Nevyhovujúci výrobok: OVKO – jablko, čučoriedka

Dňa 6.3.2014 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané oznámenie č. 2014.0307 o nevyhovujúcom výrobku – OVKO – jablko, čučoriedka – potravina pre dojčatá a malé deti (potravina pre deti od 5. mesiacov), výrobca: Novofruct SK s.r.o., Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky, balenie:190 g sklenený pohár, dátum minimálnej trvanlivosti: 12.03.2015, č. šarže: 12.03.2015 L:I, EAN: 8586000823822, TPN: 2004010170935.

 

 

Výrobok nevyhovuje z hľadiska prítomnosti rezídua pesticídov etofenprox, ktoré podľa výsledkov analýzy bolo zistené v množstve 0,018 mg/kg. Podľa súčasnej platnej legislatívy je povolené najvyššie prípustné množstvo pre etofenprox 0,01 mg/kg v potravinách pre dojčatá a malé deti.

Odporúčame spotrebiteľom, aby predmetnú potravinu nekupovali, už zakúpený výrobok nekonzumovali, a vrátili ho späť do miesta predaja.

O nevyhovujúcom výrobku informoval prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH., hlavný hygienik Slovenskej republiky.

 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Pridaj komentár