Slovenská liga proti epilepsii získala významné medzinárodné ocenenie

 (Zdroj foto: FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica)

Na septembrovom, 32. Svetovom epileptologickom kongrese v španielskej Barcelone, získala Slovenská liga proti epilepsii významné medzinárodne ocenenie.

Cenu prevzal doc. Vladimír Donáth, prednosta II. Neurologickej kliniky SZU pri FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, ktorý je zároveň prezidentom Slovenskej ligy proti epilepsii.

Medzinárodná liga proti epilepsii ju udeľuje krajinám za prínos v starostlivosti o pacientov s epilepsiou. Okrem Slovenska získali ocenenie aj odborníci z Rakúska, Japonska, Česka a Poľska.

„Ocenenie považujem za veľkú česť, ale aj za záväzok. Tento míľnik znamená, že obyvateľom Slovenska, postihnutým metlou epilepsie, už viac ako pol storočia odhodlane zmierňujú ich trápenie kvalifikovaní odborníci. Práca Slovenskej ligy proti epilepsii zaručuje, že ľudia s epilepsiou majú prístup k najmodernejšej liečbe – pod dohľadom profesionálov, ktorí majú prehľad o najnovšom vývoji v tejto oblasti. Národné  pobočky Medzinárodnej ligy proti epilepsii sú významným prepojením medzi rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami našich členov a pacientov, ktorí chcú lepší život, a to bez obáv zo záchvatov,“ vysvetľuje význam ocenenia do Medzinárodnej ligy proti epilepsii Vladimír Donáth.

Vladimír Donáth
Vladimír Donáth (zdroj foto: FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica)

V liečbe epilepsie patríme k najlepším v Európe

Epilepsia je záchvatové neurologické ochorenie. Má veľký socioekonomický vplyv na život postihnutého pacienta. Výskyt epilepsie závisí vo vysokej miere od technickej vyspelosti  krajiny. V technicky vyspelých krajinách je výskyt epilepsie asi 1 %.

Pacienti v SR majú dostupnú najmodernejšiu farmakologickú liečbu, pričom mnohé z úplne nových liekov sú oveľa skôr dostupné chorým v SR, ako napríklad v Česku.

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica patrí k popredným centrám diagnostiky a liečby epilepsie v SR, pričom úzko spolupracuje aj so zahraničím, ako napríklad s Českou republikou, USA, Holandskom, Rakúskom či Dánskom.

Slovenská liga proti epilepsii

Je súčasťou Medzinárodnej ligy proti epilepsii (ILAE), ktorá má viac ako 15 000 členov, vo viac ako 100 členských krajinách.

 

Pridaj komentár