Očkovať proti chrípke je najlepšie v októbri, novembri, ale i zimných mesiacoch

Banská Bystrica 11. októbra (TASR) – S príchodom chladnejších dní stúpa chorobnosť na akútne respiračné a chrípke podobné ochorenia. Lekári prvého kontaktu ročne hlásia približne jeden až dva milióny prípadov. Odborníci jednoznačne konštatujú, že Slovensko sa nachádza na začiatku chrípkovej sezóny 2011/2012. TASR to uviedla hovorkyňa banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Tolnayová.
Priblížila, že chrípka je infekčné ochorenie spôsobené vírusom, ktorý útočí na dýchacie cesty. Vírus sa šíri z človeka na človeka pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní, ale aj kontaktom. V chrípkovej sezóne 2010/2011 hlásili lekári dovedna vyše 1,6 milióna prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO), z čoho sa vo vyše 217.000 prípadoch vyvinula chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) – čo je 13,7 percenta z počtu všetkých hlásených ARO.
Vedúca odboru epidemiológie RÚVZ v Bystrici Mária Avdičová konštatovala, že najvyššiu chorobnosť tak na ARO, ako aj CHPO zaznamenali práve v Banskobystrickom kraji. Vo vlaňajšej chrípkovej sezóne bolo v SR hlásených 227 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI), z ktorých 34 skončilo úmrtím. V Banskobystrickom kraji zomrelo na následky SARI spôsobených chrípkou osem ľudí. Podľa Avdičovej možno konštatovať, že u väčšiny takýchto prípadov bola prítomná aj iná závažná diagnóza, na tieto ochorenia však boli zaznamenané aj prípady úmrtí u zdravých osôb. „Vzhľadom na počet ťažkých akútnych respiračných ochorení a úmrtí, či úmrtí s laboratórne potvrdeným vírusom chrípky A(H1N1)2009 možno priebeh chrípkovej sezóny 2010/2011 hodnotiť ako závažný hlavne z hľadiska dopadu na zdravie obyvateľstva.“ Avdičová dodala, že podobný priebeh sa očakáva aj v tejto sezóne, nakoľko sa predpokladá cirkulácia tých istých vírusov chrípky, ktoré sa tu zaznamenávali aj vlani.
Hovorkyňa pokračovala, že epidémie chrípky vedú k vysokej chorobnosti v populácii a k výrazným ekonomickým stratám. Najviac ochorení a úmrtí sa zaznamenáva u ľudí, u ktorých je vysoké riziko komplikovaného priebehu ochorenia, vrátane zápalu pľúc alebo zhoršenia základného ochorenia. Medzi rizikové skupiny patria najmä osoby vyššieho veku, ľudia s chorobami imunitného systému, chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolickými chorobami. Počas chrípkovej sezóny je dôležité dodržiavať správne hygienické návyky, zvyšovať odolnosť organizmu otužovaním, cvičením a dostatočným prísunom vitamínov. V čase epidémie je vhodné vyhýbať sa hromadným podujatiam a pobytu v preľudnených priestoroch.
„Najúčinnejší a najefektívnejší spôsob, ako zredukovať počet hospitalizovaných osôb a úmrtí zapríčinených komplikáciami chrípky, je očkovanie proti chrípke,“ uviedla Avdičová. Odporúča sa predovšetkým osobám so závažnými chronickými ochoreniami – ochorenia dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolické, renálne a imunitné poruchy. Ďalej deťom od šiestich mesiacov do 12 rokov, osobám, ktoré sú umiestnené v rozličných zariadeniach sociálnych služieb, ale aj dospelým nad 59 rokov a zdravotníckym pracovníkom, ktorí majú priamy kontakt s pacientmi. „Samozrejme, očkovanie odporúčame aj ďalším skupinám obyvateľov, ako napríklad pracovníci pôšt, bánk, dopravy, obchodov, vojaci, športovci a pod. Z tohto zoznamu nemôžeme vynechať ani tehotné ženy,“ vymenovala indikované skupiny ľudí Avdičová.
Zdôraznila, že chrípkové vakcíny sú bezpečné, vysoko účinné a inaktivované. A to buď štiepené alebo subjednotkové – teda vyčistené antigény, ktoré stimulujú tvorbu špecifických protilátok a nevyvolávajú ochorenie. Najvhodnejší čas na očkovanie je v októbri a novembri, ale aj počas zimných mesiacov, keďže nie je kontraindikované ani počas prípadnej prebiehajúcej epidémie. Z verejného zdravotného poistenia sú hradené vakcíny pri vymenovaných indikáciách, ostatným obyvateľom hradia bez ohľadu na vek a zdravotný stav vakcínu všetky zdravotné poisťovne okrem Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Pridaj komentár