Click here!

Cukrovka pripomína hru na slepú babu

Existuje viacero typov diabetu, ktoré závisia od príčiny a mechanizmu vzniku. Najčastejší je diabetes 1. (tzv. inzulín-dependentný DM) a 2. typu (noninzulín-dependentný DM). Kým 1. typ cukrovky sa objavuje hlavne

O tom, ako cukrovka (ne)funguje

Cukrovka (diabetes mellitus, skrátene DM) je chronické ochorenie s poruchou metabolizmu cukrov. Zaraďuje sa medzi civilizačné ochorenia 21. storočia. Počet cukrovkárov pritom neustále rastie. Z veľkej časti je to daň za rýchly

Počet mladých cukrovkárov rastie

Bratislava, 13. december 2012 – Na Slovensku je približne 340 tis. pacientov liečiacich sa na diabetes mellitus, z toho takmer 2 100 je mladých ľudí do 19 rokov. Len v priebehu uplynulého roka bolo na toto ochorenie