Novinka: Histologické vyšetrenia kože konfokálnou mikroskopiou s okamžitým výsledkom

Bratislava 20. septembra (TASR) – V prípade histologických vyšetrení kože už nebude nevyhnutné vykonať chirurgický zákrok. Vyšetrenie problematických znamienok či biopsiu možno urobiť aj neinvazívnym spôsobom. Umožňuje to konfokálna mikroskopia.
Na dnešnej prezentácii konfokálneho mikroskopu, ktorý je prvý svojho druhu na území Slovenskej a Českej republiky, zhrnul jeho hlavné výhody dermatológ Juraj Hegyi. „Patrí medzi ne hlavne to, že vyšetrenie nevyžaduje ‚rezať‘ do kože, nespôsobuje žiadne jazvy, čo je v prípade vyšetrenia malých detí jednoznačná výhoda,“ uviedol Hegyi. Medzi nesporené výhody prístroja patrí podľa neho aj to, že výsledok vyšetrenia je známy okamžite, navyše mikroskop umožňuje aj opakované vyšetrenia s porovnaním zmien v čase.
Jedno vyšetrenie konfokálnym mikroskopom, ktorý zobrazuje obraz vo vrstvách, od najpovrchnejšej smerom do hĺbky, trvá 10 až 15 minút. „Vďaka tomuto princípu sa nám poskytne náhľad na kožné štruktúry a chorobné procesy v koži tak ako nikdy predtým,“ uviedol dermatológ Peter Lipovský. Jedna z hlavných oblastí v dermatológii, kde sa konfokálna mikroskopia využíva, je onkológia. „Práve tým, že umožňuje rýchlo odpovedať na obavu, ktorú spôsobujú zmeny na pokožke, veľmi rýchlo totiž dokáže diagnostikovať zhubný nádor, príp. jeho rozsah.“ 
Ďalšou oblasťou, kde sa predpokladá markantné využitie konfokálnej mikroskopie, je estetická medicína. „Či už ide o omladzujúce zákroky, alebo prípady vitiliga – straty pigmentu kože, kde je možné účinne kvantifikovať úspešnosť liečby,“ uviedol Hegyi s tým, že ďalšie možnosti využitia prístroja sa neustále objavujú.
Konfokálny mikroskop, ktorý sa používa na dermatologickej klinike v centre Bratislavy (Medicina Correctiva), je jediným prístrojom v stredoeurópskom regióne. Najbližšie od nás sa prístroj používa v nemeckom Rosenheime a v Moskve.
Vyšetrenie sa zatiaľ neprepláca cez zdravotné poistenie. „V ďalšom období pôjde o snahu komunikovať so zdravotnými poisťovňami o úhradách, ktoré sa budú týkať zdravotníckych indikácií,“ uviedol Lipovský.
Princíp konfokálnej mikroskopie je známy od roku 1957. Prvý konfokálny mikroskop zostrojili na území bývalého Československa v 60. rokoch na Lekárskej fakulte UK v Plzni. Konfokálna mikroskopia si doteraz našla široké využitie v rôznych vedných odboroch. Jej použitie v dermatológii sa začalo iba nedávno.

Pridaj komentár