Muzikoterapia s Andrejom Šebanom

Spoločenská sála Ligy za duševné zdravie sa stala v pondelok podvečer miestom zaujímavého hudobného stretnutia. Jeden z najznámejších slovenských inštrumentalistov posledného štvrťstoročia, gitarista Andrej Šeban, tu odohral improvizovaný koncert pre ľudí zo Združenia SOFIA Bratislava a pozvaných hostí, ktorých prilákal záujem o muzikoterapiu.

Andrej Šeban (49), ktorý má na svojom konte nejedno významné ocenenie Slovenskej hudobnej akadémie za prínos do slovenskej pop-rockovej a jazzovej hudby, ponúkol niekoľko vlastných skladieb a zaimprovizoval na najrôznejšie témy. Predstavenie, ktoré sa neplánovane prenieslo až do recitálu, keď gitarista postupne sám vtiahol divákov do diania a s invenciou i humorom jemu vlastným s nimi komunikoval, napokon zožalo veľké uznanie publika.

Hudobník, ktorý napriek dlhoročným skúsenostiam z koncertovania podľa vlastných slov po prvýkrát takto cielene „pôsobil“ na poslucháčov, sa medzi jednotlivými skladbami podelil aj o svoje životné presvedčenia či skúsenosti z hľadania vlastnej duševnej rovnováhy prostredníctvom hudby. Diváci si mohli vypočuť nielen jeho názory na súčasnú slovenskú modernú i pôvodnú ľudovú hudbu, no dozvedeli sa tiež, že predpoklady na písanie vlastných textov zdedil po svojom starom otcovi, literárnom vedcovi.

Muzikoterapia, ktorá predstavuje alternatívu k liekovej terapii, je zážitkovou terapiou, pri ktorej človek komunikuje iným spôsobom, ako je to bežné. Terapia hudbou začína síce v zmyslovej rovine na úrovni sluchu, no v hlbšej rovine nevynecháva ani iné zmysly. Zmyslové vnemy a reakcie sa viažu na emócie, tie sú verbálne pomenované v reflexii na úrovni pamäte a rozumu a zážitkovo môžu byť ešte prehĺbené. Cieľom muzikoterapie je rozšírením sebavnímania aktivovať komunikačné rezervy človeka a prebudiť jeho vlastné sily k obnove zdravia.

Združenie SOFIA Bratislava, ktoré je jedinou svojpomocnou skupinou ľudí so skúsenosťou s duševnou chorobou na území polmiliónovej Bratislavy, je vďaka aktívnej klubovej činnosti a viacerým zaujímavým projektom vítanou oporou pre ľudí z Bratislavy a blízkeho okolia. O úspešnom smerovaní tejto skupiny svedčí, že združenie každoročne zaznamenáva nárast svojich členov. Popri hippoterapii a canisterapii poskytuje SOFIA aj bezplatné sociálne odborné poradenstvo, konzultácie s odborníkmi z oblasti psychiatrie či pomoc pri vytváraní podmienok pre pracovnú, sociálnu a zdravotnú rehabilitáciu ľudí s duševnou poruchou. Činnosť združenia a kalendár jednotlivých aktivít možno nájsť na jeho vlastnej internetovej stránke www.zdruzeniesofia.xf.cz.

Foto: Richard Kohler

Pridaj komentár