Matúš Jakub: Obrad korunovácie je inšpiráciou pre dramatoterapiu

Korunovačné slávnosti sa uskutočnia v Bratislave od piatku 21. júna do nedele 23. júna 2013. Tento rok priblížia verejnosti obrad korunovácie Leopolda I. (27. jún 1655). Podľa historických podkladov bude zinscenovaný autentický obrad korunovácie s hercami v historických kostýmoch. Mal by to byť zážitok. Portál SLOVENSKÝ PACIENT požiadal aktuálne o rozhovor Matúša Jakuba z Občianskeho združenia Korunovačná Bratislava, hlavného koordinátora Korunovačných slávností.

 

Pozrieme si v závere týždňa Korunovačné slávnosti 2013. Aký bude ich priebeh?

Rozhodli sme sa ukázať niektoré z významných udalostí našich dejín, ktoré sa spájajú s dlhým obdobím panovania Leopolda I. – s protihabsburským hnutím, bojmi s Osmanskou ríšou a rekatolizáciou. Tak sa pred očami divákov odohrá poprava šľachticov zapojených do Vešeléniho sprisahania, či ukážky bojov z neskoršej bitky pri Viedni, kde spojené poľské a cisárske vojská porazili Turkov. Ide o jedno z najväčších kultúrnych podujatí v strednej Európe.

Keď sa časovo nachádzame? Poviete nám niečo z vášho rodostromu?

Jakubovci boli na konci 13. storočia a v prvej polovici 14. storočia významným rodom bratislavských richtárov. Jakub I. bol prvým zvoleným richtárom, po udelení veľkého mestského privilégia Bratislave v roku 1291, a posledným kráľom z rodu Arpádovcov, Ondrejom III. V období, kedy boli moji predkovia richtármi, v meste prosperovali remeslá, obchod a vinohradníctvo. Jakub II. nechal postaviť dom so štvorpodlažnou vežou s dreveným ochozom, ktorý sa neskôr stal základom dnešnej Starej radnice…

Prevediete nás programom tohtoročných slávností?

V poradí už 11. ročník sľubuje zapamätateľné okamihy slávnostnej korunovácie – tak, ako prebiehali v minulosti. Tiež bohatý program – sprievod z hradu, korunovačný obrad na Hviezdoslavovom námestí, pasovanie rytierov zlatej ostrohy na Hviezdoslavovom námestí, ohňostroj… Je zmena v dramaturgii – nového panovníka si užijú viacerí ľudia – kráľovský sprievod sa bude presúvať ulicami Starého Mesta. Pamätné korunovačné žetóny budú rozhadzované ľuďom tradične – počas sprievodov. Súčasťou podujatia bude aj súťaž a rôzne akcie v centre – pivný festival, remeselnícky jarmok, veľtrh slobodných kráľovských miest na Hviezdoslavovom a festival frankovky modrej na Primaciálnom námestí. Presný program a ďalšie informácie o slávnostiach nájdete uverejnené na našom portáli: www.korunovacneslavnosti.sk.

Počítate s poskytnutím prvej pomoci a pitným režimom pre účastníkov akcie?

Áno, iste. Mysleli sme na to v tíme združenia, registrujeme, že sú v tieto dni silné horúčavy. Ľudia sa nemusia obávať. Exkluzívnym partnerom pitného režimu bude Budiš.

Máte povedomie o dramatoterapii v mimovládkach pre pacientov?

Viem o tom, že sú súčasťou terapií pre niektorých pacientov. A zrejme sa im venuje školený terapeut. Naše prevedenie je divadelné, a dá sa povedať, že aj vzdelávacie. Najmä pre násťročných školopovinných, ktorým „nesedí“ výučba dejepisu len z učebnice. Každý rok sú slávnosti venované inému panovníkovi, a reprodukcie jednotlivých korunovácií sa konajú chronologicky v takom poradí, ako historicky nasledovali. Dospelákom dávame poohliadnutia do dejín, ktoré sa v nás sčasti odzrkadľujú. Verím, že oslovíme aj slovenských pacientov. Môžu sa inšpirovať, a neskôr sami zinscenovať niečo vlastné…

Venujete sa aj projektom v oblasti dobrovoľníctva… lebo?

Spájame ľudí s dobrým srdcom. A ja som pri tom rád.

Ste právnik, vyznáte sa v legislatíve. Ktoré zákony majú podľa vás pacienti poznať?

Právne minimum pacientov tvoria zákony o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, poistení,  poisťovniach, o liekoch a úhrade za lieky, o kompenzáciách, sociálnych službách, o službách zamestnanosti, zákonník práce…  Pokiaľ majú pacienti svoju organizáciu, tak sa im zíde aj zákon o občianskych zduženiach, o účtovníctve, a tiež zákon o dobrovoľníctve. Slovenskí pacienti by mali, ak sa dá, ovládať základných 14 práv pacienta, a vedieť o existencii Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pomôcť im môžu právnici v Centrách bezplatnej právnej pomoci.  Alebo váš portál, kde nájdu aj články o zákonoch, ktoré vstúpia do platnosti.

Pridaj komentár