O programoch a aktivitách pred Európskym rokom aktívneho starnutia a solidaridy

Bratislava 3. októbra (TASR) – V Slovenskej republike je 12,09 percenta obyvateľov vo veku nad 65 rokov, priemerný vek obyvateľstva je 38,3 roka. Stredná dĺžka života pri narodení má stúpajúci trend, v roku 2011 dosiahla u mužov 71,62 roka, u žien 78,84 roka, uviedol dnes na tlačovej besede pri príležitosti blížiaceho sa Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 hlavný hygienik SR Gabriel Šimko. Ako konštatoval, v súčasnosti zdravotný stav seniorov nie je dobrý, v mortalite a morbidite u seniorov naďalej vedú choroby srdca a ciev, zhubné nádory, diabetes.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR realizujú celospoločenskú prevenciu prostredníctvom poradenskej činnosti, vyšetrení, rôznych edukačných a iných aktivít. V roku 2010 bolo v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia vyšetrených 22.115 klientov, z toho klientov – seniorov nad 65 rokov základné vyšetrenie absolvovalo 1304 (445 mužov a 859 žien). Kontrolné vyšetrenie absolvovalo 2015 seniorov (625 mužov a 1390 žien), informoval Šimko. 
Edukačné aktivity pre seniorov, ktoré realizujú pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva, vychádzajú z programu hlavného hygienika SR „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku“, alebo „Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“. Cieľom programu je zlepšiť životný štýl a zdravotné uvedomenie starších ľudí, eliminovať ich sociálnu izoláciu, tiež zmeniť súčasné vnímanie starnutia a seniorov nevnímať len ako problém sociálnej a ekonomickej záťaže spoločnosti, zdôraznil Šimko. Súčasne pripomenul, že ÚVZ a RÚVZ organizovali celoplošné aktivity v rámci Slovenska, ako napríklad medzinárodnú aktivitu s názvom „Týždeň uvedomovanie si mozgu“, v spolupráci so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou realizovali rôzne edukačné aktivity na informovanie verejnosti o fungovaní mozgu, trénovaní poznávacích funkcií mozgu a pamäti, pripravili viaceré semináre, besedy a prednášky na témy Zdravá staroba, prevencia osteoporózy, ischemická choroba srdca a iné.
V rámci Európskeho roka aktívneho starnutia ÚVZ a RÚVZ v SR plánujú zintenzívniť spoluprácu so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou a v spolupráci s Úradom vlády SR zorganizovať seminár, dva workshopy, tlač letáka zameraného na pohybovú aktivitu seniorov, aktualizovať metodicko-odbornú príručku pre vzdelávanie seniorov o zdravom životnom štýle pod názvom „Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“.
Ľubica Zajacová z Úradu vlády SR vyzdvihla, že cieľom Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 je dať do povedomia širokej a odbornej verejnosti, politikov, samospráv, dôležitú úlohu – presadzovať správny postoj k starnutiu, predchádzať predsudkom voči starším ľuďom, zabezpečiť im aktívnu starobu. Za dôležité označila zabezpečiť seniorom prístup k vzdelávaniu, informačným technológiám, presadzovať medzigeneračnú solidaritu. Spomenula takisto viaceré aktivity pripravované v roku 2012 s cieľom zlepšiť situáciu starých ľudí a kvalitu ich života. K tomu môžu prispieť viaceré kultúrne a vzdelávacie aktivity, programy zamerané na zdravie, práca dobrovoľníkov. Hovorila aj o rôznych súťažiach a oceneniach pre skupiny ľudí a organizácie, ktoré sa venujú aktivitám pre starších ľudí, vrátane oceňovania žurnalistov.

Pridaj komentár