Olovo v tele človeka: Čo môže napáchať? Komu hrozí otrava olovom?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Každý z nás už iste počul o nebezpečnom vplyve olova na ľudský organizmus.

Vieme však, prečo je olovo pre ľudské telo také nebezpečné?

V čom spočíva nebezpečenstvo olova?

Komu hrozí, že bude mať priveľa olova v tele?

Dobrý sluha, zlý pán

Olovo má vďaka svojím fyzikálno-chemickým vlastnostiam značné využitie. Tento sivobiely mäkký kov sa dá ľahko tvarovať, je odolný voči korózii, slabo vedie elektrický prúd. Hojne sa využíva pri výrobe káblov, niektorých zliatin, v sklárstve, nájdeme ho v olovených akumulátoroch. Slúži aj na ochranu pred rádioaktívnym žiarením.

Popri týchto vlastnostiach hovorí v prospech olova aj nízka cena. Preto bol tento ťažký kov oddávna využívaný nielen v priemysle, ale aj v domácnostiach. Takto sa však ľahko dostával do prostredia – prenikal do vzduchu, vody a pôdy. Až neskôr bolo odhalené, že olovo má škodlivý vplyv na zdravie človeka.

K najväčším zdrojom znečistenia olovom patril kedysi benzín, kde organické olovnaté zlúčeniny mali zlepšiť jeho kvalitu. Zvýšený obsah olova sa v minulosti týkal aj niektorých farbív. Ešte aj dnes sú nimi natreté mnohé staré domy.

Prísnejšia regulácia

Zákon v súčasnosti limituje obsah olova vo vode, pôde, či v ovzduší. Hladiny olova sú regulované aj v paliváchfarbivách. Obzvlášť monitorovaná je hladina olova v predmetoch, ktoré sú určené pre deti, ako hračky a farbičky.

Napriek týmto opatreniam, aj dnes sa objavujú prípady otravy olovom. Plumbizmus (z lat. plumbum = olovo) je dôsledok hromadenia olova v tkanivách ľudského tela. Nahromadené olovo poškodzuje takmer všetky tkanivá.

olovo v hračkách
Zdroj foto: AdobeStock.com

Najmenší sú najzraniteľnejší

Intoxikácia olovom hrozí najmä malým deťom. Tie prichádzajú do kontaktu s olovom, keď sa dotýkajú predmetov s jeho čiastočkami, a potom si dávajú ruky do úst. Viac ohrozené sú aj tehotné ženy. Navyše, olovo sa ľahko dostáva aj cez placentu, a takto môže ovplyvniť plod v maternici. Olovo prechádza tiež do materského mlieka, čo je nebezpečné pre dojča.

Ďalšou rizikovou skupinou sú ľudia, ktorí s olovom pracujú – napríklad pri ťažbe, tavení olova, výrobe batérií a pod. Tieto osoby môžu preniesť čiastočky olova na svojom odeve či koži aj do svojich domovov, a tým vystaviť nebezpečenstvu svojich rodinných príslušníkov.

Ako sa môžeme otráviť olovom?

Olovo a jeho zlúčeniny sa do tela najčastejšie dostanú cez tráviacu sústavu. Pomerne bežné je aj vdýchnutie čiastočiek pri práci. Organické zlúčeniny olova ľahko preniknú do tela ľahko aj cez kožu.

Najhoršie je, že naše telo nevie premeniť olovo na formu, ktorú by sme zo seba bez ťažkostí vylúčili. Olovo teda vylučujeme z tela v nezmenenej podobe, a toto prebieha veľmi pomaly. Preto sa olovo hromadí v organizme, pričom niektoré telesné pochody nefungujú tak, ako by mali.

Čo „robí“ olovo v tele?

Presný mechanizmus škodlivého pôsobenia olova nie je zatiaľ celkom objasnený, preukázaná je však súvislosť so zvýšenou tvorbou kyslíkových radikálov, ktoré poškodzujú naše bunky.

Dokázané sú tiež zmeny na úrovni genetickej informácie, čo v konečnom dôsledku mení a narúša niektoré pochody v organizme.

Nebezpečné čísla

Toxicita olova sa najčastejšie určuje na základe jeho koncentrácie v krvi. Tá najlepšie vystihuje rozsah závažnosti otravy. Toxicita olova sa udáva v μg/dl, pričom toxické hodnoty u dospelých sú 10 μg/dl, u detí už 5 μg/dl. Ďalším dôležitým parametrom je množstvo olova v mäkkých tkanivách (pľúca, pečeň a pod.) a kostiach.

Podľa niektorých štúdií je akákoľvek prítomnosť olova v krvi riziková a žiadna hodnota nemá byť tolerovaná. Olovo nie je telu vlastná látka a v organizme neplní žiadnu fyziologickú funkciu.

olovo v tele otrava olovom
Zdroj foto: AdobeStock.com

Kedy vyhľadať lekára?

Akútna otrava olovom je veľmi zriedkavá, vzniká hlavne pri vystavení organizmu vysokým dávkam. Pri akútnej otrave dochádza často k poškodeniu obličiek, keďže telo sa snaží olova zbaviť v moči.

Otrava olovom sa prejavuje:

 • závratmi,
 • nevoľnosťou,
 • bolesťami hlavy,
 • zápchou,
 • kómou.

Je pravda, že tieto príznaky sú bežné aj pri iných ochoreniach a stavoch. Pokiaľ sa však objavia u vás a zároveň viete, že ste boli vystavení olovu, konzultujte svoje obavy s lekárom, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Pri podozrení na otravu sa stanovuje koncentrácia olova v krvi. Na určenie ďalších charakteristík sa používajú testy, ktoré sú založené na účinkoch olova na krv. Napríklad látky súvisiace s rozpadom červených krviniek (v dôsledku otravy) sú stanovované nielen z krvi, ale aj z moču.

Jed pre krvinky

Pri dlhšom pôsobení v tele, olovo preniká do krvi. Ľahko sa dostáva do červených krviniek, narúša ich povrch. Poškodzuje hemoglobín, čo vedie k zániku červených krviniek a chudokrvnosti.

V krvnom riečisku poškodzuje nielen červené krvinky, ale aj biele. Keďže biele krvinky sú zodpovedné za našu imunitu, znižuje sa obranyschopnosť organizmu voči infekciám (napr. vírusy a baktérie).

Krvou do celého tela

Olovo sa krvou dostáva aj do ostatných tkanív, ako sú pľúca, srdce, obličkykosti. Kosti slúžia ako zásobáreň olova – olovo v nich dokáže zotrvať celé roky. Pri aktivovaní kostného metabolizmu, napr. v klimaktériu alebo tehotenstve, sa olovo začne z kostí uvoľňovať, čím sa nebezpečne zvyšuje jeho hladina v krvi.

Olovo v tele interaguje s vápnikom, zinkomželezom. Nízky obsah týchto minerálov je jedným z rizikových faktorov, ktorý určuje priebeh a následky otravy. Pokiaľ je týchto prvkov v tele málo, olovo ľahšie preniká z tráviaceho traktu do tkanív, čím sa zvyšuje jeho hladina v organizme.

olovo-v-organizme
Zdroj foto: AdobeStock.com

Čo môže spôsobiť olovo v tele:

 • nesprávny rast a vývoj kostí,
 • srdcové problémy (vysoký krvný tlak),
 • astmu,
 • neplodnosť,
 • potrat,
 • vývojové chyby plodu,
 • oneskorený rast a začiatok puberty,
 • zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (poškodenie pečene).

Liečba otravy

Chelatačná terapia je obvyklým postupom nielen pri akútnej otrave, ale aj pri chronickej otrave olovom a inými ťažkými kovmi. Pri tejto liečbe sa do tela podajú látky, ktoré vychytávajúviažu toxický kov na svoj povrch, čím dôjde k jeho rýchlejšej eliminácii z tela.

Keď olovo pôsobí dlhší čas

O chronickej otrave hovoríme, ak olovo pôsobí na organizmus dlhodobo. Následky závisia hlavne od dĺžky trvaniaveľkosti dávky. Ako sme už uviedli, príznaky môžu byť rôznorodé, niekedy je otrava spočiatku bezpríznaková.

U detí je najviac postihnutý vyvíjajúci sa nervový systém, pričom môže dôjsť až k poruchám inteligencie, rozprávania, správania a pozornosti. Okrem toho sa môže objaviť spomalenie rastu či chudokrvnosť.

U dospelých sú poruchy centrálnej nervovej sústavy zriedkavé. U dospelých ide skôr o motorické neuróny, zodpovedné za pohyb a svalovú aktivitu.

Vo výnimočných prípadoch môže nastať aj smrť.

olovo toxicita
Zdroj foto: AdobeStock.com

Prevencia – ako sa chrániť pred olovom

Riziko otravy olovom je dnes už veľmi zriedkavé, no netreba ho podceňovať. Dôležité je, aby sme nepodceňovali príznaky, ktoré poukazujú na otravu. Pri akomkoľvek podozrení vyhľadajme lekársku pomoc.

Naučme sme rozpoznávať možné zdroje otravy a odstráňme ich. Vyhýbajme sa rizikovým činnostiam, a pokiaľ to úplne nejde, dodržiavajme určité zásady, aby sme ochránili nielen seba, ale aj svojich blízkych.

Ak pracujeme s olovom, alebo ak sa mu nemôžeme úplne vyhnúť, častejšie umývajme miesta, kde sa usadzuje prach. K takým miestam patria aj naše ruky.

A čo ešte môžeme urobiť?

 • Nenechávajme topánky pred vchodom.
 • Umývajme deťom pravidelne hračky.
 • Nedovoľme deťom, aby sa hrali s pôdou a pieskom na podozrivých miestach.
 • Vyhľadávajme detské pieskoviská, ktoré niekto oficiálne spravuje.
 • V starých domoch odstráňme staré nátery, môžu obsahovať olovené farby.
 • Skontrolujte staré potrubie, môže obsahovať zlúčeniny olova.
 • Zabezpečme svojmu organizmu pravidelný prísun minerálov, ako vápnik, železo a zinok.

Autorka je farmaceutka

Bibliografia:

Sachdeva C., Thakur K., Sharma A., Sharma KK, Lead: Tiny but Mighty Poison, Indian J Clin Biochem, 2018 Apr; 33(2):132-146

Mitra P., Sharma S., Purohit P., Sharma P., Clinical and molecular aspects of lead toxicity: An update, Crit Rev Clin Lab Sci, 2017 Nov – Dec;54(7-8):506-528

https://emedicine.medscape.com/article/1174752-overview

1 odpovedí na “Olovo v tele človeka: Čo môže napáchať? Komu hrozí otrava olovom?

 1. Spätné upozornenie: Zmysel a prínosy zákazu olova |

Pridaj komentár