Ľubica Macková: Starajme sa o seba s láskou

„Záleží od nás, či chceme byť odovzdaní sebe, alebo lekárom. Mne klasická medicína zachránila život, preto nikdy nepopriem, že má svoje dôležité miesto. Zároveň si ale myslím, že najväčšia sila pri liečbe je v nás, v prijatí a pochopení toho, čo sa nám deje, a vo viere, že vyzdravieme“, hovorí konzultantka osobnostného rozvoja, Mgr. Ľubica Macková z People Elements (na fotografii). Rozprávame sa o zraniteľnosti duše, láskavosti k telu, daroch vo vzťahu, počúvaní a sexualite v páre.

Zraniteľnosť duše a zranenia vo vzťahu. Dokážeme týmto zraneniam porozumieť?

Zraniteľnosť duše súvisí s dôverou v seba a život. Je pre nás príjemné, ak je v našom vnútri bezpečie, keď nepodstupujeme emočné zranenia vo vzťahu, keď neotvárame komukoľvek – ani svojmu partnerovi – svoje srdce. Zároveň  ale toto „bezpečie“ znamená aj ochudobňovanie, lebo len otvorené srdce prežíva blízkosť. Ťažko sa nám však prijíma, že blízkosť znamená aj zraniteľnosť.

Nie sme zvyknutí, starať sa o seba s láskou, starať sa o svoje myšlienky, city a telo. Bez výčitiek k sebe, že sme egoistickí, bez pocitov viny. Keď nechávame otvorené srdce, vždy musíme počítať s tým, že vzťah s niekým môže aj zabolieť.  No vo vzťahu je náročné, vyhnúť sa nejakým očakávaniam. A tým, že nie sme dokonalí, každý z nás už bol sklamaný, a každý z nás niekoho niekedy sklame.

Navyše, z nedostatku lásky k sebe vznikajú choroby i zranenia. Úraz často prichádza kvôli nedostatku opatery o seba, z nepozornosti k sebe, pre dlhodobé trápenia, stres, napätie, neschopnosť vyjadrovať a uvoľňovať emócie, pre nespokojnosť so životom.

Telo, ktoré sa s nami rozpráva, a naše ochorenia. Je to prepojené?

Zranenia v tele, aj na tele, sú signálky na zmenu. Je čoraz viac ľudí, ktorí si spájajú fyzické prejavy v tele s tým, že nesprávne žijú, že idú neužitočným smerom. Začnú si uvedomovať, že si nejakým spôsobom ubližujú – napr., sú vo vzťahoch, ktoré im škodia, žijú v prostredí, kde je silný stres, prijímajú látky, ktoré telu neprospievajú, poškodzujú sa drogami.

Mať spojenie s vlastným telom znamená, že si v rôznych okamihoch života uvedomujeme, čo sa s ním deje. Ľudia sú majstrami svojich životov, a preto majú do značnej miery v rukách, ako funguje ich telo, duša a myseľ. A čím lepšie vnímajú vlastné telo, tým skôr vnímajú signálky, ktoré im oznamujú, že sa dostali do nerovnováhy – duševnej, mentálnej  alebo fyzickej.

Silnejšie signály prichádzajú, keď sme už prehliadli tie jednoduchšie, ktoré prišli skôr. Ak tieto signály stále prehliadame, prídu v intenzite, ktorú už ignorovať nemôžeme. Potrebujeme byť pozorní k svojmu telu, no nielen zvonku (kozmetika, fitness, oblečenie), ale po všetkých stránkach. Každý centimeter nášho tela si zaslúži osobitnú úctu, a stačí, ak si položíte otázku, či sa dotýkate svojho tela s láskou… Áno, alebo nie?

Dary, ktoré si dávame v páre. Čo zaznieva od klientov?

Ženy a muži potrebujú obnoviť dôveru v spoločný vzťah, a uvedomiť si, že párový život je o spolupráci, spolu-tvorení, nie o boji. Čo mám na mysli pod bojom? Keď sa ľudia navzájom ovládajú, a hovoria tomu „láska“. A ako vyzerá ovládanie? Nemám chuť urobiť niečo pre partnera. On sa potom nahnevá, a trestá ma odmietaním. Odmietanie vytvorí nepríjemnú atmosféru, a v tej sa nikto necíti dobre. Ak je napätie dlhodobý a častý jav, trpí naša duša. Konflikt, ktorý sa nejakým spôsobom neustále živí, je z dlhodobého hľadiska jednou z príčin ochorení.

Proces obnovovania dôvery prebieha neustále. Ak dávame lásku zo strachu, že budeme odmietnutí, môžeme z toho ochorieť. A najmä: vtedy nedávame zo seba slobodne. Ženy, ale i muži, dávajú často v skutočnosti viac, ako by naozaj chceli. Boja sa, že od partnera by inak  neprišlo vôbec nič. So strachmi sa treba naučiť pracovať.

V mužsko-ženských vzťahoch sa dnes ale prestáva bojovať, a to je dobrá správa (úsmev). Ženy sa začali o seba viac starať zvnútra, a muži hľadajú svoju vnútornú silu, aby transformovali vlastnú agresivitu na silu, ktorá niečo pozitívne vo svete zanechá.

Zdravé vzťahy mužov a žien… Ako si ich čistiť, ako ich tvoriť?

Sme zvyknutí, chcieť niečo od toho druhého. Najväčší dôraz však potrebujeme klásť na seba, aby sme sami sebe rozumeli, a vedeli byť šťastní sami so sebou. To, čo si vedia muži a ženy vzájomne dať, je otvorená, jasná, pravdivá a slobodná komunikácia. V nej môže prúdiť všetko, a nie je tam nič skryté.

Odklonenie od našej prirodzenosti. Vieme sa k sebe vrátiť?

Naša prirodzenosť je spojenie s telom, mysľou, citmi, prírodou a múdrosťou predkov. Aj v otázkach zdravia. Prestali sme počúvať starých ľudí – ich históriu, vedomosti, poznanie. A oni prestali hovoriť. Ak starí ľudia hovoria, je to často formou boja – komandujú, poúčajú, kritizujú. Alebo sa stiahnu do pasivity. Starí ľudia sú nevypočutí, a preto kritizujú svoje dospelé deti. To je jedna z vecí, ktorú tiež potrebujeme pochopiť.

Osobnostný rozvoj mužov, žien… Je viditeľné, kam rastieme?

V posledných 10 rokoch je posun v rozvoji nášho vedomia obrovský. Riešime negatívne emócie, stresy, strachy, bloky, hodnotu seba, vzťahy, poslanie a napĺňajúcu prácu, zmysel života… Uvedomujeme si, že chceme byť vedomými tvorcami svojich životov, a uplatňovať čo najviac svojej osobnej sily. Sme ďaleko slobodnejší, viac chápeme, ako pracovať so svojou mysľou, s deštruktívnymi myšlienkami, s myšlienkovými vzorcami, ktoré nás spútavajú a ovplyvňujú. Začali sme viac chápať  rovinu spolupráce, nie boja v páre.

Vnímam, že ženy túžia po mužoch, ktorí budú chrániť – ich, deti, slabších. Po mužoch, ktorí sú pozorní a vnímaví k ich potrebám. Keď žena cíti  tento rozmer, dá mužovi svoju lásku, pretože sa cíti pri ňom bezpečne, a milovaná. Ako hovorí mne blízky spolupracovník –  írsky architekt, vizionár a prirodzený učiteľ Michael Rice: „Muži sa potrebujú cítiť naplno mužmi, a preto hľadajú, ako uplatniť svoju prirodzenú výbojnosť, s cieľom budovať, nie ničiť.“ A to je silná vec.

Sexuálna otvorenosť v páre. O čom sa možno nepíše?

Začnem dvomi otázkami. Prečo sa sexualita premieňa na niečo špinavé? Kto profituje z toho, že ženy i muži sa stali sexuálnym objektmi na úrovni fyzického tela? S odpoveďami sa spája ženská spiritualita. Žena je intuitívna, emočná, má prístup k energiám. Muži chcú k tejto energii získať prístup, a to je možné len cez najintímnejšie spojenie so ženou. Toto spojenie bolo ale narušené degradáciou na fyzické vybitie. A ženy, aby získali to, čo sa podobá na lásku, opustili svoju sebaúctu, začali pohŕdať svojimi emóciami, telami. V túžbe vyrovnať sa mužom, začali strácať spojenie s vlastnou nehou a jemnosťou. Obe pohlavia „zabudli“, že sexuálne spojenie je hlboké, je prepojením muža a ženy na všetkých úrovniach, a netrvá tri minúty…

Muž a žena sú ako energetické kruhy, ktoré sa vo vzťahu prekrývajú v rôznej intenzite. Ak sa aj rozpoja, každý z nich vie stále existovať ako samostatný kruh. Ak sa ale prepoja, vzniká niečo, čo jeden z nich sám nevytvorí, pretože je to možné len v páre. Vzniká iná kvalita  zážitkov, na úrovni fyzickej, mentálnej, emočnej i duchovnej.

Muži sa sťažujú, že ich ženy využívajú – sú nedôverčiví a otrávení, neveria v lásku. Ženy sa sťažujú, že muži ich vnímajú ako sexuálne objekty, sú málo pozorní, a po čase v dlhodobom vzťahu až nevšímaví. Vtedy sa žena ťažko stane sexuálnou otvorenou, takýto postoj muža ju „zatvára“. Ženské telo a duša, keď sú uvoľnené, vysielajú  pokoj a lásku. Bez uvoľnenosti však sexuálna energia neprúdi.

Ak chceme byť vo vzťahoch šťastní, potrebujeme nanovo oceňovať samých seba, a tiež vedieť, kto je náš partner. A musíme sa starať jeden o druhého, obnovovať vzájomnú dôveru, opravovať chyby, ktorých sa dopúšťame.

People Elements a témy o zdraví. Pozvete nás niekam?

Pravdaže (úsmev).  V nedeľu, 7. septembra 2014, mám v prekrásnom prostredí historickej záhrady v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre prednášku o liečbe strachov a ich súvislostiach s chorobami. Sofioterapeutka, pedagogička a fytoterapeutka z Čiech, Maruška Heralecká, nás na pokračovanie učí, aké odkazy k nám chodia cez choroby, i cez choroby našich detí. Dňa 20. septembra 2014 s ňou bude v priestoroch People Elements v Bratislave druhý seminár. V októbri tohto roku príde Maruška na Slovensko opäť, s témou „Staré programy“.  A zameriame sa aj na uzdravovanie vzťahov – v sobotu, 27. septembra 2014, v mužsko-ženskom „tanci“ s Michaelom Riceom. Ste srdečne vítaní.

Ďakujem za podnetný rozhovor.

Foto Ľ. Mackovej: Andrej Kúska

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár