LOZ: Označiť pacienta s bonboniérou za úplatkára je dehonestujúce

Bratislava 19. augusta (TASR) – Lekárske odborové združenie (LOZ) je presvedčené, že žiaden lekár nevykonáva svoje poslanie kvôli možnej vidine bonboniéry alebo kvetov. Zároveň však tvrdí, že označovanie pacienta, ktorý z vďačnosti po poskytnutí zdravotnej starostlivosti prinesie lekárovi bonboniéru alebo kvety za úplatkára, hlboko dehonestuje jeho dôstojnosť.
„Sme presvedčení, že nie je úlohou lekára ani LOZ, aby akýmkoľvek spôsobom povzbudzovali alebo definovali, ako má vyjadriť pacient svoju vďačnosť, lebo by práve tým dochádzalo k vynucovaniu si takýchto prejavov vďačnosti, a to považujeme za nemorálne,“ uviedol predseda LOZ Peter Visolajský. Združenie je tiež presvedčené, že každý pacient, ktorý vysloví svoju vďačnosť úprimným slovom „ďakujem“, prináša lekárovi novú silu do jeho ťažkého poslania.
LOZ považuje za prijímanie úplatku každú situáciu, pri ktorej ktokoľvek, a teda aj lekár, „priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada, alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie“.
„Sme presvedčení, že podmieňovanie poskytnutia zdravotnej starostlivosti akýmkoľvek finančným či nefinančným plnením bez ohľadu na jeho hodnotu je hlboko nemorálne a ponižuje dôstojnosť lekára a dôstojnosť pacienta. Mnohé verejne činné médiá, ale aj organizácie zverejňujú správy bez riadneho podkladu, ktoré vyvolávajú presvedčenie verejnosti o tom, že bez úplatkov pacient nedostane potrebnú zdravotnú starostlivosť,“ upozornil Visolajský. Podľa jeho slov však uvedené tvrdenia nemajú založené na overených faktoch, ba dokonca, informácie, bez overenia pravdivosti získavajú od osôb, ktoré sú povinné tieto skutočnosti oznámiť orgánom činným v trestnom konaní a vôbec tak neučinili.
„Nepovažujeme túto situáciu za dobrú, pretože tým dochádza k tlaku na pacientov, aby v obave o svoje zdravie úplatky ponúkali a dávali. Cieľom kampane je práve budovať v pacientoch presvedčenie, že aj bez poskytnutia úplatku dostanú potrebnú zdravotnú starostlivosť a že dávať úplatky nie je normálne ani žiaduce, rovnako ako nie je normálne a žiaduce ich brať a žiadať,“ vysvetlil šéf LOZ. Zároveň tvrdí, že cieľom kampane nie je označiť všetkých, ktorí nebudú nosiť odznaky za úplatných, ale presvedčiť lekárov, ktorí úplatky neberú, aby tento postoj aj verejne deklarovali. „Nie kvôli sebe, ale kvôli svojim pacientom a zmene presvedčenia verejnosti, ktorá je masírovaná postojom, že bez úplatku to nejde. Ak presvedčíme pacientov v tejto základnej téme, nebudú potrebné ani verejne deklarované postoje,“ vyhlásil Visolajský.
Podľa jeho slov, ak si pripíname žltý narcis v deň boja proti rakovine, neznamená to, že tí, ktorí ho nemajú pripnutý, s rakovinou súhlasia. „Ale napriek tomu si ho s úctou pripíname, lebo chceme verejne podporiť tých, ktorí s ňou bojujú. Práve preto aj my verejne deklarujeme náš postoj odznakom a zverejnením v zozname, lebo ak sa s rakovinou úplatkov nebojuje, ona sama postupuje. My ju môžeme zastaviť. To najmenej, je pridať sa verejne,“ dodal Visolajský.
LOZ spustilo 13. augusta protikorupčnú kampaň Ďakujem, úplatky neberiem! Jej cieľom je presvedčiť čo najväčší počet lekárov, aby nosením odznakov na svojich plášťoch verejne deklarovali, že neberú úplatky od pacientov.

Pridaj komentár