LOZ: Peniaze na platy lekárov transparentnejším riadením nemocníc


Bratislava 30. septembra (TASR) – Lekárske odborové združenie (LOZ) tvrdí, že ak by verejné obstarávanie v nemocniciach prebiehali štandardne, mohlo by sa ročne ušetriť až 36  miliónov eur a bolo by aj na tretiu vlnu zvyšovania platov lekárov. LOZ sa pritom opiera o analýzu Transparency International a jej údaj, že z vyše 2700 verejných obstarávaní v 60 nemocniciach za posledné tri roky sa až v 68 percentách o zákazku uchádzal len jeden súťažiaci. „Všetky potrebné prostriedky je možné ušetriť transparentnejším spôsobom riadenia nemocníc, podpísané memorandum je cesta k lepšiemu zdravotníctvu. Veríme preto, že premiér Robert Fico a ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská prestanú lekárov neférovo obviňovať z úmyslu prehlbovať deficit štátneho rozpočtu,“ povedal predseda LOZ Peter Visolajský. Ministerka Zvolenská nedávno uviedla, že na zvýšenie platov lekárov od 1. januára 2013 nie sú peniaze.
LOZ podľa Visolajského už pred polrokom informovalo jednotlivé nemocnice o návrhoch na stransparentnenie riadenia nemocníc a oboznámiť sa s nimi mohla aj ministerka Zvolenská. Visolajský pripomenul, že stransparentnenie riadenia nemocníc bola jedna z kľúčových požiadaviek LOZ pri podpise memoranda s vládou, ktoré upokojilo situáciu v zdravotníctve v závere minulého roka. „Stále považujeme za dôležité, aby bolo zdravotníctvo stransparetnené, čo pomôže pacientom, a bez problémov naakumuluje zdroje pre investície, ktoré sú nutné pre nielen personálne stabilizovanie slovenského zdravotníctva,“ povedal predseda LOZ. Odborové združenie navrhuje napríklad verejné zoznamy čakacích dôb na zdravotné výkony, slobodný výber lekára pri prijatí do nemocnice, či zavedenie zverejňovania všetkých zmlúv uzatváraných medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
Podľa Zvolenskej prvé dve etapy zvyšovania miezd lekárov predstavovali zvýšené náklady vo výške 33 miliónov eur a tretia vlna by dosahovala náklady okolo 40 miliónov eur, na ktoré podľa jej slov chýba finančné krytie. Slovenské nemocnice dávajú v priemere na mzdy vyše 80 percent svojich príjmov, čo považuje za kritické číslo pre chod zdravotníckych zariadení.

Pridaj komentár