Najväčšia slovenská nemocnica skončila vlani so stratou 52 mil. eur

Bratislava 17. februára (TASR) – Najväčšia slovenská nemocnica, Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB), skončila vlaňajší rok v strate 52,3 milióna eur, čo je asi o dva milióny viac ako rok predtým. Náklady na mzdy boli podľa hovorkyne nemocnice Petry Stano Maťašovskej v porovnaní s rokom 2011 vyššie o 10,5 milióna eur, čo sa podľa jej slov podstatnou mierou podpísalo pod negatívny hospodársky výsledok.
„V prvom štvrťroku 2012 bola výška mesačnej straty na úrovni asi 4,5 milióna eur, postupnými stabilizačnými opatreniami sa podarilo dosiahnuť spomalenie tempa straty na úroveň 3,2 milióna eur mesačne, a to napriek tomu, že došlo k nárastu nákladov na mzdy o jedna až 1,7 milióna eur mesačne,“ povedala pre TASR Stano Maťašovská. Mzdy zamestnancov UNB tvoria dve tretiny celkových nákladov a v niektorých mesiacoch pri navyšovaní miezd v roku 2012 presahovali výšku výnosov zo zdravotných poisťovní. Aktuálne má podiel nákladov na mzdy z mesačných príjmov predstavovať 92 percent.
Záväzky nemocnice v lehote splatnosti ku koncu roku predstavovali 47,12 milióna eur a po lehote splatnosti 44,17 milióna eur bez penále. „Pri objeme záväzkov po lehote splatnosti UNB však negatívne ovplyvnil nedokončený proces oddlžovania z konca roku 2011, kde ostalo nevyrovnaných napriek oddlženiu vo výške 113,5 milióna eur viac ako 15,5 milióna eur záväzkov po lehote splatnosti,“ uviedla Stano Maťašovská.
Najväčšie riziká z pohľadu hospodárenia vidí UNB práve na strane mzdových nákladov, ktoré sa k decembru 2012 zvýšili o viac ako 20 percent na ročnej báze. „Druhou hrozbou je havarijný stav budov, majetku UNB a prístrojovej techniky, ktorý si vzhľadom k dlhodobo chýbajúcej stratégii investícií vyžaduje zvýšené náklady v podobe opráv a havárií. Zastarané technologické vybavenia často bráni v efektívnejšej a hlavne lacnejšej prevádzke,“ priblížila s tým, že ide napríklad o kotolne, práčovňu, vzduchotechniku, informatizáciu či elektronizáciu. Medzi riziká zaraďuje i straty a náklady vo forme penále a úrokov z omeškania. „Za veľmi dôležité z hľadiska budúcnosti považuje vedenie UNB rozhodnutie o výstavbe novej nemocnice na území hlavného mesta,“ doplnila Stano Maťašovská.
UNB prijala kroky na finančnú stabilizáciu vo viacerých sférach organizácie. Redukciou 293 systemizovaných miest, efektívnejším prehodnocovaním služieb, ktoré malo znížiť potrebu nadčasov sa dosahuje úspora na mzdách takmer 200.000 eur mesačne. V nemocnici sa sprísnila aj kontrola výdavkov na prevádzku, čo malo vlani priniesť úsporu 950.000 eur v porovnaní s rokom 2011.
„Najvýraznejšie sa úspora a racionalizačné opatrenia dotkli spotreby liekov a zdravotníckeho materiálu, kde v druhom polroku 2012 prišlo k reálnej úspore na spotrebe až vo výške 1,3 milióna eur. Taká úspora tu dosiaľ nebola,“ poukázala Stano Maťašovská. Poslednou oblasťou bolo prehodnocovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi v oblasti telekomunikačných služieb a energií, ktorá sa zatiaľ prejavili v úspore 300.000 eur.
Po ekonomickej stabilizácii plánuje univerzitná nemocnica konsolidačné opatrenia v oblasti efektívnejšieho fungovania jednotlivých pracovísk, efektívnejšieho využívania pracovnej sily, znižovania počtu pracovníkov a redukcie počtu kliník a oddelení v prípadoch, kde bude možné s ohľadom na záväzky voči Lekárskej fakultne UK a Slovenskej zdravotníckej univerzite pracoviská redukovať a racionalizovať. „Naďalej plánujeme pokračovať v krokoch znižovania nákladov na nákup liekov a zdravotného materiálu a racionalizačných opatreniach v prevádzke. Prioritou je zachovanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorej podmieňujeme všetky naše kroky,“ zhrnula Stano Maťašovská.

Pridaj komentár