MZ SR: Problematiku záchytiek má riešiť akčný plán

Bratislava 15. decembra (TASR) – Problematiku záchytiek by mal riešiť nový Národný akčný plán pre problémy s alkoholom, ktorý v súčasnosti pripravuje ministerstvo zdravotníctva. Otázka prevádzkovania protialkoholických záchytných izieb sa má riešiť v rámci činnosti expertnej skupiny pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality ministerstva vnútra.
„Uvedená téma si vyžaduje komplexné riešenia z pohľadu organizačnej zmeny, nakoľko nejde o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v legislatívnom presune kompetencií, či pri otázke zabezpečenia finančných zdrojov na prevádzkovanie takýchto zariadení,“ povedala pre TASR hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Čižmáriková.
Otázku prevádzkovania záchytiek otvoril v súčasnosti bratislavský magistrát, ktorý žiada, aby záchytky mohli zriaďovať a prevádzkovať aj samosprávy. Ako pripomenula Čižmáriková, pred štyrmi rokmi bol v parlamente návrh zákona, ktorý by samosprávam takéto kompetencie dal, poslanci ho však neodobrili.
Následne ani medzirezortné rokovania nevyriešili problematiku novelizácie zákona tak, aby bolo možné sfunkčniť záchytky v lokalitách, kde by si to situácia vyžadovala. „Nepodarilo sa nájsť zhodu pri organizačnej zmene, t.j. zmene gestora novelizovaného zákona z Ministerstva zdravotníctva SR na Ministerstvo vnútra SR, legislatívnom presune kompetencií či pri otázke zabezpečenia finančných zdrojov na prevádzkovanie takýchto zariadení,“ priblížila.

Pridaj komentár