NRSR: Uhliarikov plán poskytovania ZS počíta so zlučovaním viacerých oddelení

Bratislava 29. novembra (TASR) – Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH) dnes predstavil na rokovaní parlamentného výboru pre zdravotníctvo plán, ako by mohli slovenské nemocnice fungovať po 1. decembri. O ten ho pre hromadné výpovede lekárov požiadali minulý týždeň poslanci, ktorý ho dnes vzali na vedomie. Materiál počíta so zlučovaním viacerých oddelení a nevylučuje ani nevyhnutnú redukciu budov, v ktorých nemocnice sídlia. To, či sa plán bude realizovať a v akom rozsahu, zatiaľ šéf rezortu povedať nevedel, všetko bude závisieť od aktuálneho vývoja situácie s výpoveďami lekárov.
V prípade Bratislavského samosprávneho kraja sa uvažuje najmä o optimalizácii lôžkového fondu najväčšej slovenskej nemocnice, Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Ako vyplýva z materiálu, mali by sa preto v prípade potreby rušiť a zlučovať pracoviská s cieľom zvýšenia kvality a zabezpečenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti (ZS). Šesť interných oddelení by sa tak mohlo zlúčiť do troch, štyri chirurgické do troch a namiesto dvoch geriatrických by bolo iba jedno oddelenie.
Uhliarikov plán okrem toho pripúšťa aj presun špecializovanej pediatrickej starostlivosti, ktorá je dnes v UNB, do bratislavskej detskej fakultnej nemocnice. Ráta sa aj s presunom časti špecializovanej kardiologickej a onkologickej starostlivosti do špecializovaných ústavov či zlúčením materských a dcérskych oddelení ako gerontopsychiatria a psychiatria.
Aj v Košickom samosprávnom kraji sa v prípade potreby počíta s optimalizáciou lôžkového fondu, a to najmä v prípade košickej univerzitnej nemocnice. Aj tu by sa tak napríklad tri interné oddelenia zlúčili v prípade potreby do dvoch, z dvoch na jednu by sa zredukovala aj neurológia, oftalmológia, urológia či stomatochirugia. Nevylučuje sa ani optimalizácia poskytovania špecializovanej onkologickej starostlivosti vzhľadom na existenciu špecializovaného onkoústavu.
V Banskobystrickom kraji sa má podľa materiálu intenzívne riešiť najmä vnútorná optimalizácia v miestnej fakultnej nemocnici, hľadajú sa tiež riešenia v spolupráci s okolitými nemocnicami. V Žilinskom kraji by jedna nemocnica pôsobila ako koncová a ostatné by boli spádové so základnými oddeleniami (najmä interným, neurológiou, detským, gynekológiou, chirurgiou, OAIM, neonatológiou, chronickými lôžkami). Uvažuje sa aj o optimalizácii činností v nemocniciach Čadca, Trstená, Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš.
V Trnavskom kraji by sa mala stabilizovať spádová nemocnica, v ostatných by sa zdravotná starostlivosť poskytovala iba v základných odboroch. Rovnako by to malo byť aj v Trenčianskom kraji. V Nitrianskom kraji, kde nie je stav núdze, by sa malo pokračovať v optimalizácii činnosti dvoch dominantných poskytovateľov s cieľom stabilizácie jednej koncovej spádovej nemocnice. V Prešovskom samosprávnom kraji by mala tiež pomôcť optimalizácia lôžkových fondov. 
V prípade personálnej stabilizácie nemocníc sa uvažuje aj o optimalizácii špecializačnej prípravy lekárov aj zo zahraničia s úpravou minimálne nevyhnutného času na prípravu, ako aj optimalizáciou inštitúcií pre špecializačné štúdium či rozšírením úväzkov vysokoškolských učiteľov – lekárov špecialistov. V hre je aj urýchlenie procesu uznávania vzdelávania a súčinnosť s profesijnými a stavovskými organizáciami ako napríklad Asociáciou súkromných lekárov SR.

Pridaj komentár