Ochrana pred komármi po povodniach

Hygienici práve vyhľadávajú liahniská komárov a hodnotia, kedy a kde je nutné zasiahnuť. Na riešenie krízových situácií má vláda SR k dispozícií 11 mil. eur. Z tejto sumy je pripravená preplatiť všetky náklady spojené so zákrokom proti komárom.

Ministerstvo vnútra starostom a primátorom pripraví manuál, ako postupovať, aby nenastal chaos. Postreky sa robia zo zeme, v chránenej oblasti len výnimočne, starostom sa odporúčajú podľa aktuálnych výsledkov odborného monitoringu z „terénu“.

Medzi preventívne opatrenia, prevažne s lokálnymi účinkami, podľa hlavného hygienika profesora Ivana Rovného patrí:

1. Individuálna ochrana: oblečenie s „uzlíkmi“, aby hmyz nemohol vkĺznuť pod oblečenie a poštípať nás,  natieranie nepokrytých častí repelentnými prípravkami.

2. Používanie éterických látok vo vonných lampách, elektrických prístrojov s vyparovaním proti hmyzu a lapačov hmyzu.

3. Mechanická ochrana obydlí sieťami na okná a dvere. Ich ochrannú funkciu zvyšuje ošetrenie rámov a sietí insekticídmi, určenými na tento účel.

4. Starostlivosť a čistota obytného prostredia:

–  likvidácia plytkých stojatých vôd, v ktorých je možný výskyt vajíčok komárov,

–  pravidelné kosenie trávnych porastov v okolí obydlí,

–  vyprázdňovanie nádob na polievanie záhrad (na hladinu je možné umiestniť plávajúce fólie, polystyrénové dosky, príp. naliať malé množstvo jedlého oleja),

–  likvidácia komunálneho odpadu z okolia obydlí (napr. plechovky a plastové fľaše, kde sa v zachytenej dažďovej vode môžu liahnuť komáre),

–  podpora hniezdenia hmyzožravých vtákov (lastovičiek).

Pridaj komentár