organizácie z Čiech, Poľska, Rakúska, a samozrejme – zo Slovenska. Slovensko na prvom športovom zápolení (v roku 2008) zastupovali dvaja parkinsonici-dobrovoľníci, a to v čase, keď sa ešte len začínali snahy o založenie pacientskej organizácie Spoločnosť Parkinson Slovensko.

parkinsoniáda 2015 bowling

Desať medailí z tohtoročnej parkinsoniády

Parkinsoniáda sa stala nosným podujatím aj v pláne činnosti Spoločnosti Parkinson Slovensko pre rok 2015. Všetci účastníci športových hier pristúpili k svojej „reprezentačnej“ úlohe veľmi starostlivo a zodpovedne, o čom svedčia aj športové výsledky v jednotlivých súťažných disciplínach.

V tomto roku bolo naše úsilie ovenčené desiatimi medailami. Našu doterajšiu zbierku medailí sme tak rozšírili o 4 zlaté, 2 strieborné4 bronzové.

Ale – parkinsoniáda nie je len o „metáloch.“ Trvalým cieľom podujatia, ktoré voláme jednoducho „Parkinsoniáda“, je povzbudiť chorých k pohybovej aktivite, súťažením sa vymaniť z izolácie, posilniť sebavedomie, a v neposlednom rade utužovať priateľské vzťahy, aj na medzinárodnej úrovni.

Veľmi pôsobivý bol kultúrny program – koncert skupiny Javory súrodencov Hany a Petra Ulrychovcov. Koncert sa konal na hlavnom námestí v Hodoníne, a prišla nás pozdraviť i starostka mesta, Ing.arch. Milana Grauová.

Žiaľ, ako vždy, aj teraz sa nám zdalo, že koniec akcie prišiel príliš zavčasu. Súťaže sa skončili, víťazi boli vyhlásení (a právom aj odmenení), a po priateľských objatiach sme sa opäť rozutekali do všetkých kútov Slovenska.

Veríme, že aj v budúcom roku sa stretneme – na už 9. ročníku Parkinsoniády – v rovnakej zostave, a hlavne v dobrej fyzickej a psychickej kondícii.

Autor je podpredseda Spoločnosti Parkinson Slovensko

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár