Okrúhly stôl: Mýty o alkohole a alkoholizme

Liga za duševné zdravie pokračuje v organizovaní diskusií pri Okrúhlom stole. Tento rok upozorňuje na škodlivé účinky alkoholu a pôsobí na zmeny postojov slovenskej verejnosti voči tolerancii na neprimerané pitie alkoholu.

V apríli sa stretli odborníci MUDr. Darina Sedláková, MUDr. Ľubomír Okruhlica, Anton Heretik ml., PhD., a MUDr. Ivana Dušeková pri Okrúhlom stole. Môžete ich vidieť diskutovať na webovej stránke Ligy. Téma je „Mýty o alkohole a alkoholizme.

MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku, hovorila o tom, prečo sa WHO venuje téme alkoholizmus, a aké škody pácha alkohol na ľudskom tele.

„Európsky akčný plán na znižovanie škôd spôsobených alkoholom pre roky 2010 – 2020, ktorý prijali členské štáty WHO, opätovne potvrdzuje, že každé obmedzenie dostupnosti alkoholu znamená zníženie negatívnych dopadov alkoholu na zdravie, zníženie násilných činov, úrazov a dopravných nehôd. Medzi účinné nástroje „obmedzenia“ patrí aj regulácia reklamy na alkoholické nápoje.“

Podľa platných zákonov, na Slovensku sa mediálna komerčná komunikácia (týkajúca sa alkoholických nápojov) nesmie:

a) zameriavať na maloletých,

b) spájať spotrebu alkoholických nápojov so zvýšením fyzickej výkonnosti,

c) tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečebný, povzbudzujúci alebo utišujúci účinok,

d) vytvárať dojem, že konzumácia alkoholu prispieva k spoločenskému a sexuálnemu úspechu,

e) zdôrazňovať obsah alkoholu v nápoji ako znak jeho kvality.

„Zdalo by sa, že slovenská úprava je dostatočne silná, aby nenabádala a nemotivovala ku konzumácii alkoholu. Počet nových hlásených alkoholikov a priznaných konzumentov alkoholu tomu však nenasvedčuje. Zrejme aj právna úprava je len jeden z mýtov,“ hovorí MUDr. Sedláková.

MUDr. Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu závislostí, zoznámi návštevníkov webu LDZ SR s tým, čo hovoria nové pravidlá na liečbu alkoholizmu, ako sa liečia závislosti, a v čom je alkoholizmus špecifický.

Anton Heretik ml., PhD., pedagóg, Katedra psychológie FF UK, rozobral niektoré mýty o alkohole – ako nám škodia, čo hovoria prieskumy o vzťahu Slovákov k alkoholu, resp. prečo máme mimoriadne kladný vzťah k alkoholu, keď nám robí už stáročia problémy.

MUDr. I. Dušeková, primárka Kliniky drogových závislostí Slovenskej zdravotníckej univerzity a PNPP v Pezinku:

„V spoločnosti naďalej pretrvávajú tendencie zľahčovať komplikácie, ktoré súvisia s nadužívaním alkoholu. Vo veľkej miere to vyplýva aj z trvalého neprijatia faktu, že syndróm závislosti od alkoholu je komplexné psychosomatické ochorenie, ktoré so svojimi biologickými, psychologickými a sociálnymi dôsledkami môže byť v konečnom dôsledku smrteľné. Ak ochorenie nie je bolestivé, neznamená, že nie je závažné. Naliať si pohárik je jednoduchšie, ako vedieť ho neskôr odmietnuť. Laicky povedané, ak dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté – každý človek sa intoxikuje (otrávi) pri iných dávkach alkoholu, má individuálnu toleranciu; rýchlosť vzniku symptómov závislosti je variabilná, ako aj somatopsychické a sociálne komplikácie.“

Možno aj vás bude počas sviatkov jari a Veľkej Noci vaše okolie pokúšať alkoholom. Na Slovensku je „dobrým“ zvykom, núkať malým chlapcov alkohol počas veľkonočnej pondelkovej šibačky.

Nedovoľte, aby deti pili alkohol. Je to trestuhodné zlo, ktoré škodí ich mladému organizmu.

Zdroj: Liga za duševné zdravie

Foto: Liga za duševné zdravie

Pridaj komentár