Opakovaná pesnička – bolesť

Ak niekomu bolesť kriví tvár, ťažko ho presvedčíte, že bolesť je vlastne dobrá vec. Skúsme teda porovnať, aký je rozdiel medzi dobrou a zlou bolesťou.

Bolesť je alarm, jeden zo základných vnemov, ktorý nás upozorňuje na prebiehajúce alebo blížiace sa poškodenie tkaniva. Bolesť teda znamená život – varuje nás pred nebezpečenstvom. Takáto bolesť sa nazýva nociceptívna (z latinského noceo – škodiť), čiže zachytávajúca škodlivé podnety. Naopak, neuropatická bolesť vzniká bez zjavného bolestivého podnetu, nemá obrannú biologickú funkciu a je spôsobená nejakou štrukturálnou alebo funkčnou zmenou nervového systému po prekonanom poškodení. Odhaduje sa, že neuropatickou bolesťou trpí 1 – 2 % populácie.

Ako žiť s chronickou bolesťou?

Dobrá kamarátka chronickej bolesti sa volá depresia. Nečudo, ak si uvedomíme, že „chronická“ spravidla znamená trvajúca 3 mesiace až pol roka. Navyše sa zdá, že čím dlhšie bolesť trvá, tým lepšiu cestu si nájde – v nervovom systéme dôsledne vysiela do mozgu signály bolesti aj vtedy, keď nevznikajú na základe nejakého skrytého anatomického problému. Dvojici bolesť + depresia navyše rád robieva spoločnosť stres, a ak sa toto trio stretne, začína sa maratón, ktorý nemá konca kraja. Našťastie existujú spôsoby, ako tejto „zábavnej“ trojici pristrihnúť krídelká:

1. Minimalizovať príležitosti na vznik chronickej bolesti. Niektorí ľudia nehovoria svojmu lekárovi o strese alebo depresii, s ktorými sa stretávajú, no mali by. Ľudia, ktorí sú vystavení nadmernému stresu alebo prekonali depresívnu epizódu, sú náchylnejší na vznik chronickej bolesti a lekár by tejto skutočnosti mal prispôsobiť liečbu. Stres sa môže prejavovať rôzne a pacient by ho mal lekárovi spomenúť, ak ho navštívi s týmito ťažkosťami: porucha spánku, vyčerpanosť, bolesť chrbta, bolesť krčnej chrbtice, oslabenie svalstva, blúdivá bolesť svalov. Časté prejavy depresie sú: zmena apetítu, poruchy spánku, úzkosť. Sústredením sa na bolesť a obmedzenia, ktoré v človeku vyvoláva, neraz bolesť ešte prehlbujú. Dobrým spôsobom ako ju zmierniť teda môže byť udržiavanie určitého (primeraného) pohybového programu, rozptyľovanie pozornosti a rozličné iné kognitívne techniky, napríklad vyvolávanie pozitívnych predstáv a obrazov.

2. Identifikovať spúšťače stresu. Pomenovať skutočné príčiny stresu niekedy nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Preto napríklad pri chronickej bolesti chrbta je dobré viesť si stručný záznam, kedy sa bolesť zhoršuje a kedy naopak mizne. V niektorých prípadoch až takýto korpus delicti pomôže lekárovi odhaliť skutočné jadro problému. Navyše, takto sa pozornosť presunie z bolesti na hľadanie jej príčin. Ak si pacient uvedomí, ako depresia a stres vplývajú na prejavy chronickej bolesti, môže ich lepšie dostať pod kontrolu.

3. Hovoriť o depresii. Neuropatická bolesť a depresia spolu prirodzene súvisia. Málokto si udrží veselú myseľ, keď ho dlhodobo niečo bolí. Nie je však celkom namieste depresiu podceňovať a veriť, že odstránením bolesti sa zrazu stratí. Napokon, ako sme už povedali, sú to dobré priateľky. O depresii preto treba s lekárom hovoriť. Obmedzenia, ktoré chronická bolesť spôsobuje – neschopnosť venovať sa obľúbeným činnostiam, narušené rodinné vzťahy, stres zo straty práce a fi nančného príjmu – depresiu prehlbujú a tá naozaj zhoršuje prejavy chronickej bolesti. Problém teda treba riešiť z viacerých strán.

4. Nahliadať na problém z viacerých uhlov. Ak sú príznaky depresie výrazné, nie je najvhodnejšie liečiť chronickú bolesť opiátmi, ako to neraz býva. A ani zaoberať sa iba vymedzenou časťou problému bez náhľadu na pacienta ako celok nemusí priniesť očakávaný účinok.

Ako zmierniť chronickú bolesť?

Neuropatická bolesť vzniká tak, že poškodené nervové vlákna posielajú do mozgu „falošné“ signály o bolesti. Aby lekár vedel, aká liečba najlepšie zaúčinkuje, je dobré zamyslieť sa, o akú bolesť ide. Kedy sa prejavuje najintenzívnejšie? Ako konkrétne sa prejavuje – pulzovanie, pichanie, bodanie, pálenie, rezanie…? Aká je asi silná? Má nejakú pravidelnosť výskytu? Čím lepšie človek popíše mechanizmus konkrétnej bolesti, tým lepšie mu lekár môže určiť presnú diagnózu a určiť efektívnu liečbu.

Čo môžeme urobiť pre seba?

Okrem farmakologickej liečby sa príznaky neuropatickej bolesti dajú zmierniť pridružením niektorých uvoľňujúcich cvičení. Tu je pár tipov:
− zhlboka dýchať, sústrediť sa na vlastný dych, snažiť sa spomaliť a prehĺbiť dýchanie – ideálne so zatvorenými očami;
− odbúravať negatívne myšlienky a vedome ich nahrádzať pozitívnymi predstavami;
− mať dostatok pohybu – nemusí ísť o namáhavé cvičenie, ak je bolesť veľká a nie je možné venovať sa nejakej športovej aktivite, stačí aj príjemná prechádzka. Mala by byť však v upokojujúcom, nie hlučnom prostredí;
− dopriať si spánok – uvoľnenie napätého svalstva, odpočinok sú dôležité;
− masírovať si bolestivé miesto – začať však treba opatrne – najprv si iba priložiť celú dlaň a až postupne začať s jemnou masážou;
− meditovať – upokojenie mysle, trénovanie pozitívneho myslenia a vytváranie príjemných predstáv patria do autogénneho tréningu, ktorý môže pomôcť zmierniť prejavy neuropatickej bolesti,
− upraviť stravovanie – napríklad u diabetikov môže aj úprava životosprávy priniesť úľavu od bolesti, preto treba zamerať pozornosť aj na svoj stravovací režim.

Kedy je bolesť chronická?

Ak sa poraníme, hovoríme o akútnej bolesti – či presnejšie, hovoria o nej odborníci, pretože nám sa vtedy derú na jazyk celkom iné témy… Ak sa však bolesť objaví bez nejakej zjavnej bolestivej príčiny a trvá dlhší čas, je reč o neuropatickej bolesti. Tá nie je príznakom alebo krátkou udalosťou, ale samotnou chorobou. Chronická bolesť vzniká poškodením centrálneho alebo periférneho nervového systému. Jej príčiny môžu byť rôzne: nedostatok vitamínov alebo ich nadbytok (najmä vitamíny B), herpes zoster – pásový opar, operácia chrbtice, skleróza multiplex, zápal ciev, infekcia v tele, cukrovka, zápal trojklaného nervu, zápal sedacieho svalu, amputácia – fantómová bolesť, chemoterapia, alkoholizmus, ťažké kovy v tele a ďalšie.

Desatoro prekonania chronickej bolesti

1. Uistite sa, že viete, čo ju spôsobuje.
2. Prijmite to.
3. Dostaňte situáciu pod kontrolu.
4. Spolupracujte so svojím lekárom.
5. Bolesť nikdy neignorujte.
6. Nevyhýbajte sa pohybu, ale ani ho nepreháňajte.
7. Spite.
8. Požiadajte blízkych o pozitívnu podporu.
9. Neočakávajte, že ľudia, ktorých nič nebolí, majú vedieť, ako sa cítite.
10. Odpustite si, zbavte sa pocitu viny a vyberte si proaktívny prístup k riešeniu bolesti.

Pridaj komentár