Nová liečba pre pacientov závislých od alkoholu

Bratislava 31. marca (TASR) – Na Slovensku sa počet ľudí závislých od alkoholu odhaduje na 250.000, ročne z nich podstupuje liečbu len niekoľko tisíc. Doterajšie liečebné postupy kládli dôraz na dodržiavanie a podporu abstinencie. Nová farmakologická terapia, ktorá v súčasnosti prichádza na slovenský trh, úplnú abstinenciu nevyžaduje. Jej cieľom je zníženie nadmernej konzumácie alkoholu.
„Liečba zameraná na abstinenciu je na Slovensku štandardným terapeutickým prístupom v liečbe závislosti od alkoholu. Iné prístupy v liečbe zatiaľ nevyužívame. Nový pohľad na možnosti liečby nám môže pomôcť osloviť a motivovať viac pacientov, ktorí sa začnú liečiť,“ povedal riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Košice Boris Bodnár.
Súčasná liečba závislosti od alkoholu pozostáva z psychoterapeutickej starostlivosti, či už individuálnej alebo skupinovej a farmakologickej liečby. Farmakologická liečba sa využíva na zvládnutie odvykacích prejavov pri odňatí alkoholu alebo v dlhodobej perspektíve na potlačenie nutkania k požitiu alkoholu. Kombinácia oboch druhov liečby má za cieľ podporiť úplnú abstinenciu pacienta, čo je hlavným cieľom doteraz využívaných liečebných postupov.
Napriek príchodu novej liečby pre slovenských pacientov závislých od alkoholu naďalej platí, že akákoľvek liečba nemôže byť úspešná, pokiaľ nevychádza z vôle samotného pacienta.

Pridaj komentár