Mamografický skríning rakoviny prsníka

Podľa platnej legislatívy má nárok na preventívne mamografické vyšetrenie na Slovensku každá žena nad 40 rokov raz za 2 roky. Na vyšetrenie ju odporučí po klinickom vyšetrení prsníkov (aspexia, palpácia) jej gynekológ prvého kontaktu. Spolu 1,33 mil. žien má nárok na preventívne mamografické vyšetrenie, teda ročne 650 000 žien. Účasť na preventívnom mamografickom vyšetrení je len 21,5 % (rok 2005). Dôvodom bola nedostatočná organizácia práce, nedostatočná osveta a znalosť nároku na preventívne mamografické vyšetrenie, limitovanie výkonov zdravotnými poisťovňami (nízka cena, nepreplácanie všetkých správne zrealizovaných vyšetrení).

Systematický mamografický skríning je preventívne opatrenie, ktoré má pozitívny dopad na širokú skupinu obyvateľov v rámci celoplošných skríningových programov. Primárne ciele kvalitného celoplošného skríningu rakoviny prsníka na Slovensku sú:

1. Včasné rozpoznanie karcinómov v neinvazívnom, resp. včasne invazívnom štádiu bez metastáz (priemer pod 2 cm), účasť žien 70 až 75 %.

2. Zníženie mortality na rakovinu prsníka o 30 až 35 %.

3. Zlepšenie životných podmienok žien s rakovinou prsníka pomocou efektívnejších terapeutických postupov.
Na Slovensku musia byť pred celoplošným, resp. regionálnym zavedením mamografie pre včasný záchyt podľa odporúčaní EÚ vytvorené príslušné štrukturálne podmienky. Predložený návrh predstavuje podklady dôležité pre zavedenie, pravidlá a pokyny pre celoplošný multidisciplinárny program včasného záchytu rakoviny prsníka s garanciou kvality

Pridaj komentár