MZ SR: Zákaz fajčenia sa má rozšíriť

Bratislava 2. januára (TASR) – Zákaz fajčenia by sa mal od apríla dotknúť aj areálov zariadení spoločného stravovania vrátane terás, okrem vyhradeného fajčiarskeho priestoru. Ministerstvo zdravotníctva sa totiž rozhodlo v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona o ochrane nefajčiarov akceptovať pripomienku verejnosti, ktorá takýto zákaz žiadala. Materiálom by sa teraz mala zaoberať vláda SR.
Ministerstvo v novele zákona navrhuje úplný zákaz fajčenia v obchodných domoch, teda aj v kaviarňach a reštauráciách, ktoré sa v ňom nachádzajú. Právna norma má okrem toho priniesť novú definíciu zariadenia spoločného stravovania. Po novom to má byť každé zariadenie, v ktorom sa nielen pokrmy vyrábajú a pripravujú, ale sa do neho aj privážajú. Zákaz fajčenia sa tak bude týkať aj cukrární.
Rozšíriť sa má aj na areály kultúrnych zariadení, výstavísk a športových zariadení. V súčasnosti bol zákaz iba v kultúrnych zariadeniach a uzavretých športových zariadeniach. Zmena legislatívy by mala reagovať aj na novú európsku smernicu a na tabakových výrobkoch by sa mali objaviť iné varovné nápisy.
Výrazné zmeny v ochrane nefajčiarov priniesla novela zákona z roku 2010. Tá zaviedla povinnosť stavebne oddeliť fajčiarske časti v zariadeniach spoločného stravovania, kde sa pripravuje a podáva jedlo. V podnikoch, kde sa podávajú len nápoje, ostáva v súčasnosti na rozhodnutí majiteľa, či pôjde o fajčiarsku alebo nefajčiarsku prevádzku.

Pridaj komentár