Neodfajčite im detstvo

Liga proti rakovine na jeseň opäť spustila v rámci Týždňa proti rakovine edukačno-preventívnu kampaň, tentoraz zameranú na jeden z najrozšírenejších karcinogénnych vplyvov – fajčenie. Týždeň proti rakovine sprevádzali aktivity, zamerané predovšetkým na rodiny s deťmi a mladých ľudí, pričom ústredným heslom bolo: „Neodfajčite im detstvo!“

Svetové údaje, ktoré sledujú percento detí v nižších vekových skupinách, experimentujúce s fajčením, no najmä deti, ktoré sú vystavené tabakovému dymu „z druhej ruky“, v domácom alebo inom prostredí, sú alarmujúce. Podľa WHO je na svete takto postihnutých až 700 miliónov detí, či už zo strany rodičov, alebo z iných zdrojov. Slovensko pritom nie je výnimka, dokonca sa hovorí, že detí postihnutých fajčením „z druhej ruky“ môže byť u nás až 70 percent. V boji proti tabakizmu sa mnohé vlády vo svete tvária nezaujato, a nie sú ochotné antitabakový program podporiť. Je však veľa argumentov, nad ktorými by sa mali zamyslieť, a jedným z nich je zdravie detí a zdravie budúcich generácií. Politici by mali vedieť, že ľudia, o ktorých sa majú starať, trpia a zomierajú na choroby, ktorým sa dá predísť.

Informovanosť a prevencia

Informovanosť a prevencia má v rámci programov Ligy proti rakovine dominantné miesto. K formám, ktorými túto oblasť pokrýva, patria: prednášky pre študentov základných a stredných škôl v Centrách pomoci v Bratislave a Martine; Onkologická výchova – nepovinný predmet vyučovaný na 70 stredných i základných školách na Slovensku; vydávanie letákov a brožúr, zameraných na prevenciu a zdravý životný štýl, ktoré LPR bezplatne distribuuje do škôl, zdravotníckych zariadení, a na požiadanie ich bezplatne poštou posiela priamo záujemcom.

Ďalšou formou, ako Liga proti rakovine oslovuje širokú verejnosť, sú každoročné edukačné kampane v rámci Týždňa proti rakovine, zamerané na niektorý z rizikových faktorov, ktoré môžu mať vplyv na vznik onkologických ochorení. Edukačná kampaň s headlinom „Neodfajčite im detstvo!“ trvala do polovice novembra, a jej cieľom bolo apelovať na rodičov, aby si uvedomili svoj silný vplyv na deti a rozsah možností, ktoré vytvára rodinné prostredie na ďalšie formovanie života detí. V prípade, ak sa v rodine fajčí, dieťa už odmalička získava nesprávne návyky, „odkukáva“ zlý životný štýl, ktorý následne formuje a ovplyvňuje jeho ďalší život. Nemenej závažným faktom je, že sa stáva vo fajčiarskej rodine už v útlom veku pasívnym fajčiarom. Prostredníctvom kampane chcela Liga proti rakovine osloviť nielen rodičov detí, ale aj mladých ľudí – budúcich rodičov, mladé ženy a dievčatá – teda matky a budúce matky, a tiež tehotné ženy .

Aktivity LPR proti fajčeniu

Liga proti rakovine pri výbere kampane vychádzala z reálnych poznatkov, získaných v komunikácii s mladými ľuďmi – žiakmi základných a študentmi stredných škôl. Väčšina z nich pri prednáškach o škodlivých účinkoch fajčenia a o zdravom životnom štýle (realizovaných v Centre pomoci LPR v Bratislave) „prezradila“, že najviac ich pri rozhodovaní o fajčení ovplyvnilo to, že fajčia rodičia a ostatní rodinní príslušníci. S vizuálom kampane sa verejnosť stretla na celom Slovensku prostredníctvom printových médií, celoslovenských a regionálnych televízií, rádia, CityLight plôch, billboardov, na LCD obrazovkách, v mestských a prímestských autobusoch, diaľkových autobusových spojoch, vo vlakových súpravách ŽSSK, na kampaň upozorňovali aj movingboardy. Letáčiky sa nachádzali aj na školách, v zdravotníckych zariadeniach, internetovom kníhkupectve, rozdávali ich dobrovoľníci v uliciach Slovenska počas Dňa jabĺk.

Jednou z pravidelných vzdelávacích aktivít je workshop pre študentov Onkologickej výchovy. Trojdňový workshop pre 100 študentov a pedagógov z celého Slovenska sa uskutočnil od 20. do 22. októbra v Bratislave. Jeho nosnou témou bola práve škodlivosť fajčenia a postoj mladých ľudí k fajčeniu. Študentom sa venovali odborníci z Lekárskej fakulty UK v Bratislave a z poradne na odvykanie od fajčenia RÚVZ v Bratislave. Svoj pohľad na fajčenie im sprostredkovali aj študenti medicíny. Svoj príbeh i motiváciu, prečo prestať fajčiť, prišiel študentom priamo na workshop porozprávať Slavomír Hnatič – slovenská tvár kampane „Ex-fajčiari sú nezastaviteľní“. Ako bývalý fajčiar sprostredkoval študentom všetky dôvody, prečo je život bez cigarety zaujímavejší, a čo všetko získal svojím rozho dnutím.

Aspoň jeden deň bez cigarety

Jedným zo spôsobov, ako osloviť mladých ľudí, a motivovať ich, aby aspoň na jeden deň prestali fajčiť, bolo spojenie slovenských portálov a užívateľov internetu. Prostredníctvom aplikácie, umiestnenej v tomto období na niektorých slovenských portáloch, sa užívatelia facebooku prihlásili k myšlienke prestať fajčiť, a stanovili si svoju vlastnú výzvu – byť aspoň jeden deň bez cigarety. Liga proti rakovine prostredníctvom kampane zameranej na fajčenie zároveň nadväzuje na aktivity Európskej únie, cieľom ktorých je pomôcť fajčiarom prestať fajčiť, motivovať ich a ukázať im praktické výhody nefajčenia.

Kampaň s názvom „Ex-fajčiari sú nezastaviteľní“ chce prostredníctvom nefajčiarov komunikovať s fajčiarmi, a na reálnych príkladoch skutočných ľudí – bývalých fajčiaroch – poukázať, čo všetko človek získa, keď s fajčením prestane. V rámci kampane bol uvedený aj praktický nástroj, ktorý môže byť pri snahe o skoncovanie s fajčením účinným pomocníkom – internetovú aplikáciu iCoach. Kampaň EÚ je naplánovaná na 3 roky a Liga proti rakovine svojou lokálnou kampaňou vytvára dobrý priestor na jej implementáciu v rámci Slovenska, čo znásobuje synergický efekt, aký možno dosiahnuť vďaka spolupráci zainteresovaných a previazanosti oboch kampaní.

Vymieňali cigaretu za jabĺčko

V závere Týždňa proti rakovine sa uskutočnil už 13-ty ročník Dňa jabĺk. V Bratislave i v sídlach organizačných zložiek Ligy proti rakovine bolo možné stretnúť v popoludňajších hodinách dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí oslovovali ľudí a ponúkali možnosť vymeniť cigaretu za jabĺčko. Dobrovoľníkov núkajúcich zdravé jabĺčko ste mohli stretnúť nielen v Bratislave, ale aj v Bardejove, Banskej Bystrici, Trnave, Liptovskom Mikuláši, Piešťanoch, Trebišove, Partizánskom, Poprade, Lučenci, Nitre, Skalici, Michalovciach, Pezinku, Vranove nad Topľou, Topoľčanoch, Michalovciach, Čadci, Poprade, Kežmarku, Nových Zámkoch, Žiline, Martine a Košiciach. Súčasťou Dňa jabĺk bol aj event pre deti v OD IKEA Bratislava. Cieľom bolo hravou formou deťom vysvetliť, prečo je dôležité nefajčiť a mať zdravé pľúca. Rodičom detí dobrovoľníci Ligy proti rakovine vysvetľovali, prečo by nemali fajčiť v prítomnosti svojich ratolestí. Deti mali zatiaľ možnosť maľovať, piecť jablkový koláč, záujem bol aj o kreslenie na tvár a hravé súťaže o zaujímavé ceny. Program spestrilo divadelné vystúpenie, predstavenie šaša Ľuboša, zaspievať prišla a´cappella Fragile, zatancoval Laci Strike s tanečníkmi.

Pridaj komentár