NCZI: Polovica dospelých Slovákov nechodí na preventívky k zubárovi

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Bratislava, 12. januára 2020 – Zubní lekári na Slovensku v roku 2018 evidovali 4 996 004 pacientov a nahlásili takmer 6,43 milióna návštev.

Pacienti navštívili stomatologickú ambulanciu priemerne 1,29-krát za rok. Najnavštevovanejšie boli ambulancie v Prešovskom, Trenčianskom a Bratislavskom kraji..

Štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša aj ďalšie údaje, napríklad o kazivosti zubov u detí a mladistvých.

Na preventívnu prehliadku prišlo len 49 % dospelých

Štatistika NCZI ukazuje, že na preventívnu prehliadku k stomatológovi chodí menej ako polovica dospelých Slovákov, hoci sú upozorňovaní, je to bezplatné.

Z celkového počtu evidovaných dospelých absolvovalo prehliadku iba 49 %, pričom následne potrebovalo ošetrenie až 67 % z nich.

Najčastejšie ambulantné výkony:

  • výplne (2 739 310),
  • liečba parodontopatií a mäkkých tkanív (2 807 569),
  • extrakcie zubov (670 151),
  • dentálna hygiena (590 898).
zubná-prehliadka-u-detí-a-dospelých
Zdroj foto: AdobeStock.com

Zubný kaz má až 56 % päťročných detí!

Preventívne prehliadky boli najčastejšie vykonávané práve u detí. Zubný kaz sa však objavuje už u malých detí – malo ho až 56 % päťročných detí, ktoré navštívili zubného lekára.

Z 98 845 evidovaných detí do 5 rokov absolvovalo zubnú prehliadku 80 %, no až 51 % potrebovalo ošetrenie. Zo všetkých päťročných detí, ktoré boli v roku 2018 v systematickej starostlivosti zubného lekára, bolo bez kazu iba 44 %.

Vo vekovej kategórii 6-14-ročných bolo v roku 2018 evidovaných 390 286 pacientov. Preventívnu prehliadku absolvovalo 75 % z nich, pričom ošetrenie chrupu potrebovalo 60 %. 12-ročné deti mali priemerne 1,67 trvalého zuba, postihnutého kazom a ošetreného plombou.

V populácii 15-18-ročných bolo v evidencii 199 971 pacientov a preventívnu prehliadku absolvovalo 66 % z nich, s nutnosťou ošetrenia chrupu u 65 %. Index orálneho zdravia u 15-ročných mal hodnotu 2,68.

Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch.

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár