Novinky z FNsP F.D.Roosevelta: Výber operatéra a etický kódex zamestnanca

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR), v reakcii na intenzívnu spoločenskú diskusiu ohľadom prijímania nelegálnych platieb lekármi, zvažuje plošné zavedenie služby – výber operatéra.

Hoci má nemocnica túto službu zavedenú už nejaký čas, k zmene odteraz dochádza v tom, že pri objednávaní termínu na operáciu, bude pacient povinný podpísať svoje vyjadrenie, či využije spoplatnený výber, alebo nie. Toto prehlásenie bude zaznamenané v zdravotnej dokumentácii.

Cieľ nemocnice je jasný: zvýšiť ochranu pacienta, resp. dať mu možnosť výberu.

„Veríme, že tento krok prispeje k zvýšeniu transparentnosti v našom zdravotníckom zariadení. Samozrejme, pacientom ponúkame len možnosť – ak službu nevyužijú, bude im v každom prípade poskytnutá plnohodnotná zdravotná starostlivosť, a operatéra im – bez nároku na úhradu – pridelí prednosta kliniky, resp. primár oddelenia,“ uviedla riaditeľka nemocnice, Miriam Lapuníková.

Koľko bude stáť výber operatéra

Výška poplatku za službu výberu lekára – operatéra, bude v závislosti od náročnosti výkonu 100 €150 € alebo 200 €. Cenu a postup pri výbere upravuje interná smernica: 60 % z vybraného poplatku pôjde operatérovi, zvyšných 40 % použije nemocnica na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, prioritne na danom oddelení.

S plošným zavedením nadštandardnej služby vyjadrila súhlas takmer polovica z 240 pacientov, oslovených v internom prieskume. Spomínaný postup je už zavedený na Urologickej klinike, a postupne ho zavedú aj na ostatných chirurgických klinikách a oddeleniach.

vyber-operatera

Etický kódex zamestnanca

FNsP FDR ako prvá spomedzi všetkých nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR vstúpila v apríli 2015 aj do pilotného projektu „Otvorená nemocnica“. V rezorte zdravotníctva ide o nové smerovanie a napĺňanie nových cieľov, ktorých základným pilierom je transparentnosť vo všetkých segmentoch.

Nemocnica dokazuje vážnosť svojich snáh o otvorenosť a transparentnosť aj prijatím Etického kódexu zamestnanca.

„Súčasná doba je veľmi rýchla. Zdravotnícki pracovníci sú pod čoraz väčším tlakom. Môže sa pritom stať, že aj oni opomenú pravidlá, ktoré by mali byť pri komunikácii s pacientom, či kolegami, samozrejmosťou,“ približuje jeden z dôvodov prijatia kódexu riaditeľka Lapuníková.

Tento kódex upravuje všeobecne uznávané princípy spolupráce, vzájomného rešpektu, správania sa a konania zamestnancov FNsP FDR voči pacientom/klientom nemocnice, ich príbuzným, spolupracovníkom, verejnosti a všetkým partnerom.

Takýto prístup možno definovať ako zásadnú kultúrnu zmenu nemocnice ako organizačného celku, pričom ide o výzvu pre všetky verejné nemocnice.

Zdroj: FNsP F. D. Roosevelta

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár