Dbajte na prevenciu. Niektoré ochorenia cítiť nemusíte

K svojmu praktickému lekárovi by mal ísť každý dospelý človek aspoň raz za 2 roky. Aj keď je mladý, aj keď mu „nič nie je“, a nič ho nebolí, má nárok na preventívnu prehliadku.

Základná preventívna prehliadka pre dospelých obsahuje komplexné vyšetrenie orgánov, vrátane dokumentácie. Rozsah prehliadky určuje zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti a jeho novely.

Lekár skúma „rodokmeň chorôb“

Pripravte sa na rozhovor, v ktorom sa lekár povypytuje na zdravie príbuzných. Zaujímať ho budú priami príbuzní a vážne ochorenia, na ktoré sa liečili, alebo liečia, či tie, na ktoré zomreli – cukrovka, infarkt, porážka, rakovina žalúdka, hrubého čreva, prsníka a iné. Opýta sa na vaše operácie a vážnejšie úrazy, na vaše telesné funkcie, i na ochorenia, na ktoré ste sa doteraz liečili.

„Preklepne“ vás od hlavy po päty

Fajčíte? Pijete? Aké lieky užívate? Máte alergie? Z vašej dokumentácie lekár zistí, či máte očkovania v poriadku – opýta sa najmä očkovanie proti tetanu. Ak je to potrebné, preočkuje vás preočkuje, a máte „pokoj“ na ďalších 10 až 15 rokov.

Potom príde fyzikálne vyšetrenie – vyšetrenie vášho tela od hlavy po päty, a to pohľadom, pohmatom, posluchom, prípadne poklepom. Lekár alebo zdravotná sestra vám odmerajú tlak a pulz, a zistia koľko meriate a vážite. Možno vám tiež zmerajú obvod pása, alebo vypočítajú BMI index.

Chemické rozbory a základné vyšetrenia

Veľmi dôležité sú laboratórne vyšetrenia – čaká vás odber vzorky krvi a moču. Vyšetruje sa:

– sedimentácia (ukazovateľ zápalu v tele),

– krvný obraz,

– hladina cukru v krvi,

kreatinín (ukazovateľ funkčnosti obličiek),

– moč chemicky (vyšetrenie „papierikom“),

– močový sediment (vyšetrenie moču v mikroskope).

Na odber krvi treba prísť nalačno, a priniesť prvý ranný moč v skúmavke. K preventívnym prehliadkam patrí aj urologické a gynekologické vyšetrenie. U starších a vytipovaných pacientov sa skúma aj cholesterol. Poslať vás môžu na EKG a vyšetrenie hrubého čreva, alebo vám vypíšu papier na iné, špecifické vyšetrenie.

Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.

Prevencia je polovica zdravia

Nečakajte, kedy vám príde pozvánka na prehliadku do poštovej schránky. Lekár nemá povinnosť predvolávať svojich pacientov na prevenciu! Najlepšie je dohodnúť si termín vopred telefonicky alebo osobne.

Preventívna prehliadka nebolí, je hradená poisťovňou, a môže vám zachrániť život. Jeden v deň v roku, ktorý sa vám nechce „investovať“ do návštevy nemocnice či polikliniky, vás naopak môže oň pripraviť. Neurobíte si na seba čas?

Zdroj: www.primarnykontakt.sk a www.zzz.sk

Redakčne upravené

Pridaj komentár