Marihuana – nebezpečná droga, alebo mocný liek?

Kanada, Rakúsko, Česká republika, Fínsko, Nemecko, Izrael, Holandsko, Španielsko, Portugalsko. To sú len niektoré zo zoznamu krajín, v ktorých marihuana dostala „zelenú“ – legalizovali ju na liečebné účely.

Krajín, kde je marihuana naďalej na zozname zakázaných látok – s vysokým potenciálom zneužitia, a zatiaľ žiadnymi dokázanými zdravotnými benefitmi – je však na svete niekoľkonásobne viac.

Ako to teda naozaj je?

Má táto rastlina využiteľný liečebný potenciál?

Kanabinoidy

Obsahové látky, zodpovedné za účinky marihuany, nazývame spoločným názvom – kanabinoidy. Predmetom vedeckého záujmu sú najčastejšie dve zlúčeniny – tetrahydrokanabinol (známejší pod skratkou THC) a kanabidiol (označovaný CBD).

Okrem nich, marihuana obsahuje viac ako 100 ďalších kanabinoidov, a existujú aj kanabinoidy, ktoré sú pripravované synteticky (v laboratóriu).

marihuana liek fajčenie THC

Účinky kanabinoidov

THC spôsobuje známe psychotropné účinky. Ide o eufóriu, pocit, že čas plynie pomalšie, dočasné výpadky krátkodobej pamäti, zvýšený apetít, či pocit zostrenia zmyslov.

CBD neovplyvňuje myseľ ani správanie, a pre medicínsky výskum sa tak stáva výhodnejšou látkou, ako THC. Môže zohrávať liečebnú úlohu v znížení vnímania bolestikontrole zápalu.

Aj vaše telo má kanabinoidné receptory

Existuje dôvod, prečo máme v tele receptory, ktoré sprostredkúvajú účinky marihuany. Ľudské telo totiž produkuje tzv. endogénne kanabinoidy, ktoré majú na starosti reguláciu:

  • potešenia,
  • pamäti, rozmýšľania, sústredenia sa,
  • pohybu tela,
  • vnímania času a bolesti,
  • zmyslového vnímania.

Kanabinoidy zasahujú tiež do procesov, ktoré prebiehajú pri neurodegeneratívnych ochoreniach (napríklad Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba), rakovine, cirhóze pečene, či šoku. Ich účinky sú však rôzne – priebeh niektorých ochorení dokážu spomaliť, iných, naopak, urýchliť.

Podrobné objasnenie ich účinkov – a najmä procesov, ako k týmto účinkom dochádza – je stále predmetom vedeckých výskumov.

marihuana liek výskum

Ako sa momentálne využíva marihuana na liečebné účely?

Napriek obrovskej kontroverzii, ktorá obklopuje výskum liečebného potenciálu marihuany, mimo Slovenska už v súčasnosti existujú liečivá s obsahom syntetických či prírodných kanabinoidov. V Českej republike je na trhu ústny sprej, ktorý obsahuje marihuanový extrakt, a teda prírodné kanabinoidy. Určený je na liečbu spastických (kŕčovitých) stavov a bolesti pri skleróze multiplex.

Dronabinolnabilone sú syntetické kanabinoidy, účinné v liečbe straty apetitítu, straty na hmotnosti (pri AIDS, či rakovine), a tiež pri nevoľnosti a zvracaní v dôsledku chemoterapie.

V tejto indikácii sú však považované len za rezervné liečivá, pretože ich účinnosť je (v porovnaní s dostupnými liečivami) približne rovnaká, ale profil nežiaducich účinkov horší, a tak sú v zahraničí predpisované iba pri zlyhávaní štandardnej liečby.

Nežiaduce účinky marihuany a kanabinoidov

Samozrejme, marihuana ani kanabinoidy nie sú bez rizík, ani vedľajších účinkov. Okrem už spomínaných depresií, sa v súvislosti s užívaním marihuany v puberte a rannej dospelosti najčastejšie hovorí o rozvoji schizofréniezhoršení rozumových funkcií.

Pochopiteľne, fajčenie marihuany je rovnako, ako fajčenie tabaku, karcinogénne, a môže viesť k vzniku rakoviny, alebo vyvolať chronickú bronchitídu (dlhodobý zápal priedušiek).

Používanie liečebných (nižších) dávok konopného extraktu, či syntetických kanabinoidov, však nie je s týmito nežiaducimi účinkami prepojené, a preto možno liečbu kanabinoidmi považovať za omnoho bezpečnejšiu, ako rekreačné fajčenie marihuany.

Predchádzajúci výskyt psychózy, to je iný prípad. Je to absolútne stop pre akúkoľvek liečbu, pri ktorej by sme chceli použiť kanabinoidy. Navyše, kanabinoidy môžu vyvolať únavu, búšenie srdca či točenie hlavy.

marihuana liek úzkosť

Prečo nie je dobré, keď v rámci liečby marihuanou, marihuanu aj fajčíme?

Áno, konope môžeme fajčiť aj v prípade, že ho súbežne používame na liečebné účely. Pre známe riziká fajčenia, sa to však neodporúča.

Alternatívou k fajčeniu je použitie vaporizéra, čo je zariadenie, ktoré slúži na zmenu skupenstva (rastliny) z pevného na plynné. Pri užívaní marihuany (pomocou vaporizéra), sa účinné látky odparujú zvyšujúcou sa teplotou, pri ktorej však nedochádza k zapáleniu zmesi (na rozdiel od fajčenia).

Výsledkom je tak inhalácia, a nie fajčenie, čím sa do tela nedostáva dym, ktorý poškodzuje pľúca a dýchacie cesty, a nevzniká ani množstvo toxických a karcinogénnych látok.

Konope možno konzumovať aj v celku, prípadne ako súčasť nejakej potraviny. Ak ste niekedy boli v Holandsku, určite ste videli marihuanové koláčiky.

Okrem samotnej rastliny, môžeme užívať aj extrakt alebo olej. Syntetické kanabinoidy sú v zahraničí dostupné ako tablety. Do budúcna sa uvažuje aj o aplikácii vo forme náplastí.

Fajčenie marihuany – ktoré lieky ovplyvňuje?

Hoci rastlina „sama o sebe“ má potenciál v liečbe bolesti, dokáže – paradoxne – znížiť účinok liekov proti bolesti, ako ibuprofén, paracetamol či kyselina acetylsalicylová.

V kombinácii s alkoholom, marihuana zvyšuje jeho nežiaduce účinky; zhoršujú sa najmä motorické schopnosti (problémy s rovnováhou). Nebezpečná je aj kombinácia so sildenafilom (liečivo používané na zvýšenie potencie). Marihuana zvyšuje riziko jeho nežiaducich účinkov, najmä tých, ktoré sa týkajú srdcovocievneho systému, vrátane infarktu myokardu.

Marihuana dokáže zvýšiť nežiaduce účinky cisplatiny, irinotekánu a bleomycínu, čo sú látky používané v liečbe rakoviny. Tiež je potrebné, vyhnúť sa jej pri užívaní cyklosporínu.

Marihuana môže, naopak, znížiť účinok liekov, ktoré sa používajú pri úzkostných stavoch (diazepam, alprazolam), a opäť zvýšiť nežiaduce účinky antidepresív (amitryptilín, nortryptilín).

marihuana liek schizofrénia depresia

Marihuana sa počas tehotenstva a dojčenia nesmie

Ani marihuanu, ani kanabinoidy, nesmiete užívať, ak ste tehotná, alebo dojčíte. Spôsobujú totiž poškodenie plodu.

Rakovina

V súvislosti s rakovinou a liečebným používaním marihuany, bolo už vykonaných množstvo štúdií, ich výsledky však zatiaľ nevedú k jednoznačným záverom.

Kanabinoidy vedia potlačiť rast niektorých nádorov – tým, že zabránia deleniu nádorových buniek, aj novotvorbe ciev, ktoré nádor vyživujú. Avšak, nefungujú univerzálne, a ich účinky závisia od konkrétneho typu rakoviny.

U niektorých typov rakoviny, kanabinoidy bujnenie nádoru podporujú, čím znemožňujú imunitnému systému, aby zabíjal nádorové bunky. Dokonca sa stáva, že rakovinová bunka získa voči kanabinoidom odolnosť.

A posledný a najdôležitejší fakt – tieto štúdie boli vykonávané zatiaľ iba na zvieratáchbunkových kultúrach, a čo platí tam, nemusí zákonite platiť v ľudskom organizme.

Takže – nie, konopný olej nie je univerzálny liek na rakovinu. A neexistuje ani dôkaz o tom, že pomáha rakovine predchádzať.

Bolesť

Kanabinoidy sú študované najmä v liečbe tzv. neuropatickej bolesti (bolesti nervov), ktorá často neodpovedá na štandardnú liečbu. Potenciál majú však aj v liečbe zápalovej bolestibolesti spojenej s nádorovými ochoreniami.

Výhodou kanabiniodov je vyššia bezpečnosť – v porovnaní s dnes používanými liečivami, opiátmi. Kým opiáty môžu (pri predávkovaní) spôsobiť zástavu dychového centra a smrť pacienta, pri kanabinoidoch toto nebezpečenstvo nehrozí.

marihuana liek skleróza multiplex

Skleróza multiplex

Ako sme spomínali, na zmiernenie symptómov tohto ochorenia sa už kanabinoidy mimo Slovenska používajú. Výskumy však naznačujú aj potenciál v liečbe progresie choroby.

Hlavným problémom pri skleróze multiplex je nadmerná aktivácia imunitného systému, a následne vznik zápalu, ktorý poškodzuje nervové obaly. Najmä kanabidiol je schopný potláčať zápal – aktiváciou kanabinoidných receptorov na imunitných bunkách, čím zabraňuje poškodeniu nervového tkaniva.

Syntetické kanabinoidy preukázali (avšak iba na zvieracích modeloch!) potenciálne využiteľné účinky v liečbe:

marihuana liek konope

Objektívne – je marihuana liek, alebo nie?

Prezentovanie marihuany či kanabinoidov ako všeliekov, je prinajmenšom zavádzajúce. Predmetom štúdia sú relatívne krátko, a iba teraz začíname naozaj rozumieť tomu, ako vlastne fungujú.

Z dostupných vedeckých údajov sa však zdá, že ak sa používajú cielene, ich liečebný potenciál je skutočne veľký. Rovnako zavádzajúce je teda ich nepremyslené používanie, aj zbytočné démonizovanie.

Autorka študuje na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave

Ilustračné fotografie

1 odpovedí na “Marihuana – nebezpečná droga, alebo mocný liek?

Pridaj komentár