MediPRAVNIK.sk: Nový register pacientskych káuz na Slovensku

Nespokojnosť slovenských pacientov s kvalitou poskytovania zdravotnej starostlivosti rastie každým dňom. Pacienti už nechcú byť pasívnymi prijímateľmi služieb, dovolávajú sa svojich práv, chcú byť rovnocennými partnermi.

V neľahkej situácii sú však často aj samotní lekári. Mnohí z nich neovládajú zákony a dôležité právne predpisy, a nemajú nikoho, kto by im poradil.

Na jeseň minulého roku (4. septembra 2014) sme vás informovali o činnosti h&h PARTNERS advokátska kancelária, s. r. o., ktorá sa špecializuje na medicínske právo a pacientske kauzy. Dnes vám prinášame ďalší rozhovor s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD., o novom projekte kancelárie, v rámci ktorého myslia aj na lekárov.

Spustili ste projekt www.medipravnik.sk, ktorého súčasťou je aj register pacientskych káuz. Čo vďaka nemu môžu pacienti získať?

Pacienti môžu do registra vložiť svoj prípad. No nemusí to byť len osoba, ktorej sa prípad týka bytostne, ale napríklad aj príbuzný danej osoby. Nie je teda naším zámerom, viazať registráciu prípadu výsostne len na osobu pacienta. Každý dnes hľadá odpovede na rôzne otázky. To je účel registra. Pacient prostredníctvom registra môže získať jednoduchú odpoveď, ako vidí jeho prípad právnik, ba dokonca tím právnikov, ktorí sa venujú problematike pacientskych práv denno-denne. Myslím, že základná odpoveď môže mať pre človeka, ktorý na začiatku nevie vôbec, ako a kam, cenu zlata.

Súčasťou projektu sú aj úplne nové právne služby. O aké služby ide?

Mediprávnik nie je projekt, ktorý je zameraný len na pacienta. Ak by to tak bolo, veľmi by zjednodušoval situáciu, v ktorej sa denne konfrontujú základní partneri zdravotnej starostlivosti, a tými sú pacient a lekár. Jeden bez druhého nemôžu existovať. Rovnako aj medipravnik.sk, je zložený z dvoch základných častí, a to mediprávnik PACIENT a mediprávnik AMBULANCIA.

Pokiaľ prvý odpovedá pacientom na ich otázky a orientuje ich v pacientskych právach, druhý pomáha lekárom, aby sa zorientovali v komplikovanom svete právnych predpisov. Mediprávnik AMBULANCIA bude dlhodobým a stabilným asistentom pre lekárov, aby sa nebáli liečiť. Pre lekárov chceme vybudovať bezpečnejšie prostredie, v ktorom sa budú môcť stretnúť so svojím pacientom, ponúkneme im základné dokumenty, potrebné pre fungovanie ambulancie. Čo je – sám uznávam – výzva, a bude si to vyžadovať veľké nasadenie (úsmev).

Inšpirovali ste sa zahraničím, alebo ste pripravili unikátny projekt?

Nemám vedomosť, že by v zahraničí fungoval presne takýto projekt. Náš vízia vznikla na základe toho, že v oblasti medicínskeho práva pôsobíme už nejaký rok, a vidíme, že nielen pacienti, ale aj malí poskytovatelia (ambulancie) sú „nesvoji“ v situáciách, kde sa vyžaduje, aby sa vedeli “oháňať” paragrafmi. Nejde pritom o to, aby boli vytrénovaní, ako tieto paragrafy ohýbať, ale, naopak, aby boli schopní vzájomne fungovať v spravodlivom a vyváženom vzťahu.

medipravnik.sk-Humenik

Aké sú základné ciele projektu mediPRAVNIK.sk?

Ponúknuť rýchle a relevantné poradenstvo – tým, ktorí ich potrebujú, a z dlhodobého hľadiska – zhromažďovať dáta o vývoji pacientskych káuz na Slovensku. Práve register je nástroj, ktorý má  – z nášho pohľadu – do budúcna významné postavenie. Nie je to hon na čarodejnice, ani zdroj traumatizácie. Naopak, po istom čase, práve vďaka registru, by mali mať štrukturované údaje o tom, čo pacienti ako laici považujú za “poškodenie”, či inak povedané, za “nespravodlivosť”. Toto sú premenné, ktoré majú pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti kľúčový význam, pretože ponúkajú videnie lekárskeho sveta očami pacienta.

Budú jednotlivé pacientske prípady sprístupnené bez spoplatnenia?

Získanie odpovede na registrovanú kauzu je bezplatné. Ďalšie služby, ktoré mediPRAVNIK.sk ponúka, sú spoplatnené v závislosti od ich povahy. Články na mediprávnikovi sú kombinované, niektoré sú zamknuté, ale sú články, ktoré sú voľne dostupné ktorémukoľvek čitateľovi.

Aké očakávate reakcie na projekt od pacientov, a aké od lekárov?

Sme sami zvedaví, s akými reakciami sa stretneme. Vzhľadom na nastavenie projektu, keď na prvý pohľad je vedľa seba (akoby) oheň a voda, to môže pôsobiť výbušne (úsmev). Akonáhle však čitateľ venuje stránke viac ako jednu minútu, pochopí jej zmysel a cieľ.

Krátke posúdenie pacientskeho prípadu, zadarmo, do 48 hodín – to znie veľmi lákavo. Máte na to kapacity?

V našej kancelárii pracuje šesť právnikov. Kompetencie v kontexte riešenia požiadaviek sú zadelené, no sme pripravení aj na to, že pre administrovanie portálu a poskytovanie služieb, náš tím posilníme.

Aký vplyv bude mať projekt pri vytváraní prostredia medicínskeho práva?

Bol by som veľmi rád, keby tento projekt nebol vnímaný len ako čisto biznisový zámer, pretože ním nie je. Projekt medipravnik.sk môže – spoločne s inými iniciatívami od ďalších organizácií, ktoré sa venujú medicínskemu právu a bioetike – prispieť k „živeniu“ kreatívnej diskusie o témach, ktoré sa nás týkajú, a o ktorých spolu musíme hovoriť.

Na záver – kde chcete byť o rok s projektom mediPRAVNIK.sk?

Naším cieľom je – ako doteraz pri všetkých našich činnostiach – cieľavedomými krokmi budovať kreatívnu ideu a premieňať ju na konkrétne výsledky, ktoré budú užitočné pre pacientov, aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ďakujem za rozhovor.

ivan-humenik-h-h-medipravnik.sk
JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Fotografie: Ilustračné a archív JUDr. I. Humeníka.

Pridaj komentár