Liečba reumatoidnej artritídy: Klasické aj moderné lieky na reumu

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Ak vás trápi reumatoidná artritída, prirodzene sa zaujímate o jej liečbu.

A nielen tú, ktorú vám predpísal lekár, ale aj o alternatívu, či dokonca lieky, ktoré sú len vo vývoji.

Ako sa lieči reuma?

Ako fungujú lieky na reumu?

Čo sú JAK inhibítory?

Kedy sa odporúča biologická liečba reumatických ochorení?

Čo pomáha pri reume?

Pri chronických zápalových ochoreniach, ako je reumatoidná artritída, je veľmi dôležité, aby sme začali s liečbou čo najskôr. Preto vyhľadajte lekára skôr, než opakované zápaly nezvratne poškodia vaše kĺby.

Moderná liečba reumy stojí na viacerých pilieroch, napríklad úprave zlých návykov, zdravšej stravepravidelnom pohybe, my sa však v tomto článku obmedzíme na lieky.

Lieky na reumu

Rozlišujeme 5 základných okruhov liekov na reumu. Lekári nezriedka používajú ich kombinácie. Toto sú kľúčové lieky na reumu.

 1. Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).
 2. Syntetické lieky (DMARDs) – klasické (napríklad metotrexát), cielené syntetické (inhibítory JAK).
 3. Kortikoidy.
 4. Biologické lieky (biologické DMARDs).

Ako preliečiť zápal v tele?

Lieky na zápal sú dôležitou súčasťou liečby, pretože opakované zápaly prinášajú komplikácie. My (naopak) potrebujeme oddialiť poškodenie a deformácie kĺbov.

Zároveň sa snažíme stlmiť aktivitu reumy, teda navodiť remisiu – ústup choroby. Opakom remisie je exacerbácia – vzplanutie choroby (zápalu).

Rozdiely medzi reumatoidnou artrídou a osteoartrózou
Rozdiely medzi reumatoidnou artrídou a osteoartrózou

Pri výbere protizápalových liekov lekár zohľadňuje:

 • aké štádium reumy máte,
 • či práve prežívate vzplanutie, alebo ústup choroby,
 • ako dlho sa už liečite,
 • aké iné lieky užívate, alebo akými inými chorobami trpíte,
 • či ste už predtým lieky na reumu užívali (a s akým účinkom).
moderné-lieky-na-reumu
Zdroj foto: AdobeStock.com

Protizápalové lieky na kĺby

V princípe sú všetky lieky na reumu protizápalové. Odlišný je len spôsob, akým zápal tlmia, v ktorej jeho fáze, a tiež to, či účinkujú rýchlo, alebo či majú dlhodobý efekt.

Napríklad nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) sa využívajú pre rýchlu úľavu od bolesti a zápalu. Účinok proti bolesti nastupuje do niekoľkých hodín, protizápalový efekt sa prejaví do 7 – 14 dní.

NSAID však iba zaženú príznaky, no neovplyvnia aktivitu reumy. Toto dokážu len lieky, ktoré modifikujú (upravujú) ochorenie. Sú to tzv. DMARDs.

Obrazne možno NSAID prirovnať k hasičom, ktorí hasia najhorší oheň. DMARDs sú zasa policajti, ktorí síce dokážu vziať podpaľačovi zápalky, ale nevedia ho natrvalo zneškodniť. Niekedy sa mu preto znovu podarí založiť oheň.

A čo ostatné lieky z našej päťky?

Kortikoidy uhasia oheň a spočiatku úspešne berú podpaľačovi zápalky, ale prinášajú mnohé nežiaduce vedľajšie účinky. Biologické DMARDs a JAK-inhibítory sú veľmi úspešnými policajtmi, ktorí zakrátko odzbroja podpaľača. Klasické DMARDs sú menej rýchle.

masť proti reume
Zdroj foto: AdobeStock.com

Masť proti reume

Nesteroidné protizápalové lieky často nájdeme v prípravkoch, ktoré sa priamo nanášajú na zapálený kĺb. Tieto lieky ľahko prenikajú cez kožu, až sa dostávajú na miesto určenia.

Masť proti reume však môže mať nežiaduce účinky. Navyše to s natieraním nesmieme preháňať. Hoci väčšina liečiva pôsobí iba v okolí zápalu, malá časť sa predsa len vstrebáva do krvného obehu.

Upozornenie:

Po aplikácii takejto masti sa vyhnite priamemu slnečnému žiareniu! Silné lúče môžu vyvolať nežiaducu reakciu, spáliť pokožku, so začervenaním a s pľuzgiermi.

Reumu modifikujúce lieky (DMARDs)

DMARDs sú základom liečby reumy. Tieto lieky znižujú aktivitu choroby, zabraňujú deformáciám a poškodeniam kĺbov (zachovávajú ich funkciu a anatómiu).

Klasické DMARDs zvyčajne nezaberajú hneď, aj preto sa na začiatku pridávajú aj niektoré rýchlejšie pôsobiace lieky – napríklad NSAID alebo kortikoidy. Vďaka tomu prekleniete obdobie, kým začnú pôsobiť DMARDs.

Dávkovanie DMARDs sa môže v priebehu liečby meniť. V aktívnej fáze choroby je dávka vyššia, než pri ústupe (alebo počas remisie).

Ak to lekár uzná za vhodné, popri niektorých liekoch zo skupiny DMARDs vám môže odporučiť aj biologikum (bDMARDs) alebo JAK-inhibítor.

Biologické DMARDs aj JAK-inhibítory účinkujú podstatne rýchlejšie ako klasické DMARDs. Zároveň však rýchlo prestanú účinkovať, ak ich prestanete užívať.

Liečba reumatoidnej artritídy 4
Zdroj foto: AdobeStock.com

Biologická liečba reumatických ochorení (DMARDs)

Biologická liečba reumy je novou nádejou najmä pre tých, ktorým nedostatočne zaberá klasická terapia. Ak vám ju reumatológ odporučí, užívate ju buď samostatne, no častejšie v kombinácii s niektorým klasickým liekom.

Klasický liek totiž výrazne posilňuje účinnosť biologika. Na druhej strane, pri niektorých DMARDs je priamo podmienkou kombinovanie s klasickým liekom.

Ako prebieha biologická liečba reumy? Na akom princípe funguje?

Princípom biologickej liečby je „na mieru vyrobená protilátka“, ktorá prikryje niektoré zo spúšťačov alebo šíriteľov zápalu v tele. Ako tomu rozumieť?

Predstavte si, že by sme niektoré kocky domina prikryli pevným obalom, aby sa ich priamo nedotkli nasledujúce kocky. Biologický liek je práve takýmto obalom. Kaskáda šírenia zápalu sa tak niekde zastaví, a zápal sa ďalej nerozvinie.

Dostanem biologickú liečbu aj ja?

Toto musí zvážiť váš ošetrujúci lekár. Biologická liečba nie je pre každého. Veľa závisí aj od toho, nakoľko u vás zabrala klasická liečba.

Ak odborník usúdi, že potrebujete biologickú liečbu, absolvujete niekoľko vyšetrení. Lekár potom požiada zdravotnú poisťovňu o schválenie liečby.

Po obdržaní súhlasného stanoviska, môže lekár zahájiť liečbu. Pravidelne však vyhodnocuje jej účinnosť, preto sa pripravte na častejšie vyšetrenia a testy.

Lekár musí hlavne určiť, či je pre vás konkrétny liek vhodný, a teda či v liečbe pokračovať, alebo hľadať iný liek.

Biologická liečba je cielená a spravidla dobre znášaná. Veľkou výhodou je rýchly nástup účinku, a to už v priebehu niekoľkých dní.

Biologická liečba sa podáva infúzne, lebo veľká molekula lieku by sa nedostala do krvi, ak by šlo o tabletku.

Biologická liečba a jej cena

Problémom biologickej liečby je pomerne vysoká cena. Práve kvôli tomu musíte chvíľu čakať na schválenie. Poisťovňa posudzuje oprávnenosť liečby konkrétne u vás, aby drahé liečivo nevyšlo nazmar. Schvaľovací proces trvá okolo 30 dní.

Čo sú JAK-inhibítory?

JAK-inhibítory sú špeciálnou skupinou DMARDs. Nie sú to biologické lieky, ale cieleným účinkom sa na ne podobajú.

JAK-inhibítory sú určené pre pacientov so stredne ťažkouťažkou reumou, ktorí nemôžu užívať klasickú alebo niektorú biologickú liečbu, resp. tieto terapie u nich nemali dostatočný účinok.

JAK-inhibítory zabraňujú rozvoju zápalu vnútri bunky, čo si zase môžeme predstaviť ako pokrytie domino kocky.

Cielený účinok JAK-inhibítorov

Na rozdiel od biologickej liečby, JAK inhibítory nie sú biologického pôvodu. Sú pripravené umelo, čiže nie zo živých organizmov. Podávajú sa vo forme tabletiek.

Remisia

Ak je liečba účinná, výsledkom je remisia. Znamená to, že sa nám darí reumu “držať na uzde” – aktivita choroby je nízka, zápal nie je prítomný, alebo je len minimálny.

Žiaľ, neznamená to úplné vyliečenie choroby, pretože zatiaľ nemáme lieky, ktoré by dokázali reumu natrvalo vyliečiť.

Reumatoidná artrída
Reumatoidná artrída a negatívne dopady na kvalitu života

Čo je teda cieľom liečby reumy?

Cieľom je navodenie remisie, a potom jej čo najdlhšie udržanie. Spravidla sa na tento účel používa dlhodobo nižšia dávka lieku, resp. kombinácie liekov.

Bylinky na reumu

Reumatoidná artritída je síce zápalové ochorenie, avšak v pozadí zápalu nie sú baktérie ani vírusy. Je preto nepravdepodobné, že by ste priebeh choroby ovplyvnili bylinkami.

Liečba bylinkami však môže byť doplnková. Pripravujú sa napríklad bylinkové obklady proti bolesti kĺbov. Obvykle ide o tinktúru z koreňa kostihoja.

Mária Trebenová, naša legendárna bylinkárka, odporúča tiež pitie čaju z prvosienky jarnej alebo rebríčka obyčajného.

Nikdy bylinkami nenahrádzajte riadnu liečbu, ktorú vám predpísal lekár! Ak chcete popri nej užívať akékoľvek bylinky, vždy sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom!

Zdroje:

 • https://www.uptodate.com/contents/disease-modifying-antirheumatic-drugs-dmards-in-rheumatoid-arthritis-beyond-the-basics?topicRef=513&source=see_link
 • http://www.solen.sk/pdf/87f00f2dd612a2be36528f5d3ee1c88f.pdf
 • https://www.pfizerpro.sk/sites/g/files/g10062186/f/202007/Reumatoidna%20artritida%20a%20jej%20liecba_PP-ENB-SVK-0044.pdf
 • https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2007/07/16.pdf
 • https://www.tribune.cz/clanek/43593-inhibitory-jak-v-lecbe-ra-evoluce-nebo-revoluce
 • https://issuu.com/alphamedicalinvitro/docs/invitro-3-2016_komplet_web

Pridaj komentár